Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Türkiye EkonomisiIKT 4012016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Merve Büşra ALTUNDERE
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere Türkiye ekonomisinin temel yapısını ve dönüşümünü öğretmeyi amaçlamaktadır. Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri açıklamak için tarihi, politik ve analitik bir çerçeve sunmaktadır.
Dersin İçeriğiDerste, Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar, Türkiye ekonomisi büyüme, sanayileşme, enflasyon, gelir dağılımı ve ithalat-ihracat gibi temel göstergelerle değerlendirilmektedir. Ayrıca, güncel ekonomik konularda ve dış ekonomik ilişkiler de tartışılmaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenci yirminci yüzyılın başından itibaren Türkiye ekonomisinin tarihsel arka planı hakkında bilgi sahibi olur.1, 3, 8A, C, F
ÖÇ2Öğrenci Türkiye ekonomisinin önemli politika değişimlerini uluslararası ekonomideki büyük dönüşümlerle ilişkilendirebilir.1, 3, 8A, C, F
ÖÇ3Öğrenci Türkiye ekonomisinin karşı karşıya olduğu güncel sorunları ve tarihsel, toplumsal ve siyasal köklerini tartışabilir.1, 3, 8A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 8:Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDerstin Tanıtımı
2. HaftaCumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye Ekonomisi
3. HaftaBüyük Buhran, Devletçilik Politikası ve 1930lar
4. Haftaİkinci Dünya Savaşı Zamanında Türkiye Ekonomisi
5. Hafta1950ler ve Ekonomik Liberalleşme
6. Hafta1960 Darbesi ve Ekonomik Planlama Dönemi
7. HaftaKalkınma Planları ve İthal İkameci Sanayileşme
8. HaftaAra SınavSınava Çalışma
9. Haftaİthal İkameci Sanayileşmede Yaşanan Kriz
10. Hafta24 Ocak Ekonomik Kararları ve Neoliberal Politikalar
11. HaftaFinansal Liberalleşme ve 1990lar
12. Hafta2000-2001 Ekonomik Krizi
13. HaftaAK Parti Dönemi Ekonomi
14. Hafta2008 Küresel Krizin Türkiye'ye Etkisi
15. HaftaGenel Tekrar
16. HaftaFinal SınavıSınava Çalışma
Kaynaklar
Ders NotuKepenek ve Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, 2016.
Diğer Kaynaklar(1) Pamuk, Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2014. (2) Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009, İmge Kitabevi, 2012.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Mali ve parasal politikaların temellerini ve bunların ekonomiyi nasıl etkilediğini içerecek şekilde toplu ekonomik aktivitenin belirleyenlerini açıklayabilmek.X
PÇ2Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmek. X
PÇ3Piyasa ekonomisinin anlamını ve piyasaların toplumun kaynaklarını nasıl dağıttıklarını izah etmek.X
PÇ4Ekonominin çalışma sahasını -ekonominin alanına giren ve girmeyen soruları-anlamak. X
PÇ5Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin önemli yönlerini anlamak ve uzman olmayan birine açıklamak.X
PÇ6Ekonominin farklı alt disiplinleri arasındaki bağlantıları kurmak ve değişik ekonomik teorileri karşılaştırıp farklarını kavramak.X
PÇ7Yaptıkları orijinal yazılı ve sözlü çalışmalarında ekonomik kavramları ve özelleşmiş kelime dağarcığını kullanmak. X
PÇ8Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmek X
PÇ9Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmek.X
PÇ10Öğrenim sürecinde elde ettiği bilgileri; mezun olduktan sonra da pekiştirerek geliştirme arzusu ve bu bilgileri akademik veya iş kariyerinde etkin biçimde kullanma becerisi kazandırmak. X
PÇ11Etik değerlere saygılı, değişime ve yeniliğe açık, ekip çalışması yapabilen, gerektiğinde inisiyatif kullanabilen, tavırları ile topluma örnek olacak mezunlar yetiştirmek. X
PÇ12Öğrenim sürecinde aktif rol almak; bilgileri neden sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirmek ve değerlendirmek. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Ders Devam10
4Final40
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.0012.0012.0000
4Kısa Sınav1.0010.0010.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü133
Toplam İş Yükü / 25 (s)133 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"