Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Yönetim Bilimlerine GirişISL 221E2016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ömer Faruk ÖZBEK
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Nıcoleta ISAC
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Temel işletme yaklaşımları, teorileri, modelleri hakkında bilgi vermek, işletmenin teori ve pratiği arasındaki ilişkiyi kavramak
Dersin İçeriğiKlasik İşletme Teorisinden başlayarak neoklasik ve modern işletme teorileri ve bunların pratik hayattaki karşılıkları
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Yönetim ve yöneticinin rolü ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olacak 1, 2, 3A
ÖÇ2Yönetim düşüncesinin evrimsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olacak1, 2, 3A
ÖÇ3Ekonomik, kültürel, politik gibi dışsal örgüt faktörlerinin yönetim düşüncesi ve firmalar üzerindeki etkisini analiz edecek1, 2, 3, 8, 12A
ÖÇ4Örgüt yapısı, kültürü gibi içsel örgüt faktörlerinin yönetim düşüncesi ve firmalar üzerindeki etkisini analiz edecek1, 2, 3, 12A
ÖÇ5Yönetim alanında eleştirel düşünce becerilerini geliştirecek1, 2, 3A
ÖÇ6Takım çalışması ve sunum becerilerini geliştirecek1, 2, 3, 8A, E
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 8:Grup Çalışması, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), E:Portfolyo
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBilgilendirme Dersi1. Bölüm
2. Haftaİşletme Yönetimi ve Organizasyonundaki Temel Kavramlar4. Bölüm
3. HaftaBir Süreç Olarak Yönetim, Karar Alma6. Bölüm
4. HaftaYönetim ve Planlama7. Bölüm
5. HaftaKlasik (Geleneksel) Yönetim ve Organizasyon Teorisi9. Bölüm
6. HaftaDavranışsal (Neo-Klasik) Yönetim ve Organizasyon Teorisi10. Bölüm
7. HaftaFilm Gösterimi ve TartışmaModern Zamanlar
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaYönetim Bilimi Yaklaşımı; Sistemler Yaklaşımı12. Bölüm
10. HaftaDurumsallık Yaklaşımı13. Bölüm
11. HaftaOrganizasyonlarda Çevreye Uyum (Adaptasyon) ve Değişimle İlgili Yaklaşımlar14. Bölüm
12. HaftaModern Sonrası Çağdaş ve Güncel Kavramlar ve Yaklaşımlar15. ve 16. Bölüm
13. HaftaYönetim ve Organizasyon Alanında Kaos ve Karmaşıklık; Yönetim Labirenti17. ve 18. Bölüm
14. HaftaYönetimde Otorite Güç ve Etkileme; Yönetim ve Liderlik20. Bölüm
15. HaftaYönetim ve Motivasyon23. Bölüm
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuSchermerhorn, J. R. & Bachrach, D. G. (2015). Introduction to Management (13th Edition). Hoboken, NJ: Wiley.
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İşletme alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. X
PÇ2İşletme alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ3İşletmenin farklı fonksiyonları konusunda edinilen bilgi, becerileri analitik yaklaşımla değerlendirmek, iş yaşamı boyunca becerileri geliştirici çalışmalara ağırlık veren bir vizyona sahip olma. X
PÇ4İş hayatında verimlilik, etkinlik ilkeleri doğrultusunda toplam kalite prensiplerini bilip uygulama. X
PÇ5Öğrenimi sırasında edindiği liderlik vasıflarını çalıştığı kurumda stratejik karar verme çerçevesinde başarı ile uygulama. X
PÇ6İşletme alanında edindiği bilgileri farklı kurumların değişik fonksiyonlarının işleyişinde analiz etme, yorumlama, çözümlerini ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarma. X
PÇ7Alanında edindiği kavramsal bilgileri ve uygulamaya dönük becerileri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlama, farklı disiplinlerle karşılaştırarak analiz ederek uygulama. X
PÇ8Kurumlarda karşılaşılan sorunların çözümünde fikirlerini araştırma bilgileri ile bütünleştirerek sorumluluk alabilme, eleştiriye açık ve yapıcı ekip çalışmasına yatkın olabilme. X
PÇ9Yönetim kademelerinde görev yaparken proje bazında çalışanların yeni beceriler ve bilgilerle donatılmasını sağlama ve gerekli görülen eğitimleri planlama ve yönetme. X
PÇ10İşletmelerin karşılaştıkları problemlerin çözümünde yerel ve küresel bakış açısı çerçevesinde yönetim teknikleri uygulayabilmek için gerekli bilgilerin kaynaklarını bulma, yeni bilgiler edinme. X
PÇ11İşletme kararlarında iş etiği değerlerinin önemini anlama, bilgi toplama, yorumlama, analiz etme ve stratejik uygulamalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlere bağlı kalma. X
PÇ12İleride parçası olacakları kurumlarda/işletmelerde dürüstlük, tutarlılık ve yaratıcılık ortamı yaratmak üzere donanımlı olma.X
PÇ13Bir yabancı dil kullanarak işletme alanı ile bilgileri takip edebilme ve dünyanın her yerindeki meslektaşları ile iletişim kurabilme.X
PÇ14İşletme alanında ileri düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma. X
PÇ15Alanında edindiği bilgi ve becerileri meslektaşları ile paylaşma, gerek makro gerekse sektörel bazda sorunların çözümüne bütünsel bir bakış açısı oluşturma.X
PÇ16Yeniliklere açık olma, yeni fikirler üretme, sadece öğrenilen bilgiler ışığında kalmadan yaratıcı çözümleri yeni ve farklı ortamlara uygulamaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 120
3Ders Devam10
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0010.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü130
Toplam İş Yükü / 25 (s)130 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"