Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İktisada Giriş IIIKT 1022016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüArş. Gör. Ozan MARAŞLI
Dersi VerenlerProf. Dr. Turan EROL, Arş. Gör. Ozan MARAŞLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, makro iktisada giriş dersidir. Dersin amacı, öğrencilere milli gelir hesaplamaları, enflasyonun ve işsizliğin tanımı ve hesaplamaları gibi temel makroekonomik kavramları analiz edebilecek gerekli bilgileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders, makro iktisadın ile ilgili temel kavramların tanımı ile başlamaktadır. Daha sonra, milli gelir hesaplamaları, enflasyon ve işsizliğin tanımı ve hesaplamaları, fiyatlar genel seviyesi, para arz ve talebi, istihdam belirleyen faktörleri, kısa ve uzun dönem toplam arz ve toplam talep analizleri ve ekonomik büyüme gibi makroekonomik konular ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenci makro iktisat teorisinin temellerini öğrenir. 1, 2, 4A
ÖÇ2Öğrenci makro iktisadın ana kavramlarını tanımlayabilir.1, 4, 14A
ÖÇ3Öğrenci milli gelir, enflasyon ve işsizlik oranları gibi temel makroekonomik göstergeleri hesaplayıp analiz edebilecektir.1, 4, 14, 15A
ÖÇ4Öğrenci ekonomik konulardaki tartışmalara katılabilir. 1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin Tanıtımı, Makroekonominin Doğuşu ve KapsamıBölüm 15 (Case, Fair, Oster, 2012)
2. HaftaMilli Gelir HesaplamalarıBölüm 15 (Case, Fair, Oster, 2012)
3. HaftaToplam TalepBölüm 16 (Case, Fair, Oster, 2012)
4. HaftaMaliye Politikası ve Dış TicaretBölüm 17 (Case, Fair, Oster, 2012)
5. HaftaPara ve Bankacılık (Kısa Sınav 1)Bölüm 18 (Case, Fair, Oster, 2012)
6. HaftaPara ve BankacılıkBölüm 18 (Case, Fair, Oster, 2012)
7. HaftaFaiz Oranları ve Parasal AktarımBölüm 19 (Case, Fair, Oster, 2012)
8. HaftaAra SınavSınava Çalışma
9. HaftaPara ve Maliye PolitikasıBölüm 20 (Case, Fair, Oster, 2012)
10. HaftaPara ve Maliye PolitikasıBölüm 20 (Case, Fair, Oster, 2012)
11. HaftaToplam Arz ve FiyatlarBölüm 21 (Case, Fair, Oster, 2012)
12. HaftaEnflasyonBölüm 22 (Case, Fair, Oster, 2012)
13. Haftaİstihdam ve İşsizlik (Kısa Sınav 2)Bölüm 23 (Case, Fair, Oster, 2012)
14. Haftaİstihdam ve İşsizlikBölüm 23 (Case, Fair, Oster, 2012)
15. HaftaDöviz Kurları ve Ödemeler DengesiBölüm 24 (Case, Fair, Oster, 2012)
16. HaftaFinal SınavıSınava Çalışma
Kaynaklar
Ders NotuSharon M. Oster , Karl E. Case , & Ray C. Fair, (2012). Ekonominin İlkeleri, (M. Karadağ; E, Deliktaş, ve M. Güçlü, Çev). İstanbul: Palme Yayıncılık.
Diğer Kaynaklar• Zeynel Dinler (2013). İktisada Giriş. Ekin Kitabevi Yayınları. • Bocutoğlu, E. , 2009; Makro İktisat: Teoriler ve Politikalar, Derya Kitabevi, Trabzon • İlker Parasız (2010), İktisada Giriş, Ezgi Kitabevi. • Kemal Yıldırım (Editör) (2010). İktisada Giriş. Nisan Kitabevi. • Boyes, W., & Melvin, M. (2013). Ekonominin Temelleri. (E. Telatar, Çev.) İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık. • Uzunoğlu, S. & Sönmezler, G. 2013. Ekonomiye Giriş. İstanbul: Literatür Yayınları
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1 İktisat alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ2 İslam Ekomisi ve Finansı alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ3İslam Ekonomisi ve Finansı ve Konvensiyonel iktisat alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ4İslam Ekonomisi ve Finansı alanında alacağı eleştirel yaklaşım ve kendi inanç, ahlak ve tarihsel birikimi farkındalığı ile yeni model arayışları vizyonuna sahip olur . X
PÇ5İslam Ekonomisi ve Finansı alanında edindiği farkındalıkla çalıştığı kuruma yeni bir vizon ve anlayışla daha verimli ve proaktif bir strateji geliştirir.X
PÇ6Öğrendiği kavram ve finans araçları iş hayatında kulanabilmekX
PÇ7Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmekX
PÇ8Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmekX
PÇ9Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmekX
PÇ10Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin ve İslam ekonomisi ve fİnansı alanındaki bilgi ve becerilerini uzman olmayan birine aktarmakX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Ders Devam10
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü121
Toplam İş Yükü / 25 (s)121 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"