Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Bilişim Teknolojisi-IIBIM 152E2016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Cengiz GÜNGÖR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı ntroduction to Microsoft Excel; Opening a Workbook and a Worksheet, Selecting Cells, Entering Text, Numbers, and Data, Using AutoComplete and AutoFill, Inserting and Deleting Rows and Columns, Inserting and Deleting Cells, Adjusting Column and Row Sizes, Applying Number Formats, Changing Cell Alignment, Copying Formats, Clearing Formats; Entering Formulas, Entering Functions, Using the Insert Function Tool, Using AutoSum, Copying and Moving Formulas, Basic Mathematical Functions; SUM, PRODUCT, TOTAL, SUBTOTAL Naming the Cells, AVERAGE, MAX, MIN, Inserting New Column, VLOOKUP, HLOOKUP, ROUND, IF, COUNTIF, AVERAGEIF SUMIF, Text; LEFT, RIGHT, CONCATENATE Database; DSUM, DMIN, DMAX, DCOUNT, DAVERAGE Importing Data, Sorting the Data, Filter, Freezing the Panes, Solver, Data Validation, Combo Box What If Analysis, Pivot, Mail Merging with Excel and Word, Creating a Chart; Enhancing a Chart, Modifying Chart Data, Changing Chart Types Splitting and Freezing a Worksheet; Customizing the Page Layout, Adding Headers and Footers, Modifying Page Breaks Printing the Workbook; Previewing and Printing the Worksheet, Printing Selected Data Practice for the Exam
Dersin İçeriğintroduction to Microsoft Excel; Opening a Workbook and a Worksheet, Selecting Cells, Entering Text, Numbers, and Data, Using AutoComplete and AutoFill, Inserting and Deleting Rows and Columns, Inserting and Deleting Cells, Adjusting Column and Row Sizes, Applying Number Formats, Changing Cell Alignment, Copying Formats, Clearing Formats; Entering Formulas, Entering Functions, Using the Insert Function Tool, Using AutoSum, Copying and Moving Formulas, Basic Mathematical Functions; SUM, PRODUCT, TOTAL, SUBTOTAL Naming the Cells, AVERAGE, MAX, MIN, Inserting New Column, VLOOKUP, HLOOKUP, ROUND, IF, COUNTIF, AVERAGEIF SUMIF, Text; LEFT, RIGHT, CONCATENATE Database; DSUM, DMIN, DMAX, DCOUNT, DAVERAGE Importing Data, Sorting the Data, Filter, Freezing the Panes, Solver, Data Validation, Combo Box What If Analysis, Pivot, Mail Merging with Excel and Word, Creating a Chart; Enhancing a Chart, Modifying Chart Data, Changing Chart Types Splitting and Freezing a Worksheet; Customizing the Page Layout, Adding Headers and Footers, Modifying Page Breaks Printing the Workbook; Previewing and Printing the Worksheet, Printing Selected Data Practice for the Exam
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1 Hesap tablosu programlarını kullanarak çalışma kitabı oluşturabilir, hücrelere veri girişi yapabilir, formül ekleyebilir, verilerin grafiklerini oluşturabilir ve program ve çalışma kitaplarının özelliklerini değiştirebilir ve belgeyi yazdırabilir.1, 2, 4, 5A, C
ÖÇ2İleri Hesap Tablosu özelliklerini kullanabilir.1, 2, 4, 5A, C
ÖÇ3Hesap tablosu uygulamalarını öğrenip bu araçlarla analitik çözümler üretme becerisini edinir.1, 2, 4, 5A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaPresentation Software Review
2. HaftaWord Processor Software Review
3. HaftaIntroductiontoSpreadsheets; Opening a Workbookand a Worksheet, SelectingCells
4. HaftaEnteringText, Numbers, and Data, Using AutoCompleteandAutoFill, InsertingandDeletingRowsandColumns, InsertingandDeletingCells, AdjustingColumnandRowSizes, ApplyingNumberFormats, Changing Cell Alignment, CopyingFormats, ClearingFormats
5. HaftaEnteringFormulas, EnteringFunctions, Using theInsertFunctionTool, Using AutoSum, CopyingandMovingFormulas, Basic Mathematical Functions; SUM, PRODUCT, TOTAL, SUBTOTAL
6. HaftaNamingtheCells, AVERAGE, MAX, MIN, Inserting New Column, VLOOKUP, HLOOKUP, ROUND, IF, COUNTIF, AVERAGEIF
7. HaftaSUMIF, Text; LEFT, RIGHT, CONCATENATE Database; DSUM, DMIN, DMAX, DCOUNT, DAVERAGE
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaImporting Data, Sortingthe Data, Filter, FreezingthePanes, Solver, Data Validation, Combo Box
10. HaftaWhatIf Analysis, Pivot
11. HaftaDashboard
12. HaftaCreating a Chart; Enhancing a Chart, Modifying Chart Data, Changing Chart Types
13. HaftaSplittingandFreezing a Worksheet; CustomizingthePageLayout, AddingHeadersandFooters, ModifyingPage Breaks
14. HaftaHeatmap, powermap and mindmaps
15. HaftaPrinting theWorkbook; Previewingand Printing theWorksheet, Printing Selected Data
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuComputersAreYourFuture, Pearson, 12th Edition, Bill Daley
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 115
3Ders Devam5
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)0.000.000.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final0.000.000.0000
Toplam İş Yükü0
Toplam İş Yükü / 25 (s)0 / 25
Dersin AKTS Kredisi0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"