Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İktisadi Düşünce TarihiIKT 4082016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Arif ERSOY
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İktisadi düşünceler tarihi, iktisadi sorunlarla ilgili ekonomik teoriler geliştiren iktisatçıların düşünceleri ile ilgilenir. Günümüz iktisat bilimi, insanlık tarihi boyunca yaşayan birçok iktisadi düşünür tarafından ortaya ayılmıştır. Bu dersin amacı, iktisadi doktrinlerin gelişimi ve bunların toplumsal ve düşünsel temelleri için bir çerçeve sunarken, bu düşüncelerin iktisadi kalkınma politikalarındaki kullanımını belirtmektir. Dersin amacı ayrıca iktisat teorilerini ve onların temellerini incelemektir.
Dersin İçeriğiBu derste iktisadi düşüncenin dayandığı dünya görüşleri anlatılacak. İktisadi düşüncelerin gelişme tarihi hakkında bilgi verilecek ve iktisadi okulların yaklaşımları anlatılacak
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1İktisat biliminin tarihsel gelişimini anlamak.1, 2, 3, 10, 14A, C
ÖÇ2iktisadi doktrinlerin gelişimi ve bunların toplumsal ve düşünsel temelleri için bir çerçeve sunmak.1, 2, 3, 10, 14A, C
ÖÇ3iktisat teorilerini ve onların temellerinin kavranması.1, 2, 3, 10, 14A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Haftaİnsanlığın ilk döneminde iktisadi düşünce
2. HaftaOrtaçağ'da iktisadi düşünce
3. HaftaMerkantalistler
4. HaftaFizyokratlar
5. HaftaKlasik İktisat
6. HaftaSosyalist düşüncenin gelişimi ve Marksist Sosyalizm
7. HaftaAlman tarihselci okulu
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaMarjinalistler
10. HaftaMatematiksel İktisat
11. HaftaKurumsal İktisat
12. HaftaKeynesyen İktisat
13. HaftaArz Yanlı İktisat
14. HaftaAnayasal İktisat ve Rasyonel Beklentiler Okulu
15. HaftaGenel Tekrar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1- ERSOY, Arif, İktisadi Teoriler ve Düşünceler Tarihi, Dördüncü Baskı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ve Nobel Yayınevi, Ankara, 2015 2- Bocutoğlu, Ersan, İktisadi Düşünceler Tarihi, Murathan Yayınevi, 2012 3- ULUTAN, Burhan, İktisadi Doktrinler Tarihi, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1978
Diğer Kaynaklar1- BLAUG, Mark, Economic Theory in Retrospect, 5th Print, Cambridge University Press, Cambridge, 1997 2- CHANG, Ha-Joon, Sanayileşmenin Gizli Tarihi, Çeviren Emin Akçaoğlu, Epos Yayını, Ankara 2012
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1 İktisat alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ2 İslam Ekomisi ve Finansı alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ3İslam Ekonomisi ve Finansı ve Konvensiyonel iktisat alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ4İslam Ekonomisi ve Finansı alanında alacağı eleştirel yaklaşım ve kendi inanç, ahlak ve tarihsel birikimi farkındalığı ile yeni model arayışları vizyonuna sahip olur . X
PÇ5İslam Ekonomisi ve Finansı alanında edindiği farkındalıkla çalıştığı kuruma yeni bir vizon ve anlayışla daha verimli ve proaktif bir strateji geliştirir.X
PÇ6Öğrendiği kavram ve finans araçları iş hayatında kulanabilmekX
PÇ7Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmekX
PÇ8Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmekX
PÇ9Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmekX
PÇ10Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin ve İslam ekonomisi ve fİnansı alanındaki bilgi ve becerilerini uzman olmayan birine aktarmakX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.005.005.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü126
Toplam İş Yükü / 25 (s)126 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"