Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İslam Hukuk MetodolojisiIEF 2012016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ensari YÜCEL
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin Amacı İslam İktisadı ve Finans Öğrencilerine Müçtehitlerin hüküm çıkarırken takip ettikleri yöntemi öğretmek, İslam hukuk kaynakları hakkında bilgi vermek. Yeni sorunlara çözüm getiriken araştırmacının uyması gereken hıkhı kuralları öğretmektir.
Dersin İçeriğiUsulu fıkhın tanım ve kanusu, islam hukuk kaynakları, mezheplerin ikinci kaynak olarak kabul ettikleri deliller, şeri ve vad'i hükümler, kaynaklardan hüküm çıkarma, manaya delalet, mükellefin vasıfları konularını kapsar.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okuyabilir ve metnin amacına uygun yorum yapabilir. 1, 2, 3, 10, 12A, C
ÖÇ2Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir. 1, 2, 3, 10, 12A, C
ÖÇ3Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını bilir; mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırmalar yapabilir ve İslam hukukunu hukuk tarihi açısından değerlend1, 2, 3, 10, 12A, C
ÖÇ4İttifak edilen İslam hukuku kaynakları, bunların dışında mezheplerin farklı hukuk kaynakları hakkında bilgi sahibi olur1, 2, 3, 10, 12A, C
ÖÇ5İslam hukuk siteminde ehliyet, kişi ve hukuki işlem yetenekleri hakkında bilgi sahibi olur1, 2, 3, 10, 12A, C
ÖÇ6İslam hukukda hüküm çıkarma yöntemleri mezhep imamların ve sonraki dönemdeki yaklaşımlardaki gelişmelere vakıf olur1, 2, 3, 10, 12A, C
ÖÇ7Çıkan sorunların islam hukuk metodolojiyle çözümü yeteneği gelişir1, 2, 3, 10, 12A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaFIKIH USULÜNE GİRİŞVerilen Kaynaklardan İlgili Bölümler Okunacaktır
2. HaftaİSLAM HUKUKUNUN KAYNAKLARI-1 KİTAP VE SÜNNETVerilen Kaynaklardan İlgili Bölümler Okunacaktır
3. HaftaİSLAM HUKUKUNUN KAYNAKLARI-2 İCMA VE KIYASVerilen Kaynaklardan İlgili Bölümler Okunacaktır
4. HaftaİSLAM HUKUKUNUN KAYNAKLARI-3 MESALİHİ MÜRSELE, İSTİHSAN, ÖRF VE SEDDİ ZERAYİVerilen Kaynaklardan İlgili Bölümler Okunacaktır
5. HaftaİSLAM HUKUKUNUN KAYNAKLARI-4 ŞERU MEN KABLENA, SAHABİ KAVLİ,İSTİSHABVerilen Kaynaklardan İlgili Bölümler Okunacaktır
6. HaftaŞERİ DELİLLERDEN ÇIKARILAN HÜKÜMLER-1 : TEKLİFİ HÜKÜMLER-VACİP VE MENDUPVerilen Kaynaklardan İlgili Bölümler Okunacaktır
7. HaftaTEKLİFİ HÜKÜMLER-1: HARAM, MEKRUH VE MÜBAHVerilen Kaynaklardan İlgili Bölümler Okunacaktır
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTEKLİFİ HÜKÜMLER-1: AZİMET VE RUHSATVerilen Kaynaklardan İlgili Bölümler Okunacaktır
10. HaftaVAD'İ HÜKÜMLER: SEBEP, RÜKÜN VE ŞARTVerilen Kaynaklardan İlgili Bölümler Okunacaktır
11. HaftaVAD'İ HÜKÜMLER: MANİ', SIHHAT-FESAD VE BUTLANVerilen Kaynaklardan İlgili Bölümler Okunacaktır
12. Haftael-HAKİM, el-MAHKUM FİH ve el-MAHKUM ALYHVerilen Kaynaklardan İlgili Bölümler Okunacaktır
13. HaftaKAYNAKLARDAN HÜKÜM ÇIKARMA (İSTİNBAT METODLARI), LAFIZLARVerilen Kaynaklardan İlgili Bölümler Okunacaktır
14. HaftaVAZOLUNDUĞU MANA BAKIMINDAN LAZFIZLAR: 1-HASS (MUTLAK, MUKAYYED,EMİR VE NEHİY) 2-AMM, 3-MÜŞTEREKVerilen Kaynaklardan İlgili Bölümler Okunacaktır
15. HaftaMANAYA DELALETİ AÇIKLIĞI VE KAPALILIĞI BAIMINDAN LAFIZLAR (ZAHİR, NASS, MÜFESSER, MUHKEM), TE'VİLVerilen Kaynaklardan İlgili Bölümler Okunacaktır
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuProf. Dr. Zekiyyüddin ŞA'BAN, İSLAM HUKUK İLMİNİN ESASLARI (USÜLÜ'L FIKH), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Diğer KaynaklarProf Dr. Muhammed Ebu Zehra, İSLAM HUKUK METODOLOJİSİ, Fecr Yayınları, Abdülkerim Zeydan, Çev. Ruhi Özcan, Fıkıh Usûlü, Ankara 1982. Fahrettin Atar, Fıkıh Usûlü, İstanbul 1992
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1 İktisat alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ2 İslam Ekomisi ve Finansı alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ3İslam Ekonomisi ve Finansı ve Konvensiyonel iktisat alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ4İslam Ekonomisi ve Finansı alanında alacağı eleştirel yaklaşım ve kendi inanç, ahlak ve tarihsel birikimi farkındalığı ile yeni model arayışları vizyonuna sahip olur . X
PÇ5İslam Ekonomisi ve Finansı alanında edindiği farkındalıkla çalıştığı kuruma yeni bir vizon ve anlayışla daha verimli ve proaktif bir strateji geliştirir.X
PÇ6Öğrendiği kavram ve finans araçları iş hayatında kulanabilmekX
PÇ7Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmekX
PÇ8Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmekX
PÇ9Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmekX
PÇ10Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin ve İslam ekonomisi ve fİnansı alanındaki bilgi ve becerilerini uzman olmayan birine aktarmakX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.001.0015.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0015.0015.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0030.0030.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"