Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İslam Ülkeleri EkonomileriIEF 4182016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İslam Ülkelerinin ekonomik yapı ve makro ekonomik göstergelerini öğrenmek
Dersin İçeriğiİslam Ülkelerinin ekonomik sistemleri, yapıları ve göstergeleri
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1İslam Ülkelerinin Ekonomik yapılarını öğrenmek1, 2A, C
ÖÇ2İslam ülkelerinin iktisadi gelişmiş seviyelerini karşılaştırmak1, 2A, C
ÖÇ3İslam ülkelerinin temel iktisadi sorunlarını ve çözüm yollarını analiz etmek1, 2A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Hafta-Dersin amacı, içeriği, yöntemi ve başarı koşullarına ilişkin genel değerlendirmeDerz bilgi formunun incelenmesi
2. HaftaTemel Bazı Kriterlere Göre İslam Ülkelerinin BelirlenmesiYüklenen makale, bildiri ve kitapların okunması, konu hakkında ön araştırma yapılması
3. Haftaİslam Ülkelerinin Genel Tarihsel GelişimleriYüklenen makale, bildiri ve kitapların okunması, konu hakkında ön araştırma yapılması
4. HaftaDünya Ekonomisinde İslam Ülkelerinin Yeri ve ÖnemiYüklenen makale, bildiri ve kitapların okunması, konu hakkında ön araştırma yapılması
5. Haftaİslam Ülkelerinin Tarım Sektöründeki YeriYüklenen makale, bildiri ve kitapların okunması, konu hakkında ön araştırma yapılması
6. Haftaİslam Ülkelerinin Sanayi Sektöründeki YeriYüklenen makale, bildiri ve kitapların okunması, konu hakkında ön araştırma yapılması
7. Haftaİslam Ülkelerinin Hizmetler Sektöründeki YeriYüklenen makale, bildiri ve kitapların okunması, konu hakkında ön araştırma yapılması
8. HaftaSınavAra Sınav
9. Haftaİslam Ülkelerinin İnsani Gelişmişlik Endeksindeki YeriYüklenen makale, bildiri ve kitapların okunması, konu hakkında ön araştırma yapılması
10. Haftaİslam Ülkelerinde Gelir Dağılımı ve Yoksulluk SorunuYüklenen makale, bildiri ve kitapların okunması, konu hakkında ön araştırma yapılması
11. Haftaİslam Ülkelerinde Bilgi Sektörü ve Teknolojik AltyapısıYüklenen makale, bildiri ve kitapların okunması, konu hakkında ön araştırma yapılması
12. Haftaİslam Ülkelerinde NüfusYüklenen makale, bildiri ve kitapların okunması, konu hakkında ön araştırma yapılması
13. Haftaİslam Ülkelerinde EğitimYüklenen makale, bildiri ve kitapların okunması, konu hakkında ön araştırma yapılması
14. Haftaİslam Ülkelerinde Demokratik Haklar ve ÖzgürlüklerYüklenen makale, bildiri ve kitapların okunması, konu hakkında ön araştırma yapılması
15. Haftaİslam Ülkelerinde Doğal KaynaklarYüklenen makale, bildiri ve kitapların okunması, konu hakkında ön araştırma yapılması
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuYüklenen makale ve bildiriler
Diğer KaynaklarYüklenen makale ve bildiriler
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1 İktisat alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ2 İslam Ekomisi ve Finansı alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ3İslam Ekonomisi ve Finansı ve Konvensiyonel iktisat alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ4İslam Ekonomisi ve Finansı alanında alacağı eleştirel yaklaşım ve kendi inanç, ahlak ve tarihsel birikimi farkındalığı ile yeni model arayışları vizyonuna sahip olur . X
PÇ5İslam Ekonomisi ve Finansı alanında edindiği farkındalıkla çalıştığı kuruma yeni bir vizon ve anlayışla daha verimli ve proaktif bir strateji geliştirir.X
PÇ6Öğrendiği kavram ve finans araçları iş hayatında kulanabilmekX
PÇ7Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmekX
PÇ8Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmek
PÇ9Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmekX
PÇ10Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin ve İslam ekonomisi ve fİnansı alanındaki bilgi ve becerilerini uzman olmayan birine aktarmakX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Ödev 110
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav1.0015.0015.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0025.0025.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0040.0040.0000
Toplam İş Yükü128
Toplam İş Yükü / 25 (s)128 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"