Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Mikro İktisat IIKT 201E2016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Zeyneb Hafsa ORHAN
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Zeyneb Hafsa ORHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ekonomiye giriş dersinin mikro ekonomi kısmındaki konulara dair daha detaylı ve derinlemesine bilgi vermek.
Dersin İçeriğiDersin ilk kısmında bütçe kısıtı, fayda ve tercih gibi talep tarafı öğeleri hakkında bilgi verilecek, ardından da piyasa talebine geçilecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Temel mikroekonomi kavram ve teorilerini öğrenmek1, 2, 4, 5, 6, 14, 15A, C
ÖÇ2Diyagramları yorumlamak1, 2, 4, 5, 6, 14, 15A, C
ÖÇ3Konularla ilgili problemleri çözebilmek1, 2, 4, 5, 6, 14, 15A, C
ÖÇ4Gerçek hayatla teori arasında bağlantılar kurabilmek1, 2, 4, 5, 6, 14, 15A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaKonuya giriş
2. HaftaDers tanıtım notunun dağıtılması ve piyasa konusunun bitirilip bütçe eğrisi konusuna giriş yapılması
3. HaftaBütçe eğrisi konusunun bitirilip tercihler konusuna geçilmesi
4. HaftaTercihler konusunun bitirilip fayda konusuna geçilmesi
5. HaftaFayda konusunun bitirilip tercih konusuna geçilmesi
6. HaftaTercih konusunu bitirip ilk quici yapmak
7. HaftaTalep
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAşikar edilmiş tercih konusunun incelenmesi
10. HaftaSlutsky denkliği konusu
11. HaftaAlım-satım konusu
12. HaftaTüketici fazlalığı konusu
13. HaftaPiyasa talebi konusu
14. Haftaİkinci quiz
15. HaftaTekrar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuVarian, H. R. (2014). Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, Ninth Edition, W. W. Norton&Company.
Diğer KaynaklarKrugman, P.&Wells, R. (2009). Mikro İktisat, Palme Yay. Koutsoyiannis, A. (1987). Modern Mikro İktisat, Teori Yay.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Mali ve parasal politikaların temellerini ve bunların ekonomiyi nasıl etkilediğini içerecek şekilde toplu ekonomik aktivitenin belirleyenlerini açıklayabilmek.X
PÇ2Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmek. X
PÇ3Piyasa ekonomisinin anlamını ve piyasaların toplumun kaynaklarını nasıl dağıttıklarını izah etmek.X
PÇ4Ekonominin çalışma sahasını -ekonominin alanına giren ve girmeyen soruları-anlamak. X
PÇ5Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin önemli yönlerini anlamak ve uzman olmayan birine açıklamak.X
PÇ6Ekonominin farklı alt disiplinleri arasındaki bağlantıları kurmak ve değişik ekonomik teorileri karşılaştırıp farklarını kavramak.X
PÇ7Yaptıkları orijinal yazılı ve sözlü çalışmalarında ekonomik kavramları ve özelleşmiş kelime dağarcığını kullanmak. X
PÇ8Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmek X
PÇ9Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmek.X
PÇ10Öğrenim sürecinde elde ettiği bilgileri; mezun olduktan sonra da pekiştirerek geliştirme arzusu ve bu bilgileri akademik veya iş kariyerinde etkin biçimde kullanma becerisi kazandırmak. X
PÇ11Etik değerlere saygılı, değişime ve yeniliğe açık, ekip çalışması yapabilen, gerektiğinde inisiyatif kullanabilen, tavırları ile topluma örnek olacak mezunlar yetiştirmek. X
PÇ12Öğrenim sürecinde aktif rol almak; bilgileri neden sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirmek ve değerlendirmek. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 110
3Kısa Sınav 210
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav2.003.006.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü127
Toplam İş Yükü / 25 (s)127 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"