Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İslami Finans ve BankacılıkIEF 4012016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Zeyneb Hafsa ORHAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, ilgili öğrencilere İslami finans ve bankacılığın temellerini öğretmek, bu konuda okumalar ve tartışmalar yapmaktır
Dersin İçeriğiDersin ilk bölümünde İslami finans ve bankacılığın temelleri İslam ekonomisi ve İslam ekonomi düşüncesi ile bağlantılı olarak anlatılacaktır. İlaveten ilk İslami finansal kurumların ortaya çıkışından bahsedilecektir. İkinci kısımda İslami finans ve bankacılığın yapısı, ürünler detaylı incelenecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bu dersin sonunda öğrenciler; -İslami finans ve bankacılığın temellerini ve günümüz durumunu öğreneceklerdir, -Ürün mantığını anlama, grafik okuma gibi yetilere sahip olacaktır, -Teori ile pratiği karşılaştırabilecektir.1, 2, 3, 5, 14, 16A, C, D
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 5:Gösterim, 14:Bireysel Çalışma, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, D:Proje / Tasarım
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş ve tanıtıcısı dağıtma
2. Haftaİslami finansın temellerine giriş
3. Haftaİslami finansın felsefesi
4. HaftaDevam
5. Haftaİslami finans ve bankacılık nasıl ve ne şekilde oluştur
6. HaftaMurabaha akti ve modern murabaha
7. HaftaSelem ve istisna akitleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaİcare ve finansal kiralama
10. HaftaOrtaklık türleri
11. HaftaSukuk ve İslami sigortacılık
12. HaftaDevam
13. HaftaUluslararası İslami Finans Kuruluşları
14. HaftaData eşliğinde günümüze bakış
15. Haftaİslami finans ve bankacılık eleştirisi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuKatılım Bankacılığı, Hüseyin Tunç, Nesil Yay., 2016. İslami finans, ilkeler, araçlar ve kurumlar, Atila Yanpar, Sacala Yay., 2014.
Diğer KaynaklarFıkhi ve iktisadi açıdan İslami finans, Servet Bayındır, Süleymaniye Vakfı Yay., 2015.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1 İktisat alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ2 İslam Ekomisi ve Finansı alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ3İslam Ekonomisi ve Finansı ve Konvensiyonel iktisat alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ4İslam Ekonomisi ve Finansı alanında alacağı eleştirel yaklaşım ve kendi inanç, ahlak ve tarihsel birikimi farkındalığı ile yeni model arayışları vizyonuna sahip olur . X
PÇ5İslam Ekonomisi ve Finansı alanında edindiği farkındalıkla çalıştığı kuruma yeni bir vizon ve anlayışla daha verimli ve proaktif bir strateji geliştirir.X
PÇ6Öğrendiği kavram ve finans araçları iş hayatında kulanabilmekX
PÇ7Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmekX
PÇ8Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmekX
PÇ9Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmekX
PÇ10Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin ve İslam ekonomisi ve fİnansı alanındaki bilgi ve becerilerini uzman olmayan birine aktarmakX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ödev 125
2Ödev 210
3Ödev 310
4Ders Devam5
5Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.004.0064.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev3.003.009.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.004.004.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"