Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İktisada Giriş IIKT 1012016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüArş. Gör. Ozan MARAŞLI
Dersi VerenlerProf. Dr. Turan EROL, Arş. Gör. Ozan MARAŞLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere temel iktisadi kavramları, tüketim ve üretim fonksiyonları yardımı ile tüketicilerin fayda ve üreticilerin kâr maksimizasyonunun nerede ve nasıl oluşacağını, hem bireysel hem de piyasaya ait arz ve taleplerin hangi faktörler tarafından etkilenebileceğini göstermektir.
Dersin İçeriğiBu ders, mikro iktisada giriş dersidir. Ders, öğrencilere günlük hayatta kullanılan iktisadi kavramlarının, fiyat teorisini ve piyasalarda tüketici ve üreticilerin davranışlarını analiz edebilecek yetiyi kazandıracak gerekli bilgileri verecek şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla bu derste fiyat mekanizması, esneklikler, tüketim teorisi, üretim ve üretim maliyetleri, tam rekabet piyasası ve eksik rekabet piyasaları gibi mikro iktisadi konuları ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenci mikro iktisat teorisinin temellerini öğrenir.1, 4, 14, 15A
ÖÇ2Öğrenci mikro iktisadın ana kavramlarını tanımlayabilir.1, 14A
ÖÇ3Öğrenci mikro iktisadi analizlerdeki model ve metotları kullanabilme yetisi elde eder.1, 4, 15A
ÖÇ4Öğrenci iktisadi ilkeleri gerçek hayatta karşılaşılan sorunlara uygulayabilir.1, 2, 3A
ÖÇ5Öğrenci iktisadi konulardaki tartışmalara katılabilir.1, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin Tanıtımı, İktisadın Tanımı ve KapsamıBölüm 1 (Case, Fair Oster, 2012)
2. Haftaİktisadın Temel Kavramları, İktisadi Analiz AraçlarıBölüm 1-2 (Case, Fair Oster, 2012)
3. HaftaTalep, Arz ve PiyasaBölüm 3 (Case, Fair Oster, 2012)
4. HaftaTalep, Arz ve Piyasa (Kısa Sınav 1)Bölüm 3 (Case, Fair Oster, 2012)
5. HaftaTalep ve Arz EsnekliğiBölüm 4 (Case, Fair Oster, 2012)
6. HaftaTüketici Teorisi (Kısa Sınav 2)Bölüm 5 (Case, Fair Oster, 2012)
7. HaftaTüketici TeorisiBölüm 5 (Case, Fair Oster, 2012)
8. HaftaAra SınavSınava Çalışma
9. HaftaÜretici Teorisine GirişBölüm 6 (Case, Fair Oster, 2012)
10. HaftaÜretici Teorisi ve MaliyetlerBölüm 7 (Case, Fair Oster, 2012)
11. HaftaÜretici Teorisi ve MaliyetlerBölüm 7 (Case, Fair Oster, 2012)
12. HaftaTam Rekabet ve Tam Monopol (Kısa Sınav 3)Bölüm 8 (Case, Fair Oster, 2012)
13. HaftaTam Rekabet ve Tam MonopolBölüm 8 (Case, Fair Oster, 2012)
14. HaftaPiyasa Yapısı ve Aksak Rekabet (Kısa Sınav 4)Bölüm 9 (Case, Fair Oster, 2012)
15. HaftaPiyasa Yapısı ve Aksak RekabetBölüm 9 (Case, Fair Oster, 2012)
16. HaftaFinal SınavıSınava Çalışma
Kaynaklar
Ders Notu1- Zeynel Dinler, 2015, İktisada Giriş, Ekin Yayınları, 21. Basım
Diğer Kaynaklar1. Seyfettin Erdoğan, İktisada Giriş, Umuttepe Yayınları 2- Tümay Ertek, Temel Ekonomi, Beta Yayınları 3. Case K. E., Fair R. C. and Oster, S.M., 2012, Ekonominin İlkeleri, 10. Baskı, Palme Yayınları
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1 İktisat alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ2 İslam Ekomisi ve Finansı alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ3İslam Ekonomisi ve Finansı ve Konvensiyonel iktisat alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ4İslam Ekonomisi ve Finansı alanında alacağı eleştirel yaklaşım ve kendi inanç, ahlak ve tarihsel birikimi farkındalığı ile yeni model arayışları vizyonuna sahip olur . X
PÇ5İslam Ekonomisi ve Finansı alanında edindiği farkındalıkla çalıştığı kuruma yeni bir vizon ve anlayışla daha verimli ve proaktif bir strateji geliştirir.X
PÇ6Öğrendiği kavram ve finans araçları iş hayatında kulanabilmekX
PÇ7Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmekX
PÇ8Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmekX
PÇ9Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmekX
PÇ10Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin ve İslam ekonomisi ve fİnansı alanındaki bilgi ve becerilerini uzman olmayan birine aktarmakX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.0012.0012.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü128
Toplam İş Yükü / 25 (s)128 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"