Alınacak Derece ve Düzeyi


İktisat (%30 İngilizce) bir lisans programı olup, minimum 240 AKTS kredi ile Overarching Framework of European Qualifications Framework of HE (QF-EHEA) birlikte 6. seviye Türk Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, NQF-HETR) ve European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF-LLL) asgari şartlarını sağlar.

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İktisat (%30 İngilizce) alanında lisans derecesine sahip olunur.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"