Çalışma İmkanları


İşletme Bölümü mezunlarının gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde iş imkânları oldukça fazladır. Mezunlarımız kamu ve özel kesimdeki, reel ve finansal sektörlerde yer alan kuruluşlarda yönetim, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, üretim, muhasebe, finansman gibi alanlarda yöneticilik, uzmanlık ve diğer pozisyonlarda çalışabileceği gibi kendi işletmelerini kurarak girişimci niteliğini de kazanabilirler. Bunun yanısıra mezunlarımızın lisansüstü eğitim alarak akademik kariyere başlangıç yapmaları ve bu yolda ilerlemeleri de mümkündür. Eğitim dilinin İngilizce olmasından ötürü mezunlarımız birer dünya vatandaşı olarak uluslararası firmalarda da istihdam edilebilirler.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"