Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Matematik-II MAT 1522016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Elif Esra ARIKAN, (Ayrıldı) Yrd.Doç.Dr. Ahmet ALTUNDAĞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı İktisat, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Finansman, İslam Ekonomisi ve Finans, ve Sağlık Yönetimi bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere matematiğin temel kavramlarını öğretmektir.
Dersin İçeriğiTürev kavramı ve türev alma kuralları,Türevin geometrik anlamı, çeşitli fonksiyonların türevleri ,türevin uygulamaları,L' Hospital kuralı, belirsizlik durumları,Asimtotlar ve eğri çizimleri belirsiz integral ve özellikleri,İntegral alma metotları,kısmi integrasyon ve değişken değiştirme metotları,rasyonel kesirlerin integrali, sayısal integral yöntemleri , Belirli integral ve özellikleri, Belirli integralin uygulamaları, Belirli integral yardım ile alan ve hacim hesapları, Belirli integral yardım ile yay uzunluğuve dönel yüzey alanı hesapları.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Belirsiz integral kavramını tanır.1, 2, 3, 4, 15A, C
ÖÇ2 İntegral alma metotlarını uygular1, 2, 3, 4, 15A, C
ÖÇ3Riemann integralinin özelliklerini tanır.1, 2, 3, 4, 15A, C
ÖÇ4Riemann integrali ile ilgili teoremleri yorumlar.1, 2, 3, 4, 15A, C
ÖÇ5Belirli integralin uygulamalarını anlar.1, 2, 3, 4, 15A, C
ÖÇ6Serileri ve Genelleştirilmiş integralleri tanır.1, 2, 3, 4, 15A, C
ÖÇ7Genelleştirilmiş integrallerin özelliklerini yorumlar.1, 2, 3, 4, 15A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin tanıtılması ve genel prensipler. Matrisler.
2. HaftaMatrisler. Determinant.Bir matrisin determinantı, eş çarpan matrisi, adjoint matrisi, ters matrisi.
3. HaftaLineer denklem sisteminin matris yöntemi ile çözümü. Crammer yöntemi.
4. Haftaİntegral; belirsiz integraller, integrasyon teknikleri.
5. Haftaİntegral; belirsiz integraller, integrasyon teknikleri.
6. Haftaİntegral; belirsiz integraller, integrasyon teknikleri.
7. HaftaBelirli integraller.Belirli integralin temel teoremi. Belirli integraller için ortalama değer teoremi.
8. HaftaMidtermMidterm
9. HaftaBelirli integralin uygulamaları (alan ve eğri uzunluğu hesabı)
10. HaftaBelirli integralin uygulamaları (dönel cisimlerin hacimleri).
11. HaftaHas olmayan integraller.
12. HaftaÇok değişkenli fonksiyonlar; limit ve süreklilik.
13. HaftaLimit ve süreklilik. Kısmi türevler. Zincir (Leibnitz) kuralı.
14. HaftaLimit ve süreklilik. Kısmi türevler. Zincir (Leibnitz) kuralı. Çok değişkenli fonksiyonlarda maksimim ve minimum.
15. Haftaİki katlı integraller. Fibuni teoremi.
16. HaftaFinal ExamFinal Exam
Kaynaklar
Ders Notu1. İş, Ekonomi ve Sosyal Bilimler için Matematik, Edward T. Dowling, Schaum’s Outline Series. Çeviri Editörü: Prof. Dr. H. Hilmi Hacısalihoğlu, Nobel Yayınları. 2. Calculus for Business, Economics, and the Social Sciences, Edward T. Dowling, Schaum’s Outline Series.
Diğer Kaynaklar3. Calculus for Business, Economics, and the Social and Life Sciences, Laurence D. Hoffmann and Gerald L. Bradley, The McGraw-Hill Companies, 10 th. Edtion. 4. Thomas’ Calculus, 12. Th. Edition George B. Thomas, Jr. Massachusetts Institute of Technology, Addison Wesley Longman, 2012.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İşletme alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. X
PÇ2İşletme alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ3İşletmenin farklı fonksiyonları konusunda edinilen bilgi, becerileri analitik yaklaşımla değerlendirmek, iş yaşamı boyunca becerileri geliştirici çalışmalara ağırlık veren bir vizyona sahip olma. X
PÇ4İş hayatında verimlilik, etkinlik ilkeleri doğrultusunda toplam kalite prensiplerini bilip uygulama. X
PÇ5Öğrenimi sırasında edindiği liderlik vasıflarını çalıştığı kurumda stratejik karar verme çerçevesinde başarı ile uygulama. X
PÇ6İşletme alanında edindiği bilgileri farklı kurumların değişik fonksiyonlarının işleyişinde analiz etme, yorumlama, çözümlerini ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarma. X
PÇ7Alanında edindiği kavramsal bilgileri ve uygulamaya dönük becerileri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlama, farklı disiplinlerle karşılaştırarak analiz ederek uygulama. X
PÇ8Kurumlarda karşılaşılan sorunların çözümünde fikirlerini araştırma bilgileri ile bütünleştirerek sorumluluk alabilme, eleştiriye açık ve yapıcı ekip çalışmasına yatkın olabilme. X
PÇ9Yönetim kademelerinde görev yaparken proje bazında çalışanların yeni beceriler ve bilgilerle donatılmasını sağlama ve gerekli görülen eğitimleri planlama ve yönetme. X
PÇ10İşletmelerin karşılaştıkları problemlerin çözümünde yerel ve küresel bakış açısı çerçevesinde yönetim teknikleri uygulayabilmek için gerekli bilgilerin kaynaklarını bulma, yeni bilgiler edinme. X
PÇ11İşletme kararlarında iş etiği değerlerinin önemini anlama, bilgi toplama, yorumlama, analiz etme ve stratejik uygulamalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlere bağlı kalma. X
PÇ12İleride parçası olacakları kurumlarda/işletmelerde dürüstlük, tutarlılık ve yaratıcılık ortamı yaratmak üzere donanımlı olma.X
PÇ13Bir yabancı dil kullanarak işletme alanı ile bilgileri takip edebilme ve dünyanın her yerindeki meslektaşları ile iletişim kurabilme.X
PÇ14İşletme alanında ileri düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma. X
PÇ15Alanında edindiği bilgi ve becerileri meslektaşları ile paylaşma, gerek makro gerekse sektörel bazda sorunların çözümüne bütünsel bir bakış açısı oluşturma.X
PÇ16Yeniliklere açık olma, yeni fikirler üretme, sadece öğrenilen bilgiler ışığında kalmadan yaratıcı çözümleri yeni ve farklı ortamlara uygulamaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 110
3Kısa Sınav 210
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.005.0080.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav2.001.002.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü134
Toplam İş Yükü / 25 (s)134 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"