Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Muhasebenin İlkeleriISL 2012016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüArş. Gör. Ozan MARAŞLI
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Fatih KAPLANHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı muhasebe ile ilgili temel kavramları tanıtmak ve öğrencileri bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu da dahil olmak üzere muhasebe ve finansal tabloların ilkeleri ve kavramları ile tanıştırmaktır.
Dersin İçeriğiTicari işlemleri tanımlama, analiz etme, muhasebe defterine kaydetme, genel muhasebe hesaplarını hazırlama, ve düzeltme yapma gibi genel muhasebe adımları açıklanmaktadır. Ve üç temel finansal tablo: bilanço, gelir tablosu ve öz kaynak tablosu hazırlanmaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Temel muhasebe eşitliğini kullanarak işletmelerin ticari faaliyetlerinin muhasebe hesaplarına ve finansal tablolara etkisini analiz etme kabiliyeti geliştirmek.1, 2, 4, 5, 12, 15A
ÖÇ2Basit muhasebe sistemi kullanarak ile işletmelerin ticari faaliyetlerini muhasebeleştirme kabiliyeti geliştirmek.1, 2, 4, 5, 12, 15A
ÖÇ3Bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tablosu gibi finansal tabloları hazırlama kabiliyeti geliştirmek1, 2, 4, 5, 12, 15A
ÖÇ4Bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tablosu gibi finansal tabloları analiz etme kabiliyeti geliştirmek.1, 2, 4, 5, 12, 15A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 12:Örnek Olay, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaMuhasebeye GirişWeygandt (Bölüm. 1)
2. HaftaKayıt İşlemiWeygandt (Bölüm. 2)
3. HaftaKayıt İşlemiWeygandt (Bölüm. 2)
4. HaftaKayıt İşlemiWeygandt (Bölüm. 2)
5. HaftaHesapları AyarlamaWeygandt (Bölüm. 3)
6. HaftaHesapları AyarlamaWeygandt (Bölüm. 3)
7. HaftaOlay ÇalışmasıClass Notes
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaMuhasebe Döngüsünü TamamlamaWeygandt (Bölüm. 4)
10. HaftaMuhasebe Döngüsünü TamamlamaWeygandt (Bölüm. 4)
11. HaftaOlay ÇalışmasıClass Notes
12. HaftaMal Alım İşlemleri için MuhasebeWeygandt (Bölüm. 5)
13. HaftaMal Alım İşlemleri için MuhasebeWeygandt (Bölüm. 5)
14. HaftaStoklarWeygandt (Bölüm. 6)
15. HaftaStoklarWeygandt (Bölüm. 3)
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuJerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, Donald E. Kieso, Accounting Principles, 12th Edition, Wiley (2015)
Diğer KaynaklarBrian J. Bushee, Introduction to Financial Accounting, Wharton's Business Foundations Specialization (Wharton School of the University of Pennsylvania). (Coursera)
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1 İktisat alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ2 İslam Ekomisi ve Finansı alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ3İslam Ekonomisi ve Finansı ve Konvensiyonel iktisat alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ4İslam Ekonomisi ve Finansı alanında alacağı eleştirel yaklaşım ve kendi inanç, ahlak ve tarihsel birikimi farkındalığı ile yeni model arayışları vizyonuna sahip olur . X
PÇ5İslam Ekonomisi ve Finansı alanında edindiği farkındalıkla çalıştığı kuruma yeni bir vizon ve anlayışla daha verimli ve proaktif bir strateji geliştirir.X
PÇ6Öğrendiği kavram ve finans araçları iş hayatında kulanabilmekX
PÇ7Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmekX
PÇ8Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmekX
PÇ9Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmekX
PÇ10Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin ve İslam ekonomisi ve fİnansı alanındaki bilgi ve becerilerini uzman olmayan birine aktarmakX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 15
3Kısa Sınav 25
4Kısa Sınav 35
5Ders Devam5
6Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav1.002.002.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü101
Toplam İş Yükü / 25 (s)101 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"