Program Hakkında


İZÜ Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü global vizyon sahibi, yerel zenginliklerden güç alan, stratejik düşünen, girişimci, rekabetçi ve takım çalışmasına yatkın uluslararası ticaret ve finans uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. İnterdisipliner bir yaklaşımla hazırlanan bölüm müfredatı işletme, ekonomi, finans, uluslararası ticaret ve pazarlama gibi alanlarda öğrencilere sağlam bir altyapı kazandırmaktadır. Çok kültürlü bir ortamda yetişen öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası şirketlerde, kalkınma ve finans organizasyonlarında, bilimsel araştırma merkezlerinde uzman ve yönetici olarak çalışacak donanıma sahip olmaktadırlar.

Öğrencilerimizin hem ulusal hem de uluslararası alanda başarı sağlayabilmeleri için çeşitli programlar arasından tercih yapabileceği çift anadal ve yandal programları için destekleyici bir ortam sağlamaktadır. Öğrencilerimizin gelecekteki tüm mesleki gereksinimleri karşılayabilmeleri için saygın kurumlarda staj yapmaları da teşvik edilmektedir. Ayrıca “yurtdışı öğrenci değişimi programları” vasıtasıyla öğrencilerimizin uluslararası etkileşimin eğitimsel, sosyal ve kültürel faydalarından yararlanmaları da sağlanmaktadır.

Amaç:

Hızla değişen ve gelişen, sınırların ortadan kalktığı günümüz dünyasında; hem ulusal hem de küresel boyuttaki uluslararası ticari ve finansal olayları analiz edebilen, bu olaylara dair tahminlerde bulunabilen ve doğru karar alabilen ve gerekli bilgi ve donanıma sahip olan bireyler mezun etmektir.

Hedef:

Ulusal ve uluslararası alanda, uluslararası ticaret ve finansman teori ve uygulamalarını özümseyip, değerlendirebilen, bunun yanında mesleki ve toplumsal sorumluluklar çerçevesinde projeler geliştirip bu geliştirdiği projeleri uygulayabilen mezunlar vermektir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"