Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Makro İktisat-IIIKT 204E2016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin uygun araçları kullanarak makroekonomi alanındaki sorunları analiz edebilme becerilerini kazanmalarını sağlamaktır. Ders, reel faiz oranı ile nominal faiz oranı arasındaki fark, tahvillerden hisse senedine varlık fiyatlarındaki beklentilerin etkileri, döviz piyasası da dahil olmak üzere hem mal hem de finansal piyasalarda denge gibi makroekonomi alanındaki sorunları sözlü, grafiksel ve basit matematiksel teknikler kullanılarak daha iyi anlaşılmasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders, reel faiz oranı ile nominal faiz oranı arasındaki ayrımı, varlık fiyatlarındaki bekleyişleri, tahvillerden hisse senedine değişimi, döviz piyasası dahil olmak üzere mal piyasasında ve finansal piyasalarda dengenin etkilerini incelemektedir . Mal ve finans piyasasında açıklık, yerli mallar ile yabancı mallar arasındaki tercihin belirleyicileri ve reel döviz kurunun rolü, faiz oranlarını ve döviz kurlarını ayrıntılı bir şekilde incelemektedir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1• reel faiz oranı ile nominal faiz oranı arasındaki farkı açıklar,1, 2, 4, 15A
ÖÇ2• beklentilerin varlık fiyatlarını nasıl etkilediği açıklar,1, 2, 4, 15A
ÖÇ3• beklentilerin tüketim kararlarını ve yatırım kararlarını nasıl etkilediği açıklar,1, 2, 4, 15A
ÖÇ4• Para politikasının etkilerinin nasıl beklenti politikalarına tepki verdiğine bağlı olduğunu gösterir,1, 2, 4, 15A
ÖÇ5• Mal piyasasını, yerli mallar ile yabancı mallar arasındaki tercihin belirleyicileri ve reel döviz kurunun rolünü açıklar,1, 2, 4, 15A
ÖÇ6• finansal piyasaları, iç varlıklarla dış varlık arasındaki tercihin belirleyicileri ve faiz oranları ile döviz kurlarının rolünü açıklar,1, 2, 4, 15A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTechnological Progress: The Short, the Medium, and the Long RunChapter 13 (Blanchard, 2013)
2. HaftaExpectations: The Basic ToolsChapter 14 (Blanchard, 2013)
3. HaftaFinancial Markets and ExpectationsChapter 15 (Blanchard, 2013)
4. HaftaExpectations, Consumption, and InvestmentChapter 16 (Blanchard, 2013)
5. HaftaExpectations, Output, and PolicyChapter 17 (Blanchard, 2013)
6. HaftaOpenness in Goods and Financial MarketsChapter 18 (Blanchard, 2013)
7. HaftaThe Goods Market in an Open EconomyChapter 19 (Blanchard, 2013)
8. HaftaMidTerm ExamChapters 13-19
9. HaftaOutput, the Interest Rate, and the Exchange RateChapter 20 (Blanchard, 2013)
10. HaftaExchange Rate RegimesChapter 21 (Blanchard, 2013)
11. HaftaShould Policy Makers Be RestrainedChapter 22 (Blanchard, 2013)
12. HaftaFiscal Policy: A Summing UpChapter 23 (Blanchard, 2013)
13. HaftaMonetary Policy: A Summing UpChapter 24 (Blanchard, 2013)
14. HaftaEpilogue: The Story of MacroeconomicsChapter 25 (Blanchard, 2013)
15. HaftaRevisionChapter 20-26 (Blanchard, 2013)
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu• Blanchard, Olivier. and Johnson David R. Macroeconomics, Global Edition, 6th Edition. Pearson (Intl), 11/2013.
Diğer Kaynaklar1 • Mishkin, Frederic S. Macroeconomics, Global Edition, 2nd Edition. Pearson (Intl), 10/2015. 2 • Dornbusch, Rudiger, Stanley Fischer, Richard Startz. Macroeconomics, 11th Edition. McGraw-Hill International (UK) Ltd. 3 • Bocutoğlu, E. 2012; Karşılaştırmalı Makro İktisat Teoriler ve Politikalar, Murathan Yayınevi, Gözden Geçirilmiş 5. Baskı, Trabzon
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Mali ve parasal politikaların temellerini ve bunların ekonomiyi nasıl etkilediğini içerecek şekilde toplu ekonomik aktivitenin belirleyenlerini açıklayabilmek.X
PÇ2Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmek. X
PÇ3Piyasa ekonomisinin anlamını ve piyasaların toplumun kaynaklarını nasıl dağıttıklarını izah etmek.X
PÇ4Ekonominin çalışma sahasını -ekonominin alanına giren ve girmeyen soruları-anlamak. X
PÇ5Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin önemli yönlerini anlamak ve uzman olmayan birine açıklamak.X
PÇ6Ekonominin farklı alt disiplinleri arasındaki bağlantıları kurmak ve değişik ekonomik teorileri karşılaştırıp farklarını kavramak.X
PÇ7Yaptıkları orijinal yazılı ve sözlü çalışmalarında ekonomik kavramları ve özelleşmiş kelime dağarcığını kullanmak. X
PÇ8Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmek X
PÇ9Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmek.X
PÇ10Öğrenim sürecinde elde ettiği bilgileri; mezun olduktan sonra da pekiştirerek geliştirme arzusu ve bu bilgileri akademik veya iş kariyerinde etkin biçimde kullanma becerisi kazandırmak. X
PÇ11Etik değerlere saygılı, değişime ve yeniliğe açık, ekip çalışması yapabilen, gerektiğinde inisiyatif kullanabilen, tavırları ile topluma örnek olacak mezunlar yetiştirmek. X
PÇ12Öğrenim sürecinde aktif rol almak; bilgileri neden sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirmek ve değerlendirmek. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Kısa Sınav 15
3Kısa Sınav 25
4Ödev 15
5Ödev 25
6Ders Devam5
7Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.003.0045.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav2.005.0010.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"