Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İktisadi Büyüme ve KalkınmaIKT 4022016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüArş. Gör. Ozan MARAŞLI
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı 1)İktisadi büyüme ve gelişmenin ana belirleyicilerini tanımlamak, 2)İktisadi büyüme ve gelişme modellerinin nasıl çalıştığını göstermek, 3)Makroekonomi, dünya ekonomisi, iktisadi kurumlar ile milli iktisadi büyüme ve kalkınma arasındaki ilişkileri anlayabilmek, 4)İktisadi gelişme ve kalkınma politikalarını analiz edebilmek için iktisadi konseptlerin kullanılmasını teşvik etmek
Dersin İçeriğiBu ders, modern büyüme teorilerinin ve makroekonominin iktisadi ve matematiksel temellerini göstermektedir. Ayrıca bu ders, dinamik genel denge, dinamik optimizasyon, büyümenin temel modelleri ve beşeri sermayeyi, endojen teknolojik değişimleri, teknoloji transferini, uluslararası ticareti, iktisadi gelişmeyi ve siyasal iktisadı içeren diğer büyüme modellerini ele almaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Ekonomik kalkınmanın temellerini açıklamak,1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ2Ekonomik kalkınmayı etkileyen faktörleri incelemek,1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ3Ekonomik büyüme modellerinin ekonomi üzerindeki etkilerini gösterebilecek,1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ4Ekonomik büyüme ve kalkınmayı etkileyen faktörleri inceleyebileceklerdir.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ5Ekonomik büyüme modellerini listeleyebilecek,1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ6Ekonomik kalkınmanın temellerini açıklamak,1, 2, 4, 15A
ÖÇ7Ekonomik kalkınmayı etkileyen faktörleri incelemek,1, 2, 4, 15A
ÖÇ8Ekonomik büyüme modellerinin ekonomi üzerindeki etkilerini gösterebilecek,1, 2, 4, 15A
ÖÇ9Ekonomik büyüme modellerini listeleyebilecek,1, 2, 4, 15A
ÖÇ10Verimlilik, enflasyon, faktör donatımı, iş döngüleri, sermaye birikimi gibi makroekonomik konseptleri kullanabilme becerisi1, 2, 4, 14, 15A, C
ÖÇ11İktisadi büyümenin temel modellerini, dinamik makroekonomiyi ve etkilerini analiz edebilme yeteneği.1, 2, 4, 14, 15A, C
ÖÇ12İktisadi yakınsama ve ıraksaklığı açıklayabilme becerisi1, 2, 4, 14, 15A, C
ÖÇ13 Büyüme ve kalkınmayı engelleyen kurumsal ve piyasa aksaklıklarını tanımlayabilme becerisi1, 2, 4, 14, 15A, C
ÖÇ14 Ekonomik büyüme ve kalkınmayı teşvik edecek politikaları geliştirebilme becerisi. 1, 2, 4, 14, 15A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaEkonomik büyüme teorilerine girişErdal Ünsal, İktisadi Büyüme, İmaj Yayınları,
2. HaftaKlasik dönem öncesi ekonomik büyüme yaklaşımlarıErdal Ünsal, İktisadi Büyüme, İmaj Yayınları,
3. HaftaKlasik dönemde ekonomik büyüme yaklaşımları:Smith,RicardoErdal Ünsal, İktisadi Büyüme, İmaj Yayınları,
4. HaftaKlasik dönemde ekonomik büyüme yaklaşımları:Marx, MalthusErdal Ünsal, İktisadi Büyüme, İmaj Yayınları,
5. HaftaKeynesyen büyüme modeliErdal Ünsal, İktisadi Büyüme, İmaj Yayınları,
6. HaftaHarrod-Domar büyüme modeliErdal Ünsal, İktisadi Büyüme, İmaj Yayınları,
7. HaftaNeoklasik büyüme modeli:SolowErdal Ünsal, İktisadi Büyüme, İmaj Yayınları,
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaEndojen Büyüme Modelleri:RomerErdal Ünsal, İktisadi Büyüme, İmaj Yayınları,
10. HaftaVerimlilikErdal Ünsal, İktisadi Büyüme, İmaj Yayınları,
11. HaftaEtkinlikErdal Ünsal, İktisadi Büyüme, İmaj Yayınları,
12. HaftaTeknolojiErdal Ünsal, İktisadi Büyüme, İmaj Yayınları,
13. HaftaNüfusErdal Ünsal, İktisadi Büyüme, İmaj Yayınları,
14. HaftaFaktör donatımıErdal Ünsal, İktisadi Büyüme, İmaj Yayınları,
15. HaftaGenel TekrarErdal Ünsal, İktisadi Büyüme, İmaj Yayınları,
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuErdal Ünsal, İktisadi Büyüme, İmaj Yayınları,
Diğer KaynaklarCharles I. Jones, İktisadi Büyümeye Giriş, literatür Yayınları Erinç Yeldan, İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri, Efil yayınevi.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1 İktisat alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ2 İslam Ekomisi ve Finansı alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ3İslam Ekonomisi ve Finansı ve Konvensiyonel iktisat alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ4İslam Ekonomisi ve Finansı alanında alacağı eleştirel yaklaşım ve kendi inanç, ahlak ve tarihsel birikimi farkındalığı ile yeni model arayışları vizyonuna sahip olur . X
PÇ5İslam Ekonomisi ve Finansı alanında edindiği farkındalıkla çalıştığı kuruma yeni bir vizon ve anlayışla daha verimli ve proaktif bir strateji geliştirir.X
PÇ6Öğrendiği kavram ve finans araçları iş hayatında kulanabilmekX
PÇ7Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmekX
PÇ8Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmekX
PÇ9Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmekX
PÇ10Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin ve İslam ekonomisi ve fİnansı alanındaki bilgi ve becerilerini uzman olmayan birine aktarmakX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 15
3Kısa Sınav 25
4Ders Devam10
5Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav2.005.0010.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü126
Toplam İş Yükü / 25 (s)126 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"