Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İktisadi KalkınmaIKT 404E2016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere iktisadi kalkınmanın temelleri hakkında genel bir bakış sağlamaktır. Ders, uzun vadeli ekonomik büyüme ve kalkınmayı etkileyen faktörleri inceleyecektir. Ayrıca, iktisadi kalkınmaya ilişkin kuramsal ve ampirik yaklaşımlar incelenecektir.
Dersin İçeriğiBu ders, öğrencilere ekonomik büyüme kavramını, ekonomik büyümenin belirleyicileri ve kaynakları üzerindeki bilgilerini geliştirmektir. Ders,beşeri sermaye, tasarruf, sermaye birikimi ve üretim arasındaki ilişkileri ortaya koymaktadır. Ders özellikle büyüme teorisi, klasik, keynesyen, neo- klasik ve endojen büyüme modelleri, dış ticaret gibi temel konuları inceleyecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Sıra No Konular Ön Hazırlık
Kaynaklar
Ders Notu• David N. Weil, (2013). Economic Growth, (3rd Edition), Prentice Hall.
Diğer Kaynaklar• Metin Berber (2015). İktisadi büyüme ve Kalkınma, (5. Baskı), Trabzon: Derya Kitapevi. • Ömer Yılmaz ve Merter Akıncı (2012). İktisadi Büyüme ve Makroekonomik Belirleyicileri, Nobel Akademik Yayıncılık. • Jones, C. I. (2001). İktisadi Büyümeye Giriş. (S. Ateş, İ. Tuncer, Çev. ). İstanbul: Literatür Yayınları.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
Toplam0
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü0
Toplam İş Yükü / 25 (s)0 / 25
Dersin AKTS Kredisi0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"