Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Zekat ve Sosyal GüvenlikIEF 3182016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ensari YÜCEL
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Zekatın İkisadi etkileri ve sosyal güvenliğe katkısı ele alınması amaçlanmaktadır
Dersin İçeriğiZekatın talep, yatırım ve gelir adeleti yanı sıra zekatın gerek düşük gelir gerekse iflas eden işadamlarını nasıl koruduğu ve bir bakıma sigorta görevi üzerinde duruklmaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Zekatın farziyeti, zekat verilecek sınıflar hakkında bilgi sahibi olunacaktır.1, 2, 3A, C
ÖÇ2Zekatın istihdam ve yatırım üzerindeki etkileri hakkında fikir sahibi olacaktır1, 2, 3A, C
ÖÇ3Zekatın fakirliğin azaltılması üzerinde malumat sahibi olacaktır1, 2, 3A, C
ÖÇ4Zekatın toplumun düşük gelir ve iflas eden işadamlarının koruması ve nasıl sigorta görevi gördüğünü anlayacaktır1, 2, 3A, C
ÖÇ5Zekatın diğer iktisadi etkileri hakkında bilgi ve fikir sahibi olacaktır1, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaZekatın Kuran ve Sünnet ve İcma'daki yeriVerilen Eserlerin İlgili Bölümlerin Okunması
2. HaftaZekatın Nisabı-1Verilen Eserlerin İlgili Bölümlerin Okunması
3. HaftaZekatın Nisabı-2Verilen Eserlerin İlgili Bölümlerin Okunması
4. HaftaZekatın toplanmasıVerilen Eserlerin İlgili Bölümlerin Okunması
5. HaftaZekat verilecek sınıflar-1Verilen Eserlerin İlgili Bölümlerin Okunması
6. HaftaZekat verilecek sınıflar-1Verilen Eserlerin İlgili Bölümlerin Okunması
7. HaftaZekatın İktisadi boyutuVerilen Eserlerin İlgili Bölümlerin Okunması
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaZekatın tüketim üzerindeki etkisiVerilen Eserlerin İlgili Bölümlerin Okunması
10. HaftaZekatın İstihdam Üzerindeki etkisiVerilen Eserlerin İlgili Bölümlerin Okunması
11. HaftaZekatın Yatırım Üzerindeki etkisiVerilen Eserlerin İlgili Bölümlerin Okunması
12. HaftaZekatın diğer iktisadi etkileriVerilen Eserlerin İlgili Bölümlerin Okunması
13. HaftaZekatın Düşük Gelir gruplarını KorumasıVerilen Eserlerin İlgili Bölümlerin Okunması
14. HaftaZekat Yatırım üzerindeki etkisi ve Girişimcileri KorumasıVerilen Eserlerin İlgili Bölümlerin Okunması
15. HaftaZekatın Temel ihtiyaçları karşılamasıVerilen Eserlerin İlgili Bölümlerin Okunması
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuYusuf Al Kardavi, Zekat Fıkhı
Diğer KaynaklarVehbe Zühenli, İslam Ansiklopedisi,
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1 İktisat alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ2 İslam Ekomisi ve Finansı alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ3İslam Ekonomisi ve Finansı ve Konvensiyonel iktisat alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ4İslam Ekonomisi ve Finansı alanında alacağı eleştirel yaklaşım ve kendi inanç, ahlak ve tarihsel birikimi farkındalığı ile yeni model arayışları vizyonuna sahip olur . X
PÇ5İslam Ekonomisi ve Finansı alanında edindiği farkındalıkla çalıştığı kuruma yeni bir vizon ve anlayışla daha verimli ve proaktif bir strateji geliştirir.X
PÇ6Öğrendiği kavram ve finans araçları iş hayatında kulanabilmekX
PÇ7Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmekX
PÇ8Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmekX
PÇ9Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmekX
PÇ10Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin ve İslam ekonomisi ve fİnansı alanındaki bilgi ve becerilerini uzman olmayan birine aktarmakX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.002.0030.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0010.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0030.0030.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"