Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İktisada Giriş II IKT 102E2016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Merve Büşra ALTUNDERE
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Merve Büşra ALTUNDERE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere makro iktisat teorisinin temel kavramlarını ve araçlarını tanıtarak, makro iktisadi analizleri ve uygulamaları öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu derste, iktisadi ilişkiler bir bütün olarak analiz edilmektedir. Dolayısıyla, milli gelir, enflasyon, işsizlik ve ekonomik büyüme gibi büyük iktisadi konular tartışılmaktadır. Toplam talep ve toplam arz, para ve bankacılık, para ve maliye politikaları, uluslararası ticaret, faiz oranları ve döviz kurları ele alınmaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenci makro iktisat teorisinin temellerini öğrenir. 1, 2, 4A
ÖÇ2Öğrenci makro iktisadın ana kavramlarını tanımlayabilir.1, 4, 14A
ÖÇ3Öğrenci milli gelir, enflasyon ve işsizlik oranları gibi temel makroekonomik göstergeleri hesaplayıp analiz edebilecektir.1, 4, 14, 15A
ÖÇ4Öğrenci ekonomik konulardaki tartışmalara katılabilir. 1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin Tanıtımı ve Makroekonomiye GirişBölüm 15 (Begg,2014)
2. HaftaMilli Gelir HesaplamalarıBölüm 15 (Begg,2014)
3. HaftaToplam TalepBölüm 16 (Begg,2014)
4. HaftaMaliye Politikası ve Dış TicaretBölüm 17 (Begg,2014)
5. HaftaPara ve Bankacılık (Kısa Sınav 1)Bölüm 18 (Begg,2014)
6. HaftaPara ve BankacılıkBölüm 18 (Begg,2014)
7. HaftaFaiz Oranları ve Parasal AktarımBölüm 19 (Begg,2014)
8. HaftaAra SınavSınava Çalışma
9. HaftaPara ve Maliye PolitikasıBölüm 20 (Begg,2014)
10. HaftaPara ve Maliye PolitikasıBölüm 20 (Begg,2014)
11. HaftaToplam Arz ve FiyatlarBölüm 21 (Begg,2014)
12. HaftaEnflasyonBölüm 22 (Begg,2014)
13. HaftaEnflasyon (Kısa Sınav 2)Bölüm 22 (Begg,2014)
14. Haftaİstihdam ve İşsizlikBölüm 23 (Begg,2014)
15. HaftaDöviz Kurları ve Ödemeler DengesiBölüm 24 (Begg,2014)
16. HaftaFinal SınavıSınava Çalışma
Kaynaklar
Ders NotuBegg, Vernasca, Fischer and Dornbush, Economics, 11th Edition, McGraw-Hill Education, 2014.
Diğer Kaynaklar(1) Case, Fair and Oster, Principles of Economics, 11th Edition, Pearson, 2014. (2) Hassan, Economics with Islamic Orientation, Oxford University Press, 2015. (3) Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2014.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Mali ve parasal politikaların temellerini ve bunların ekonomiyi nasıl etkilediğini içerecek şekilde toplu ekonomik aktivitenin belirleyenlerini açıklayabilmek.X
PÇ2Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmek. X
PÇ3Piyasa ekonomisinin anlamını ve piyasaların toplumun kaynaklarını nasıl dağıttıklarını izah etmek.X
PÇ4Ekonominin çalışma sahasını -ekonominin alanına giren ve girmeyen soruları-anlamak. X
PÇ5Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin önemli yönlerini anlamak ve uzman olmayan birine açıklamak.X
PÇ6Ekonominin farklı alt disiplinleri arasındaki bağlantıları kurmak ve değişik ekonomik teorileri karşılaştırıp farklarını kavramak.X
PÇ7Yaptıkları orijinal yazılı ve sözlü çalışmalarında ekonomik kavramları ve özelleşmiş kelime dağarcığını kullanmak. X
PÇ8Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmek X
PÇ9Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmek.X
PÇ10Öğrenim sürecinde elde ettiği bilgileri; mezun olduktan sonra da pekiştirerek geliştirme arzusu ve bu bilgileri akademik veya iş kariyerinde etkin biçimde kullanma becerisi kazandırmak. X
PÇ11Etik değerlere saygılı, değişime ve yeniliğe açık, ekip çalışması yapabilen, gerektiğinde inisiyatif kullanabilen, tavırları ile topluma örnek olacak mezunlar yetiştirmek. X
PÇ12Öğrenim sürecinde aktif rol almak; bilgileri neden sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirmek ve değerlendirmek. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 135
2Kısa Sınav 15
3Kısa Sınav 25
4Ders Devam5
5Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.0015.0015.0000
4Kısa Sınav2.005.0010.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"