Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Ekonometri IIKT 3012016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüArş. Gör. Ozan MARAŞLI
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İktisadi teorileri kantitatif tekniklerle analiz etmeyi amaçlamaktadır. Özellikle incelenecek konular: Tek değişkenli Regresyon modeli ve EKK tahmin Yöntemi, KDRM’nin varsayımları, Aralık tahmini ve Hipotez testleri, Alternatif Fonksiyon biçimleri, Çoklu Regresyon Modeli ve İstatistiksel Çıkarsama, Maksimum Olabilirlik Yöntemi, Yapısal Kararlılık Testleri.
Dersin İçeriğiEkonomik teori ve çalışmalarda ekonomik modellerinin tahmininde ve testlerinde kantitatif yöntemler kullanılmaktadır. (1) Öğrenciler ekonomik analizlerde belli istatistiksel teknikler öğrenir; (2) ekonomistlerin yaptıkları ampirik çalışmaları daha rahat anlama yetenekleri kazanır; (3) araştırma sorularını ekonometrik ifade etme deneyimleri edinirler.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1İktisat teorisindeki varsayımları kantitatif olarak ele alır.1, 2, 12, 14, 15A, C
ÖÇ2İleri düzeyde tahmin ve öngörülerde bulunur.1, 2, 3, 4, 12, 14, 15A, C
ÖÇ3Değişik test teknikleri uygular.1, 2, 3, 4, 12, 14, 15A, C
ÖÇ4Ekonometrik analizlerde bilgisayar programlarını kullanır.1, 2, 3, 4, 12, 14, 15A, C
ÖÇ5Gerekli analiz ve yorumları alternatifli olarak ele alır.1, 2, 3, 4, 14, 15A, C
ÖÇ6Testlerin isabetliliğini test eder, politika üretir ve yönlendirici yorumlarda bulunur.1, 2, 3, 4, 14, 15A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTek değişkenli Regresyon modeliWooldridge, J. M. (2013).
2. HaftaEKK tahmin YöntemiWooldridge, J. M. (2013).
3. HaftaKDRM’nin varsayımlarıWooldridge, J. M. (2013).
4. HaftaAralık tahminWooldridge, J. M. (2013).
5. HaftaKüçük örneklem Hipotez testleriWooldridge, J. M. (2013).
6. HaftaBüyük örneklem hipotez testleriWooldridge, J. M. (2013).
7. HaftaAlternatif Fonksiyon biçimleriWooldridge, J. M. (2013).
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaOrijinden Geçen RegresyonWooldridge, J. M. (2013).
10. HaftaÖlçekleme ve ölçü birimiWooldridge, J. M. (2013).
11. HaftaÇoklu Regresyon ModeliWooldridge, J. M. (2013).
12. Haftaİstatistiksel çıkarımWooldridge, J. M. (2013).
13. HaftaMaksimum Olabilirlik YöntemiWooldridge, J. M. (2013).
14. HaftaYapısal Kararlılık TestleriWooldridge, J. M. (2013).
15. HaftaRegresyon modeline matris yaklaşımıWooldridge, J. M. (2013).
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuWooldridge, J. M. (2013). Ekonometriye Giriş: Modern Yaklaşım. Nobel Yayınları.
Diğer KaynaklarÇağlayan, E., Güriş, S. (2010). Ekonometri: Temel Kavramlar. Der Yayınları.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1 İktisat alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ2 İslam Ekomisi ve Finansı alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ3İslam Ekonomisi ve Finansı ve Konvensiyonel iktisat alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ4İslam Ekonomisi ve Finansı alanında alacağı eleştirel yaklaşım ve kendi inanç, ahlak ve tarihsel birikimi farkındalığı ile yeni model arayışları vizyonuna sahip olur . X
PÇ5İslam Ekonomisi ve Finansı alanında edindiği farkındalıkla çalıştığı kuruma yeni bir vizon ve anlayışla daha verimli ve proaktif bir strateji geliştirir.X
PÇ6Öğrendiği kavram ve finans araçları iş hayatında kulanabilmekX
PÇ7Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmekX
PÇ8Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmekX
PÇ9Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmekX
PÇ10Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin ve İslam ekonomisi ve fİnansı alanındaki bilgi ve becerilerini uzman olmayan birine aktarmakX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 110
3Kısa Sınav 210
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav2.002.004.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"