Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Uluslararası İktisat-IIKT 311E2016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Merve Büşra ALTUNDERE
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Haşmet GÖKIRMAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dış Ticaretin Nedenleri, dış ticareti açıklayıcı teorilerin tanıtımı ve dış ticaretin düzenlenmesi, dış ticaret politikalarının dış ticarete etkileri, küresel ve bölgesel ticaret kuruluşları ve düzenlemelerinin dış ticarete etkilerinin tanıtımı, döviz piyasasının işleyişini tanıtmak, dış ödemeler dengesi bilançosu ve dengesizliklerinin giderilmesi için kullanılacak araçları tanıtmak.
Dersin İçeriğiKlasik, NeoKlasik ve modern dış ticaret teorileri, dış ticaret politikası araçları, dış ticaret ve büyüme, kalkınma ilişkisi, dış ödemeler dengesi, açık ekonomi politikaları ve iç ve dış denge sağlanması, Çok uluslu yabancı şirketler ve ülke ekonomilerine etkisi, teknoloji transferi,uluslararası dış ticareti düzenleyici kurumlar, hizmet ticareti, uluslararası faktör hareketliliği
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Klasik dış ticaret teorilerini karşılaştırılmalı olarak öğrenir.1, 2, 3, 4, 10, 15A, C
ÖÇ2Neoklasik dış ticaret teorilerini karşılaştırılmalı olarak değerlendirir1, 2, 3, 4, 10, 15A, C
ÖÇ3Dış ticarette arz ve talep modellerini analiz eder1, 2, 3, 4, 10, 15A, C
ÖÇ4Yeni dış ticaret teorilerini öğrenir ve karşılaştırma yapar1, 2, 3, 4, 10, 15A, C
ÖÇ5Dış ticaret teorileri ile ekonomik büyüme ilişkisini kurar1, 2, 3, 4, 10, 15A, C
ÖÇ6Dış ticaret politikası amaç ve araçlarını öğrenir ve analiz eder1, 2, 3, 4, 10, 15A, C
ÖÇ7Küresel ve bölgesel uluslararası kuruluşları iktisadi entegrasyon teorisi kapsamında değerlendirir1, 2, 3, 4, 10, 15A, C
ÖÇ8Uluslararası ticaretin ekonomik kalkınma üzerine etkisini analiz eder1, 2, 3, 4, 10A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 10:Beyin Fırtınası, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDış ticaret ve iktisadi düşünce akımları, Mutlak ve Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorileri, ve günümüz dış ticaretine uygulamaları - ISeyidoğlu, H.(2009), Diğer kitapların ilgili bölümleri, Öğretim üyesi ders notları
2. HaftaDış ticaret ve iktisadi düşünce akımları, Mutlak ve Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorileri, ve günümüz dış ticaretine uygulamaları - IISeyidoğlu, H.(2009), Diğer kitapların ilgili bölümleri, Öğretim üyesi ders notları
3. HaftaÜretim Maliyet İlişkileri ve dış ticaret, Faktör Donanımı Teorisi - ISeyidoğlu, H.(2009), Diğer kitapların ilgili bölümleri, Öğretim üyesi ders notları
4. HaftaÜretim Maliyet İlişkileri ve dış ticaret, Faktör Donanımı Teorisi - IISeyidoğlu, H.(2009), Diğer kitapların ilgili bölümleri, Öğretim üyesi ders notları
5. HaftaArz ve Talep Modelleri -ISeyidoğlu, H.(2009), Diğer kitapların ilgili bölümleri, Öğretim üyesi ders notları
6. HaftaArz ve Talep Modelleri -IISeyidoğlu, H.(2009), Diğer kitapların ilgili bölümleri, Öğretim üyesi ders notları
7. HaftaYeni Dış Ticaret Teorileri ve Monopolcü Rekabette Dış ticaret,Uluslararası ölçek ekonomileri - ISeyidoğlu, H.(2009), Diğer kitapların ilgili bölümleri, Öğretim üyesi ders notları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaYeni Dış Ticaret Teorileri ve Monopolcü Rekabette Dış ticaret,Uluslararası ölçek ekonomileri - IISeyidoğlu, H.(2009), Diğer kitapların ilgili bölümleri, Öğretim üyesi ders notları
10. HaftaFaktör yoğunluğu, teknolojik gelişme, dış ticaret ve ekonomik büyüme analizleri - ISeyidoğlu, H.(2009), Diğer kitapların ilgili bölümleri, Öğretim üyesi ders notları
11. HaftaFaktör yoğunluğu, teknolojik gelişme, dış ticaret ve ekonomik büyüme analizleri - IISeyidoğlu, H.(2009), Diğer kitapların ilgili bölümleri, Öğretim üyesi ders notları
12. HaftaDış Ticaret Politikası ve Araçları, Gümrük tarifeleri ve Tarife dışı ticaret politikası araçları - ISeyidoğlu, H.(2009), Diğer kitapların ilgili bölümleri, Öğretim üyesi ders notları
13. HaftaDış Ticaret Politikası ve Araçları, Gümrük tarifeleri ve Tarife dışı ticaret politikası araçları - IISeyidoğlu, H.(2009), Diğer kitapların ilgili bölümleri, Öğretim üyesi ders notları
14. HaftaDünya ticaretinin serbestleştirilmesi ve küresel ticaret, İktisadi birleşmeler teorisi - ISeyidoğlu, H.(2009), Diğer kitapların ilgili bölümleri, Öğretim üyesi ders notları
15. HaftaDünya ticaretinin serbestleştirilmesi ve küresel ticaret, İktisadi birleşmeler teorisi - IISeyidoğlu, H.(2009), Diğer kitapların ilgili bölümleri, Öğretim üyesi ders notları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuKrugman, Obstfeld,(2009), International Economics, Pearson Int. eds. Salvatore, Dominick (2011), International Economics, John Willey & Sons, Inc.
Diğer KaynaklarSeyidoğlu, Halil, (2009), Uluslararası İktisat, İstanbul: Güzem Yayınları. Öğretim üyesi ders notları
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Mali ve parasal politikaların temellerini ve bunların ekonomiyi nasıl etkilediğini içerecek şekilde toplu ekonomik aktivitenin belirleyenlerini açıklayabilmek.X
PÇ2Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmek. X
PÇ3Piyasa ekonomisinin anlamını ve piyasaların toplumun kaynaklarını nasıl dağıttıklarını izah etmek.X
PÇ4Ekonominin çalışma sahasını -ekonominin alanına giren ve girmeyen soruları-anlamak. X
PÇ5Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin önemli yönlerini anlamak ve uzman olmayan birine açıklamak.X
PÇ6Ekonominin farklı alt disiplinleri arasındaki bağlantıları kurmak ve değişik ekonomik teorileri karşılaştırıp farklarını kavramak.X
PÇ7Yaptıkları orijinal yazılı ve sözlü çalışmalarında ekonomik kavramları ve özelleşmiş kelime dağarcığını kullanmak. X
PÇ8Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmek X
PÇ9Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmek.X
PÇ10Öğrenim sürecinde elde ettiği bilgileri; mezun olduktan sonra da pekiştirerek geliştirme arzusu ve bu bilgileri akademik veya iş kariyerinde etkin biçimde kullanma becerisi kazandırmak. X
PÇ11Etik değerlere saygılı, değişime ve yeniliğe açık, ekip çalışması yapabilen, gerektiğinde inisiyatif kullanabilen, tavırları ile topluma örnek olacak mezunlar yetiştirmek. X
PÇ12Öğrenim sürecinde aktif rol almak; bilgileri neden sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirmek ve değerlendirmek. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Ödev 110
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.0011.0011.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0010.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü132
Toplam İş Yükü / 25 (s)132 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"