Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İslam Borçlar HukukuIEF 3012016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ensari YÜCEL
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı,Bu dersin amacı, İslam hukukunda sözleşme (akit), sözleşme hükümleri, tarafların ehliyeti, sözleşmenin geçersizlik (butlan) halleri, garar, sözleşmenin sona ermesi ve sözleşme çeşitleri hakkında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiİslam Hukukunda akit teorisi ve akit çeşitleri hakkında bilgi vermektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1İslam Akit teorisi hakkında bilgi sahibi olur1, 2, 3, 12A, B
ÖÇ2İslam akit çeşitleri ve modern hukuktaki benzer szöleşmelerle karşılaştırma imkanı elde eder1, 2, 3, 12A, B
ÖÇ3sözleşme unsurları, tarafalrın ehliyeti ve modern hukukla mukayese imakanı elde eder1, 2, 3, 12A, B
ÖÇ4Sözleşmenin geçerliliği, bağlayıcılığı, bulan ve fesatı halleri hakkında bilgi ve değerlendirme yeteneği gelişir1, 2, 3, 12A, B
ÖÇ5İslam hukukunda İsimli ve isimsiz olarak adlandırılan tipik ve atipik sözleşmeler ve sözleşme hürriyetini öğrenir1, 2, 3, 12A, B
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaAkit teorisiVerilen kaynaklardan konuların okunması
2. HaftaAkitin unsurlarıVerilen kaynaklardan konuların okunması
3. Haftaakdin konusuVerilen kaynaklardan konuların okunması
4. HaftaTarfaların ehliyetiVerilen kaynaklardan konuların okunması
5. HaftaSözleşmenin Geçersizlik halleriVerilen kaynaklardan konuların okunması
6. HaftaTarafların rızalarının sakatlanmasıVerilen kaynaklardan konuların okunması
7. HaftaAkitlerin Sınıflandırılması-1Verilen kaynaklardan konuların okunması
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAkitlerin Sınıflandırılması-1Verilen kaynaklardan konuların okunması
10. HaftaÖzel Akitler- SatışVerilen kaynaklardan konuların okunması
11. HaftaÖzel Akitler- KiraVerilen kaynaklardan konuların okunması
12. HaftaÖzel Akitler- Kefalet,Verilen kaynaklardan konuların okunması
13. HaftaÖzel Akitler- selemVerilen kaynaklardan konuların okunması
14. HaftaÖzel Akitler- RehinVerilen kaynaklardan konuların okunması
15. HaftaÖzel Akitler- İstisnaVerilen kaynaklardan konuların okunması
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuVehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi, 2011, İstanbul: Hikmet Neşriyat
Diğer KaynaklarÖmer Nasuhi Bilmen, Hukuki İslamiye ve Islahatı Fıkhiyye Kamusu, İstanbul: Hikmet Neşriyat
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1 İktisat alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ2 İslam Ekomisi ve Finansı alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ3İslam Ekonomisi ve Finansı ve Konvensiyonel iktisat alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ4İslam Ekonomisi ve Finansı alanında alacağı eleştirel yaklaşım ve kendi inanç, ahlak ve tarihsel birikimi farkındalığı ile yeni model arayışları vizyonuna sahip olur . X
PÇ5İslam Ekonomisi ve Finansı alanında edindiği farkındalıkla çalıştığı kuruma yeni bir vizon ve anlayışla daha verimli ve proaktif bir strateji geliştirir.X
PÇ6Öğrendiği kavram ve finans araçları iş hayatında kulanabilmekX
PÇ7Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmekX
PÇ8Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmekX
PÇ9Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmekX
PÇ10Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin ve İslam ekonomisi ve fİnansı alanındaki bilgi ve becerilerini uzman olmayan birine aktarmakX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.001.0015.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0015.0015.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0030.0030.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"