Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Osmanlı İktisat TarihiIEF 3162016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Osmanlıların, varlıklarını sürdükdükleri 7 asra yakın zamanda kendi sınırları içerisinde ve uluslararası alandaki itkisadi ve sosyal ilişkileri derinlikli olarak bilmek, bu sayede iktisadın tarihsel bağlamını anlamak.
Dersin İçeriğiKuruluş döneminden Cumhuriyet Türkiye'sine uzanan aralıkta, Osmanlı coğrafyasındaki iktisadi işleyişi ele alan yerli ve yabancı kaynakları çerçevesinde
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Tarih metodolojisini öğrenme ve tarih metinlerine ilmi yaklaşım1, 2, 4, 12, 15F
ÖÇ2Erken dönem Avrupa ve Osmanlı iktisadi ilişkilerini öğrenme1, 2, 4, 12, 15F
ÖÇ3Dünya iktisat tarihi ve bunun önemli bir bölümünü oluşturan OSmanlı iktisat tarihine dair yetkinlik kazanma1, 2, 3, 4, 12, 14, 15F
ÖÇ4Kapitalizmin ortaya çıktığı şartları ve bunun Osmanlı coğrafyasındaki yansımalarını karşılaştırmalı analiz etme imkanı1, 2, 3, 4, 12, 14, 15F
ÖÇ5Modern Türkiye'ye geçişte idari, iktisadi ve içtimai ilişki sürekliliğini göstererek zihni bütünlüğü sağlama1, 2, 3, 4, 12, 14, 15F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTarih metodolojisi
2. HaftaKurululştan önce Osmanlı coğrafyası
3. HaftaKuruluş Tartışmaları
4. HaftaOsmanlı klasik döneminde kurumlar
5. HaftaKlasik dönemde şehirler, iktisadi müesseseler
6. HaftaOsmanlı Devleti'nde nufus, yapısı ve değişimleri
7. HaftaOsmanlılarda iç ve dış ticaret
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaOsmanlılarda idari ve sosyal sınıflar
10. HaftaOsmanlı merkez ve taşra teşkilatı
11. HaftaOsmanlı toprak düzeni ve vergi sistemi
12. HaftaKlasik dönmde Osmanlı Maliyesi
13. HaftaDönüşüm, itisadi, idari ve sosyal etkileri
14. HaftaSon dönem iktisat tarihi
15. HaftaModern Türkiye'nin oluşumunda Osmanlı iktisadi ve idari kurumları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuGenç, Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Ekonomi, Ötüken,2000
Diğer Kaynaklarİnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi Cilt 1-2, Eren Yay, 2009
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1 İktisat alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ2 İslam Ekomisi ve Finansı alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ3İslam Ekonomisi ve Finansı ve Konvensiyonel iktisat alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ4İslam Ekonomisi ve Finansı alanında alacağı eleştirel yaklaşım ve kendi inanç, ahlak ve tarihsel birikimi farkındalığı ile yeni model arayışları vizyonuna sahip olur . X
PÇ5İslam Ekonomisi ve Finansı alanında edindiği farkındalıkla çalıştığı kuruma yeni bir vizon ve anlayışla daha verimli ve proaktif bir strateji geliştirir.X
PÇ6Öğrendiği kavram ve finans araçları iş hayatında kulanabilmekX
PÇ7Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmekX
PÇ8Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmekX
PÇ9Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmekX
PÇ10Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin ve İslam ekonomisi ve fİnansı alanındaki bilgi ve becerilerini uzman olmayan birine aktarmakX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 110
3Ödev 15
4Ödev 25
5Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)14.003.0042.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.003.0042.0000
3Ara Sınav1.005.005.0000
4Kısa Sınav1.003.003.0000
5Ödev2.0010.0020.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü122
Toplam İş Yükü / 25 (s)122 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"