Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Türkiye EkonomisiIKT 4012016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Merve Büşra ALTUNDERE
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere Türkiye ekonomisinin temel yapısını ve dönüşümünü öğretmeyi amaçlamaktadır. Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri açıklamak için tarihi, politik ve analitik bir çerçeve sunmaktadır.
Dersin İçeriğiDerste, Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar, Türkiye ekonomisi büyüme, sanayileşme, enflasyon, gelir dağılımı ve ithalat-ihracat gibi temel göstergelerle değerlendirilmektedir. Ayrıca, güncel ekonomik konularda ve dış ekonomik ilişkiler de tartışılmaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenci yirminci yüzyılın başından itibaren Türkiye ekonomisinin tarihsel arka planı hakkında bilgi sahibi olur.1, 3, 8A, C, F
ÖÇ2Öğrenci Türkiye ekonomisinin önemli politika değişimlerini uluslararası ekonomideki büyük dönüşümlerle ilişkilendirebilir.1, 3, 8A, C, F
ÖÇ3Öğrenci Türkiye ekonomisinin karşı karşıya olduğu güncel sorunları ve tarihsel, toplumsal ve siyasal köklerini tartışabilir.1, 3, 8A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 8:Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDerstin Tanıtımı
2. HaftaCumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye Ekonomisi
3. HaftaBüyük Buhran, Devletçilik Politikası ve 1930lar
4. Haftaİkinci Dünya Savaşı Zamanında Türkiye Ekonomisi
5. Hafta1950ler ve Ekonomik Liberalleşme
6. Hafta1960 Darbesi ve Ekonomik Planlama Dönemi
7. HaftaKalkınma Planları ve İthal İkameci Sanayileşme
8. HaftaAra SınavSınava Çalışma
9. Haftaİthal İkameci Sanayileşmede Yaşanan Kriz
10. Hafta24 Ocak Ekonomik Kararları ve Neoliberal Politikalar
11. HaftaFinansal Liberalleşme ve 1990lar
12. Hafta2000-2001 Ekonomik Krizi
13. HaftaAK Parti Dönemi Ekonomi
14. Hafta2008 Küresel Krizin Türkiye'ye Etkisi
15. HaftaGenel Tekrar
16. HaftaFinal SınavıSınava Çalışma
Kaynaklar
Ders NotuKepenek ve Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, 2016.
Diğer Kaynaklar(1) Pamuk, Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2014. (2) Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009, İmge Kitabevi, 2012.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İşletme alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. X
PÇ2İşletme alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ3İşletmenin farklı fonksiyonları konusunda edinilen bilgi, becerileri analitik yaklaşımla değerlendirmek, iş yaşamı boyunca becerileri geliştirici çalışmalara ağırlık veren bir vizyona sahip olma. X
PÇ4İş hayatında verimlilik, etkinlik ilkeleri doğrultusunda toplam kalite prensiplerini bilip uygulama. X
PÇ5Öğrenimi sırasında edindiği liderlik vasıflarını çalıştığı kurumda stratejik karar verme çerçevesinde başarı ile uygulama. X
PÇ6İşletme alanında edindiği bilgileri farklı kurumların değişik fonksiyonlarının işleyişinde analiz etme, yorumlama, çözümlerini ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarma. X
PÇ7Alanında edindiği kavramsal bilgileri ve uygulamaya dönük becerileri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlama, farklı disiplinlerle karşılaştırarak analiz ederek uygulama. X
PÇ8Kurumlarda karşılaşılan sorunların çözümünde fikirlerini araştırma bilgileri ile bütünleştirerek sorumluluk alabilme, eleştiriye açık ve yapıcı ekip çalışmasına yatkın olabilme. X
PÇ9Yönetim kademelerinde görev yaparken proje bazında çalışanların yeni beceriler ve bilgilerle donatılmasını sağlama ve gerekli görülen eğitimleri planlama ve yönetme. X
PÇ10İşletmelerin karşılaştıkları problemlerin çözümünde yerel ve küresel bakış açısı çerçevesinde yönetim teknikleri uygulayabilmek için gerekli bilgilerin kaynaklarını bulma, yeni bilgiler edinme. X
PÇ11İşletme kararlarında iş etiği değerlerinin önemini anlama, bilgi toplama, yorumlama, analiz etme ve stratejik uygulamalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlere bağlı kalma. X
PÇ12İleride parçası olacakları kurumlarda/işletmelerde dürüstlük, tutarlılık ve yaratıcılık ortamı yaratmak üzere donanımlı olma.X
PÇ13Bir yabancı dil kullanarak işletme alanı ile bilgileri takip edebilme ve dünyanın her yerindeki meslektaşları ile iletişim kurabilme.X
PÇ14İşletme alanında ileri düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma. X
PÇ15Alanında edindiği bilgi ve becerileri meslektaşları ile paylaşma, gerek makro gerekse sektörel bazda sorunların çözümüne bütünsel bir bakış açısı oluşturma.X
PÇ16Yeniliklere açık olma, yeni fikirler üretme, sadece öğrenilen bilgiler ışığında kalmadan yaratıcı çözümleri yeni ve farklı ortamlara uygulamaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Ders Devam10
4Final40
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.0012.0012.0000
4Kısa Sınav1.0010.0010.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü133
Toplam İş Yükü / 25 (s)133 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"