Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Makro İktisat-IIKT 203E2016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere ulusal gelir hesapları, istihdam, işsizlik, faiz oranları ve enflasyonun belirlenmesi, reel gelir tayininin temel prensipleri, mal ve finans piyasalarının temel kavramları, toplam talep ve toplam arzı, Phillips eğrisi, nominal ve reel döviz kuru, tüketim ve yatırım politikalarının araçları ve sorunları gibi temel makroekonomik konulara genel bir bakış açısı sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders, ulusal gelir hesapları ve makro iktisadın mikro temellerinin öğrencilere anlatılmasıyla başlar. Daha sonra makro iktisat ve çarpan işlemi, reel gelir tayininin temel prensipleri, mal piyasası, finans piyasası, nominal ve reel döviz kuru, tüketim ve yatırım politikaları araçları detaylı olarak ele alınır. Kapalı ekonomi versiyonu sabit fiyat varsayımı altında IS/LM analizi ve değişken fiyat varsayımı altında AD/AS analizi ve emek piyasası ve Phillips Eğrisi ele alınmaktadır. Son olarak, tüketim ve yatırım gibi bazı önemli makroekonomik değişkenler daha detaylı olarak ele alınmaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1• GSYİH, enflasyon, işsizlik, para ve maliye politikaları, döviz kuru politikası gibi ana makroekonomik kavramları tanımlayabilecek;1, 2, 4, 15A
ÖÇ2• Makroekonomik değişkenler ve makroekonomik çıktılar arasındaki ilişkiyi açıklayabilecektir;1, 2, 4, 15A
ÖÇ3• Makroekonominin güncel yaşam ile bağını açıklayabilecek;1, 2, 4, 15A
ÖÇ4• Makroekonomi teorisinin ilke ve yapısını anlayıp değerlendirebilecek.1, 2, 4, 15A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş - İktisadi faaliyetlerin ölçülmesi
2. HaftaDünya TuruChp 01, (Blanchard, et al., Macroeconomics,2013)
3. HaftaMakro Verilerin ÖlçümüChp 02, (Blanchard, et al., Macroeconomics,2013)
4. HaftaMal Piyasası - Alıştırma 1Chp 03, (Blanchard, et al., Macroeconomics,2013)
5. HaftaFinansal Piyasalar - Alıştırma 2Chp 04, (Blanchard, et al., Macroeconomics,2013)
6. HaftaMal ve Finansal Piyasalar: IS-LM Modeli Orta Vadeli - Alıştırma 3Chp 05, (Blanchard, et al., Macroeconomics,2013)
7. Haftaİşgücü Piyasası - Kısa Sınav 1Chp 06, (Blanchard, et al., Macroeconomics,2013)
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTüm Piyasaların Bir Araya Getirilmesi: AS-AD Modeli - Alıştırma 4Chp 07, (Blanchard, et al., Macroeconomics,2013)
10. HaftaPhillips Eğrisi, Doğal İşsizlik Oranı ve EnflasyonChp 08, (Blanchard, et al., Macroeconomics,2013)
11. HaftaBüyümenin Gerçekleri - Alıştırma 5Chp 10, (Blanchard, et al., Macroeconomics,2013)
12. HaftaTasarruf, Sermaye Biriktirme ve Çıktı - Alıştırma 6Chp 11, (Blanchard, et al., Macroeconomics,2013)
13. HaftaTeknolojik Gelişme ve Büyüme - Alıştırma 7Chp 12, (Blanchard, et al., Macroeconomics,2013)
14. HaftaTeknolojik Gelişme: Kısa, Orta ve Uzun Vadeli - Kısa Sınav 2Chp 13, (Blanchard, et al., Macroeconomics,2013)
15. HaftaGenel TekrarGenel Tekrar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuBlanchard, Olivier and Johnson David R. Macroeconomics, Global Edition, 6th Edition. Pearson (Intl), 11/2013.
Diğer Kaynaklar1. Mishkin, Frederic S. Macroeconomics, Global Edition, 2nd Edition. Pearson (Intl), 10/2015. 2. Dornbusch, Rudiger, Stanley Fischer, Richard Startz. Macroeconomics, 11th Edition. McGraw-Hill International (UK) Ltd. 3. Hakan Yetkiner (HY), Sorularla Makro İktisat (Macroeconomics in Questions), Efil Yayınları, February 2010, First Edition.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Mali ve parasal politikaların temellerini ve bunların ekonomiyi nasıl etkilediğini içerecek şekilde toplu ekonomik aktivitenin belirleyenlerini açıklayabilmek.X
PÇ2Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmek. X
PÇ3Piyasa ekonomisinin anlamını ve piyasaların toplumun kaynaklarını nasıl dağıttıklarını izah etmek.X
PÇ4Ekonominin çalışma sahasını -ekonominin alanına giren ve girmeyen soruları-anlamak. X
PÇ5Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin önemli yönlerini anlamak ve uzman olmayan birine açıklamak.X
PÇ6Ekonominin farklı alt disiplinleri arasındaki bağlantıları kurmak ve değişik ekonomik teorileri karşılaştırıp farklarını kavramak.X
PÇ7Yaptıkları orijinal yazılı ve sözlü çalışmalarında ekonomik kavramları ve özelleşmiş kelime dağarcığını kullanmak. X
PÇ8Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmek X
PÇ9Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmek.X
PÇ10Öğrenim sürecinde elde ettiği bilgileri; mezun olduktan sonra da pekiştirerek geliştirme arzusu ve bu bilgileri akademik veya iş kariyerinde etkin biçimde kullanma becerisi kazandırmak. X
PÇ11Etik değerlere saygılı, değişime ve yeniliğe açık, ekip çalışması yapabilen, gerektiğinde inisiyatif kullanabilen, tavırları ile topluma örnek olacak mezunlar yetiştirmek. X
PÇ12Öğrenim sürecinde aktif rol almak; bilgileri neden sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirmek ve değerlendirmek. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 15
3Kısa Sınav 25
4Ders Devam10
5Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav2.005.0010.0000
5Ödev4.005.0020.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü130
Toplam İş Yükü / 25 (s)130 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"