Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Finansal MuhasebeISL 202E2016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Rümeysa BİLGİN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı finansal muhasebe ile ilgili temel kavramları tanıtmaktır.
Dersin İçeriğiMuhasebenin İlkeleri dersinin devamı niteliğinde olan bu derste öğrencilere alacak, maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar gibi bilanço kalemlerine ait muhasebe işlemleri detaylandırılmaktadır. Bunlara ek olarak, İç kontrol ve muhasebe bilgi sistemleri gibi konulara da değinilmektedir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Muhasebe bilgi sistemlerini tanıyacaktır.1, 2, 4, 12, 15A
ÖÇ2İç denetim ve muhasebe işlemlerinde etik konular hakkında bilgi sahibi olacaktır.1, 2, 4, 12, 15A
ÖÇ3Alacak, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve kısa vadeli yükümlülüklerin muhasebe işlemlerini yapabilecektir.1, 2, 4, 12, 15A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama, 12:Örnek Olay, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş
2. HaftaStoklarWeygandt (Bölüm. 6)
3. HaftaMuhasebe Bilgi SistemleriWeygandt (Bölüm. 7)
4. HaftaDolandırıcılık ve İç KontrolWeygandt (Bölüm. 8)
5. HaftaAlacak MuhasebesiWeygandt (Bölüm. 9)
6. HaftaUzun Vadeli Maddi Varlıklar, Doğal Kaynaklar ve Maddi Olmayan VarlıklarWeygandt (Bölüm.10)
7. HaftaKısa Vadeli YükümlülüklerWeygandt (Bölüm. 11)
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaOrtaklık MuhasebesiWeygandt (Bölüm. 12)
10. HaftaŞirketler: Organizasyon ve Adi Hisse Senedi İşlemleriWeygandt (Bölüm. 13)
11. HaftaTemettü, Dağıtılmamış Karlar ve Gelir RaporlamasıWeygandt (Bölüm. 14)
12. HaftaUzun Vadeli YükümlülüklerWeygandt (Bölüm. 15)
13. HaftaYatırımlarWeygandt (Bölüm. 16)
14. HaftaNakit Akım TablosuWeygandt (Bölüm. 17)
15. HaftaOlay Çalışması
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuJerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, Donald E. Kieso, Accounting Principles, 12th Edition, Wiley (2015)
Diğer KaynaklarBrian J. Bushee, Introduction to Financial Accounting, Wharton's Business Foundations Specialization (Wharton School of the University of Pennsylvania). (Coursera) Walter T. Harrison Jr., Charles T. Horngren, C. William Thomas, Financial Accounting, Pearson Education (2014) Jerry J. Weygandt, Kieso, Paul D. Kimmel, Financial Accounting, Wiley (2013)
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İşletme alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. X
PÇ2İşletme alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ3İşletmenin farklı fonksiyonları konusunda edinilen bilgi, becerileri analitik yaklaşımla değerlendirmek, iş yaşamı boyunca becerileri geliştirici çalışmalara ağırlık veren bir vizyona sahip olma. X
PÇ4İş hayatında verimlilik, etkinlik ilkeleri doğrultusunda toplam kalite prensiplerini bilip uygulama. X
PÇ5Öğrenimi sırasında edindiği liderlik vasıflarını çalıştığı kurumda stratejik karar verme çerçevesinde başarı ile uygulama. X
PÇ6İşletme alanında edindiği bilgileri farklı kurumların değişik fonksiyonlarının işleyişinde analiz etme, yorumlama, çözümlerini ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarma. X
PÇ7Alanında edindiği kavramsal bilgileri ve uygulamaya dönük becerileri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlama, farklı disiplinlerle karşılaştırarak analiz ederek uygulama. X
PÇ8Kurumlarda karşılaşılan sorunların çözümünde fikirlerini araştırma bilgileri ile bütünleştirerek sorumluluk alabilme, eleştiriye açık ve yapıcı ekip çalışmasına yatkın olabilme. X
PÇ9Yönetim kademelerinde görev yaparken proje bazında çalışanların yeni beceriler ve bilgilerle donatılmasını sağlama ve gerekli görülen eğitimleri planlama ve yönetme. X
PÇ10İşletmelerin karşılaştıkları problemlerin çözümünde yerel ve küresel bakış açısı çerçevesinde yönetim teknikleri uygulayabilmek için gerekli bilgilerin kaynaklarını bulma, yeni bilgiler edinme. X
PÇ11İşletme kararlarında iş etiği değerlerinin önemini anlama, bilgi toplama, yorumlama, analiz etme ve stratejik uygulamalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlere bağlı kalma. X
PÇ12İleride parçası olacakları kurumlarda/işletmelerde dürüstlük, tutarlılık ve yaratıcılık ortamı yaratmak üzere donanımlı olma.X
PÇ13Bir yabancı dil kullanarak işletme alanı ile bilgileri takip edebilme ve dünyanın her yerindeki meslektaşları ile iletişim kurabilme.X
PÇ14İşletme alanında ileri düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma. X
PÇ15Alanında edindiği bilgi ve becerileri meslektaşları ile paylaşma, gerek makro gerekse sektörel bazda sorunların çözümüne bütünsel bir bakış açısı oluşturma.X
PÇ16Yeniliklere açık olma, yeni fikirler üretme, sadece öğrenilen bilgiler ışığında kalmadan yaratıcı çözümleri yeni ve farklı ortamlara uygulamaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 15
3Kısa Sınav 25
4Kısa Sınav 35
5Ders Devam5
6Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav2.002.004.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü104
Toplam İş Yükü / 25 (s)104 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"