Çalışma İmkanları


Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü mezunlarının gerek kamu gerekse özel sektörde iş imkanları oldukça fazladır. Ekonomi Bakanlığı, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu gibi çeşitli bakanlıklar veya kamu kuruluşları tarafından açılan müfettişlik, denetçilik ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, Uluslararası Ticaret ve Finansman uzmanı, araştırıcı olarak çalışabilirler. Özellikle katılım bankaları olmak üzere, devlet ve özel sektöre ait bankalar, her türlü sanayi kuruluşları, sigorta şirketleri, muhasebe ve denetim hizmetleri veren kuruluşlar, finans kuruluşları, ulusal veya uluslararası araştırma kuruluşları, yerli veya uluslararası şirketler de bölüm mezunlarının istihdam edildiği kurumlardır. Bölüm mezunları, ulusal ve uluslararası piyasalar ve kurumlarda etkin görevler alabildikleri gibi, birçok farklı alanda yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilirler.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"