Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İktisadi Düşünce TarihiIKT 4082016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İktisadi düşünceler tarihi, iktisadi sorunlarla ilgili ekonomik teoriler geliştiren iktisatçıların düşünceleri ile ilgilenir. Günümüz iktisat bilimi, insanlık tarihi boyunca yaşayan birçok iktisadi düşünür tarafından ortaya ayılmıştır. Bu dersin amacı, iktisadi doktrinlerin gelişimi ve bunların toplumsal ve düşünsel temelleri için bir çerçeve sunarken, bu düşüncelerin iktisadi kalkınma politikalarındaki kullanımını belirtmektir. Dersin amacı ayrıca iktisat teorilerini ve onların temellerini incelemektir.
Dersin İçeriğiBu derste iktisadi düşüncenin dayandığı dünya görüşleri anlatılacak. İktisadi düşüncelerin gelişme tarihi hakkında bilgi verilecek ve iktisadi okulların yaklaşımları anlatılacak
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından hareketle, iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve bu fikri savunma becerisine sahip olma 1, 2, 3, 10, 14, 15F
ÖÇ2Genel mikro iktisat teorisi hakkında bilgili olma. Genel makro iktisat teorisi hakkında bilgili olma1, 2, 3, 10, 14, 15F
ÖÇ3İktisadın sosyal bir bilim olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma. 1, 2, 3, 10, 14, 15F
ÖÇ4Temel ekonometri ve istatistik teorilerini mikro ve makro iktisadi problemlere çözüm üretmede kullanabilme yeteneğine sahip olma. Genel işletme yönetimi, pazarlama, insan kaynakları idaresi yetisi kazanma 1, 2, 3, 10, 14, 15C, F
ÖÇ5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeyde hukuk bilgisine sahip olma. 1, 2, 3, 10, 14, 15C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Haftaİktisadi Düşüncenin Tahlilinde Yöntem Sorunu
2. HaftaTicari Kapitalizm ve Özellikleri
3. HaftaMerkantilizm Doktrinin Doğuşu ve Özellikleri
4. HaftaEndüstriyel Kapitalizmin Gelişme Süreci
5. HaftaFizyokrat Okulun Gelişme Süreci
6. HaftaKlasik Öğreti ve laissez faire(liberal öğretinin doğuşu)
7. HaftaKlasik Sistem ve Klasik Öğretinin Oluşumu
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaNeoklasik Sistemin İşleyiş Süreci
10. HaftaLiberal Öğreti ve İdeolojik tepkiler
11. HaftaSosyalist Öğreti ve Marksizm
12. HaftaModern Ekonomi ve Yeni İktisadi Doktrinler
13. HaftaMarjinalist Teori ve Analiz, monetarizm ve analizi
14. HaftaYeni Klasikler ve İktisatta Yeni Oluşumlar
15. HaftaTürkiye iktisat düşünce tarihi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1- ERSOY, Arif, İktisadi Teoriler ve Düşünceler Tarihi, Dördüncü Baskı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ve Nobel Yayınevi, Ankara, 2015 2- Bocutoğlu, Ersan, İktisadi Düşünceler Tarihi, Murathan Yayınevi, 2012 3- ULUTAN, Burhan, İktisadi Doktrinler Tarihi, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1978
Diğer Kaynaklar1- BLAUG, Mark, Economic Theory in Retrospect, 5th Print, Cambridge University Press, Cambridge, 1997 2- CHANG, Ha-Joon, Sanayileşmenin Gizli Tarihi, Çeviren Emin Akçaoğlu, Epos Yayını, Ankara 2012
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Mali ve parasal politikaların temellerini ve bunların ekonomiyi nasıl etkilediğini içerecek şekilde toplu ekonomik aktivitenin belirleyenlerini açıklayabilmek.X
PÇ2Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmek. X
PÇ3Piyasa ekonomisinin anlamını ve piyasaların toplumun kaynaklarını nasıl dağıttıklarını izah etmek.X
PÇ4Ekonominin çalışma sahasını -ekonominin alanına giren ve girmeyen soruları-anlamak. X
PÇ5Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin önemli yönlerini anlamak ve uzman olmayan birine açıklamak.X
PÇ6Ekonominin farklı alt disiplinleri arasındaki bağlantıları kurmak ve değişik ekonomik teorileri karşılaştırıp farklarını kavramak.X
PÇ7Yaptıkları orijinal yazılı ve sözlü çalışmalarında ekonomik kavramları ve özelleşmiş kelime dağarcığını kullanmak. X
PÇ8Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmek X
PÇ9Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmek.X
PÇ10Öğrenim sürecinde elde ettiği bilgileri; mezun olduktan sonra da pekiştirerek geliştirme arzusu ve bu bilgileri akademik veya iş kariyerinde etkin biçimde kullanma becerisi kazandırmak. X
PÇ11Etik değerlere saygılı, değişime ve yeniliğe açık, ekip çalışması yapabilen, gerektiğinde inisiyatif kullanabilen, tavırları ile topluma örnek olacak mezunlar yetiştirmek. X
PÇ12Öğrenim sürecinde aktif rol almak; bilgileri neden sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirmek ve değerlendirmek. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)14.004.0056.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.002.0028.0000
3Ara Sınav1.005.005.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev7.003.0021.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.005.005.0000
Toplam İş Yükü115
Toplam İş Yükü / 25 (s)115 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"