Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Klasik İslam İktisadı MetinleriIEF 4202016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüArş. Gör. Ozan MARAŞLI
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, Müslüman alimler tarafından klasik dönemde iktisadi ve mali konular ile ilgili yazılan eserlerin incelenmesini kapsamaktadır. Bu bağlamda Ebu Yusuf, Muhammed eş-Şeybani, Ebu Ubeyd, Yahya bin Adem, Kudame bin Cafer, Gazali, Maverdi, İbn Teymiyye, İbn Haldun, Makrizi ve el-Esedi gibi alimlerin kaleme aldığı eserlerin ve bu eserlerden seçilmiş metinlerin incelenmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiKlasik dönemde yazılan Kitabu'l Harac, Kitabu'l Emval, Hisbe, Siyasetü'ş Şeriyye vb. eserlerin incelenmesini kapsamaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Osmanlıca alfabe ve imla kaidelerini öğrenmiş olacaklar 1, 2, 4, 5A
ÖÇ2Osmanlıca (matbu) metinleri okuyabilecekler 1, 2, 4, 5A
ÖÇ3Osmanlıca el yazması metinleri okuma noktasında ciddi bir temel atmış olacaklar 1, 2, 4, 5A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Hafta- Harfler - Harflerin kelime içerisindeki halleri - Rika hattı ile alakalı bazı kaideler
2. Hafta- Harflerin birleşimi - İşaretler - Rakamlar
3. Hafta• Vokaller (okutucu harfler) - Elif harfi - He Harfi
4. Hafta- Vokaller (okutucu harfler) - Vav harfi - Ye harfi
5. Hafta- Kaf-ı Arabi - Kaf-ı Farisi - Kaf-ı Nuni
6. Hafta- Türkçe kelimelerin imlası - Türkçe kelimelerde bulunmayan Osmanlıca harfler
7. Hafta- Kökler - Köklerin yazılışı - İsimlerin yalın hali - Fiil kökleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Hafta• Ekler • Osmanlıcada Eklerin Yazılışı  İsimden isim yapan ekler  İsimden fiil yapan ekleri  Fiilden isim yapan ekler  Fiilden fiil yapan ekler
10. Hafta- Hal ekleri - Mülkiyet ekleri
11. Hafta- Geniş zaman ekleri - Şimdiki zaman ekleri
12. Hafta- Geçmiş zaman ekleri - Gelecek zaman ekleri
13. Hafta- Emir ekleri - Şart ekleri - İstek ekleri - Gereklilik ekleri
14. Hafta- Soru ekleri - “Ki” eki
15. Hafta- Kalıp haline gelmiş kelimeler
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuDers elemanı tarafından hazırlanacaktır.
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1 İktisat alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ2 İslam Ekomisi ve Finansı alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ3İslam Ekonomisi ve Finansı ve Konvensiyonel iktisat alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ4İslam Ekonomisi ve Finansı alanında alacağı eleştirel yaklaşım ve kendi inanç, ahlak ve tarihsel birikimi farkındalığı ile yeni model arayışları vizyonuna sahip olur . X
PÇ5İslam Ekonomisi ve Finansı alanında edindiği farkındalıkla çalıştığı kuruma yeni bir vizon ve anlayışla daha verimli ve proaktif bir strateji geliştirir.X
PÇ6Öğrendiği kavram ve finans araçları iş hayatında kulanabilmekX
PÇ7Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmekX
PÇ8Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmekX
PÇ9Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmekX
PÇ10Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin ve İslam ekonomisi ve fİnansı alanındaki bilgi ve becerilerini uzman olmayan birine aktarmakX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü66
Toplam İş Yükü / 25 (s)66 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"