Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Matematik-II MAT 1522016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Elif Esra ARIKAN, (Ayrıldı) Yrd.Doç.Dr. Ahmet ALTUNDAĞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı İktisat, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Finansman, İslam Ekonomisi ve Finans, ve Sağlık Yönetimi bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere matematiğin temel kavramlarını öğretmektir.
Dersin İçeriğiTürev kavramı ve türev alma kuralları,Türevin geometrik anlamı, çeşitli fonksiyonların türevleri ,türevin uygulamaları,L' Hospital kuralı, belirsizlik durumları,Asimtotlar ve eğri çizimleri belirsiz integral ve özellikleri,İntegral alma metotları,kısmi integrasyon ve değişken değiştirme metotları,rasyonel kesirlerin integrali, sayısal integral yöntemleri , Belirli integral ve özellikleri, Belirli integralin uygulamaları, Belirli integral yardım ile alan ve hacim hesapları, Belirli integral yardım ile yay uzunluğuve dönel yüzey alanı hesapları.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11.,2.1, 2, 3, 4, 5, 6A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin tanıtılması ve genel prensipler. Matrisler.
2. HaftaMatrisler. Determinant.Bir matrisin determinantı, eş çarpan matrisi, adjoint matrisi, ters matrisi.
3. HaftaLineer denklem sisteminin matris yöntemi ile çözümü. Crammer yöntemi.
4. Haftaİntegral; belirsiz integraller, integrasyon teknikleri.
5. Haftaİntegral; belirsiz integraller, integrasyon teknikleri.
6. Haftaİntegral; belirsiz integraller, integrasyon teknikleri.
7. HaftaBelirli integraller.Belirli integralin temel teoremi. Belirli integraller için ortalama değer teoremi.
8. HaftaMidtermMidterm
9. HaftaBelirli integralin uygulamaları (alan ve eğri uzunluğu hesabı)
10. HaftaBelirli integralin uygulamaları (dönel cisimlerin hacimleri).
11. HaftaHas olmayan integraller.
12. HaftaÇok değişkenli fonksiyonlar; limit ve süreklilik.
13. HaftaLimit ve süreklilik. Kısmi türevler. Zincir (Leibnitz) kuralı.
14. HaftaLimit ve süreklilik. Kısmi türevler. Zincir (Leibnitz) kuralı. Çok değişkenli fonksiyonlarda maksimim ve minimum.
15. Haftaİki katlı integraller. Fibuni teoremi.
16. HaftaFinal ExamFinal Exam
Kaynaklar
Ders Notu1. İş, Ekonomi ve Sosyal Bilimler için Matematik, Edward T. Dowling, Schaum’s Outline Series. Çeviri Editörü: Prof. Dr. H. Hilmi Hacısalihoğlu, Nobel Yayınları. 2. Calculus for Business, Economics, and the Social Sciences, Edward T. Dowling, Schaum’s Outline Series.
Diğer Kaynaklar3. Calculus for Business, Economics, and the Social and Life Sciences, Laurence D. Hoffmann and Gerald L. Bradley, The McGraw-Hill Companies, 10 th. Edtion. 4. Thomas’ Calculus, 12. Th. Edition George B. Thomas, Jr. Massachusetts Institute of Technology, Addison Wesley Longman, 2012.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1 İktisat alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ2 İslam Ekomisi ve Finansı alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ3İslam Ekonomisi ve Finansı ve Konvensiyonel iktisat alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ4İslam Ekonomisi ve Finansı alanında alacağı eleştirel yaklaşım ve kendi inanç, ahlak ve tarihsel birikimi farkındalığı ile yeni model arayışları vizyonuna sahip olur . X
PÇ5İslam Ekonomisi ve Finansı alanında edindiği farkındalıkla çalıştığı kuruma yeni bir vizon ve anlayışla daha verimli ve proaktif bir strateji geliştirir.X
PÇ6Öğrendiği kavram ve finans araçları iş hayatında kulanabilmekX
PÇ7Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmekX
PÇ8Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmekX
PÇ9Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmekX
PÇ10Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin ve İslam ekonomisi ve fİnansı alanındaki bilgi ve becerilerini uzman olmayan birine aktarmakX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 110
3Kısa Sınav 210
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.005.0080.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav2.001.002.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü134
Toplam İş Yükü / 25 (s)134 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"