Çalışma İmkanları


İktisat Bölümü mezunlarının gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde iş imkânları oldukça fazladır. Bunlar arasında; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği gibi çeşitli üst düzey kamu kuruluşları bulunmaktadır. Bunlara ilaveten, ilgili bakanlıklar ve araştırma merkezlerinde iktisat mezunlarının direktör, uzman veya araştırmacı gibi çeşitli kariyer olanakları bulunmaktadır. Kamu ve özel bankalar ile finans kuruluşlarında da öncelikli olarak iktisatçıların tercih edildiği bilinmektedir. İktisat mezunları serbest muhasebeci ve mali müşavirliğin yanı sıra yerli ve uluslararası firmalarda yönetici veya ekonomist olabilmekte ya da bu firmaların muhasebe ve finansman bölümlerinde çeşitli görevler alabilmektedirler. Ayrıca, ilgili sınavlarda başarılı olmaları halinde idari hâkim ve kaymakamlık görevlerinde bulunabilmektedirler. İktisat bölümünden mezun olanların bir kısmı ise aile şirketlerinde çalışmayı veya kendi işini kurmayı tercih etmektedirler. Yüksek lisans ve doktora programlarına devam edenler akademik kariyer yaparak akademisyen olabilme imkânına da sahiptirler.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"