Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İş EtiğiISL 3412016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr. Gör. Harun Adams BABANGIDA
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Etik ve özellikle meslek ve iş etiği konularında üniversite öğrencilerinin bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak ve akademik programları tamamlayıcı nitelikte faaliyetler yürütmek, "toplumsal sorumluluk" ilkesi çerçevesinde biraraya gelerek düşünce üretmesini ve bu şekilde toplumun diğer kesimlerine örnek olunmasını sağlamak
Dersin İçeriğiEtik ve ahlak kavramları, etik teoriler, hak ve adalet kavramları, etik karar alma, iş hayatında etik, sosyal sorumluluk, etik ve etik dışı davranışlar
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenciler kendi değerler sistemi ve doğrularını tanımlar. 1, 2A
ÖÇ2Şirket değerlerini ve ilkelerini anlar ve benimser. 1, 2A
ÖÇ3Ahlaki ve etik ayrımını yapabilecek yetkinliği kazanır. 1, 2A
ÖÇ4İşletme içerisinde ahlaki ve ahlaki olmayan davranışları ayırt edebilir. 1, 2A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaAhlak kavramı, Ahlakın tarihsel gelişimi
2. HaftaAhlak ve Etik Ayrımı
3. HaftaEtik ve disiplinler arası ilişkiler
4. HaftaEtik Yaklaşımlar-1(Ahlaki görecelik, Deontolojik yaklaşımlar)
5. HaftaEtik Yaklaşımlar-2 (Teleolojik yaklaşımlar)
6. HaftaEtik karar alma
7. Haftaİş ahlakı kavramı (İş hayatında etik)
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaİş hayatında etik dışı davranışlar
10. HaftaSosyal sorumluluk ve etik
11. HaftaHak, Adalet ve Etik
12. HaftaPolitik davranış ve Etik
13. HaftaGüven ve Etik
14. Haftaİnsan Kaynakları Uygulamalarında Etik
15. Haftaİşletme Uygulamalarından Örnekler
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuDers Notları (Sunumlar) Çiğdem Kırel. ‘Örgütlerde Etik Davranışlar, Yönetimi ve Bir Uygulama Çalışması’ Eskişehir: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları; No. 168.
Diğer KaynaklarSuna Tevruz (Ed.), İş Hayatında Etik, Beta Yayıncılık, 2007. Ş. Özgener (2004), İş Ahlakının Temelleri, Nobel Yayın, Ankara İnayet Aydın, Yönetsel, Mesleki ve Örgütsel Etik, Pegem Yayıncılık, 2010.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İşletme alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. X
PÇ2İşletme alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ3İşletmenin farklı fonksiyonları konusunda edinilen bilgi, becerileri analitik yaklaşımla değerlendirmek, iş yaşamı boyunca becerileri geliştirici çalışmalara ağırlık veren bir vizyona sahip olma. X
PÇ4İş hayatında verimlilik, etkinlik ilkeleri doğrultusunda toplam kalite prensiplerini bilip uygulama. X
PÇ5Öğrenimi sırasında edindiği liderlik vasıflarını çalıştığı kurumda stratejik karar verme çerçevesinde başarı ile uygulama. X
PÇ6İşletme alanında edindiği bilgileri farklı kurumların değişik fonksiyonlarının işleyişinde analiz etme, yorumlama, çözümlerini ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarma. X
PÇ7Alanında edindiği kavramsal bilgileri ve uygulamaya dönük becerileri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlama, farklı disiplinlerle karşılaştırarak analiz ederek uygulama. X
PÇ8Kurumlarda karşılaşılan sorunların çözümünde fikirlerini araştırma bilgileri ile bütünleştirerek sorumluluk alabilme, eleştiriye açık ve yapıcı ekip çalışmasına yatkın olabilme. X
PÇ9Yönetim kademelerinde görev yaparken proje bazında çalışanların yeni beceriler ve bilgilerle donatılmasını sağlama ve gerekli görülen eğitimleri planlama ve yönetme. X
PÇ10İşletmelerin karşılaştıkları problemlerin çözümünde yerel ve küresel bakış açısı çerçevesinde yönetim teknikleri uygulayabilmek için gerekli bilgilerin kaynaklarını bulma, yeni bilgiler edinme. X
PÇ11İşletme kararlarında iş etiği değerlerinin önemini anlama, bilgi toplama, yorumlama, analiz etme ve stratejik uygulamalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlere bağlı kalma. X
PÇ12İleride parçası olacakları kurumlarda/işletmelerde dürüstlük, tutarlılık ve yaratıcılık ortamı yaratmak üzere donanımlı olma.X
PÇ13Bir yabancı dil kullanarak işletme alanı ile bilgileri takip edebilme ve dünyanın her yerindeki meslektaşları ile iletişim kurabilme.X
PÇ14İşletme alanında ileri düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma. X
PÇ15Alanında edindiği bilgi ve becerileri meslektaşları ile paylaşma, gerek makro gerekse sektörel bazda sorunların çözümüne bütünsel bir bakış açısı oluşturma.X
PÇ16Yeniliklere açık olma, yeni fikirler üretme, sadece öğrenilen bilgiler ışığında kalmadan yaratıcı çözümleri yeni ve farklı ortamlara uygulamaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.0012.0012.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.005.005.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0016.0016.0000
Toplam İş Yükü129
Toplam İş Yükü / 25 (s)129 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"