Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Mikro İktisatIKT 2052016 - 2017T : 4+U : 045.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüArş. Gör. Ozan MARAŞLI
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Piyasa sistemi: hanehalkı ve firmaların yanı sıra piyasa aksaklıklarını ve devletin rolü ve bu süreci etkileyen seçimler. Tekel dezavantajları, oligopol piyasaları - mükemmel rekabetçi piyasalarının yapısı ve avantajları, farkındalık ve genel hedefler. Buna ek olarak dışsallıklar ve kamu malları ve piyasa sistemi
Dersin İçeriğiDers, öğrencilere firma ve hane halkı davranışlarını ve piyasalarda tüketici ve üreticilerin davranışlarını analiz edebilecek yetiyi kazandıracak gerekli bilgileri verecek şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla bu derste firma çeşitleri, fiyat mekanizması, tüketici davranışlarını, üretim ve tüketim maliyetleri, tam rekabet, monopol, oligopol piyasaları, ve eksik rekabet piyasaları gibi mikro iktisadi konuları ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Serbest piyasa ekonomisinde çözümlenmesi gereken sorunları tanır1, 2, 3, 4, 14, 15A, C
ÖÇ2Tüketici tercihlerinin ortaya çıkışını analiz eder.1, 2, 3, 4, 8, 14, 15A, C
ÖÇ3Gelir ve fiyat değişmelerinin tüketici tercihlerine yansımasını analiz eder.1, 2, 3, 4, 14, 15A, C
ÖÇ4 Mallar arası ilişkileri, bireysel talep ile piyasa talebinin elde edilmesini öğrenir.1, 2, 3, 4, 8, 14, 15A, C
ÖÇ5Üretim fonksiyonları, verimlilik ve ölçek ekonomisi analiz edilir.1, 2, 3, 4, 14, 15A, C
ÖÇ6Maliyet minimizasyonunu yapar ve maliyet fonksiyonlarını elde eder.1, 2, 3, 4, 8, 14, 15A, C
ÖÇ7Değişik senaryolar altında kar maksimizasyonu analizini yapar.1, 2, 3, 4, 14, 15A, C
ÖÇ8Tam rekabetçi piyasada firmaların davranışlarını analiz eder.1, 2, 3, 4, 14, 15A, C
ÖÇ9Monopol piyasasında firmanın stratejik davranışlarını inceler.1, 2, 3, 4, 14, 15A, C
ÖÇ10Duopol piyasalarının işleyişini analiz eder.1, 2, 3, 4, 14, 15A, C
ÖÇ11Anlaşmalı oligopol piyasalarının işleyişini inceler.1, 2, 3, 4, 14, 15A, C
ÖÇ12Çatışmacı Oligopol Piyasalarının işleyişini inceler.1, 2, 3, 4, 14, 15A, C
ÖÇ13Monopolcü Rekabet Piyasasının İşleyişini inceler1, 2, 3, 4, 14, 15A, C
ÖÇ14Piyasalar arası farkların ekonomik etkilerini inceler.1, 2, 3, 4, 14, 15A, C
ÖÇ15Faktör Piyasalarının işleyişini inceler.1, 2, 3, 4, 14, 15A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 8:Grup Çalışması, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaHer Ekonominin Ana Sorunları, serbest piyasa ekonomisinde tüketim, üretim ve bölüşüm sorunu, matematik ve şekillerle optimizasyonÜnsal, E. (2014): Bölüm 1-2, (ss: 5-66)
2. HaftaTüketici Tercihleri ve Fayda Eğrilerinin Özellikleri, Tüketici ve Optimizasyon, ve Bireysel Talep FonksiyonlarıÜnsal, E. (2014): Bölüm 6-7 (ss: 161-230)
3. HaftaTüketici Tercihlerinde, gelirinde ve fiyatlarda değişme ve tüketici dengesiÜnsal, E. (2014): 8 (ss: 235-292)
4. HaftaMallar Arası İlişkiler ve Bireysel Talep Fonksiyonları ve esneklikler,Piyasa talebi ve esneklikÜnsal, E. (2014): Bölüm 3-4 (ss: 71-123)
5. HaftaÜretim Fonksiyonları ve verim ve ölçek analizi, teknolojik gelişmeÜnsal, E. (2014): Bölüm 9 (ss: 301-334)
6. HaftaMaliyet Minimizasyonunu ve maliyet fonksiyonlarıÜnsal, E. (2014): Bölüm 10 (ss: 337-383)
7. HaftaTam Rekabetçi Piyasada Kar maksimizasyonuÜnsal, E. (2014): Bölüm 11 (ss: 391-433)
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTam Rekabetçi PiyasaÜnsal, E. (2014): Bölüm 11-12 (ss: 391-454)
10. HaftaMonopol PiyasasıÜnsal, E. (2014): Bölüm 13 (ss: 457-522)
11. HaftaOligopol Piyasaları:DuopolÜnsal, E. (2014): Bölüm 15 (ss: 541-595)
12. HaftaOligopol Piyasaları: Anlaşmalı ve Anlaşmasız Çok Firmalı OligopollerÜnsal, E. (2014): Bölüm 15 (ss: 541-595)
13. HaftaMonopolcü Rekabet PiyasasıÜnsal, E. (2014): Bölüm 14 (ss: 527-537)
14. HaftaFaktör PiyasalarıÜnsal, E. (2014): Bölüm 16-17 (ss: 601-657)
15. HaftaGenel TekrarÜnsal, E. (2014).
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuKrugman, P.&Wells, R. (2009). Mikro İktisat, Palme Yay.
Diğer Kaynaklar1- Dinler, Z. (2015). Mikro Ekonomi, Ekin Bas. Yay. 2-Case, Fair, Oster, Principles of economics, Pearson 3-Ünsal, E. (2014). Mikro İktisat, BigBang Yay.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1 İktisat alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ2 İslam Ekomisi ve Finansı alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ3İslam Ekonomisi ve Finansı ve Konvensiyonel iktisat alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ4İslam Ekonomisi ve Finansı alanında alacağı eleştirel yaklaşım ve kendi inanç, ahlak ve tarihsel birikimi farkındalığı ile yeni model arayışları vizyonuna sahip olur . X
PÇ5İslam Ekonomisi ve Finansı alanında edindiği farkındalıkla çalıştığı kuruma yeni bir vizon ve anlayışla daha verimli ve proaktif bir strateji geliştirir.X
PÇ6Öğrendiği kavram ve finans araçları iş hayatında kulanabilmekX
PÇ7Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmekX
PÇ8Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmekX
PÇ9Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmekX
PÇ10Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin ve İslam ekonomisi ve fİnansı alanındaki bilgi ve becerilerini uzman olmayan birine aktarmakX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 110
3Kısa Sınav 210
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav2.002.004.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"