Alınacak Derece ve Düzeyi


İşletme ( 0 İngilizce) bir lisans diploma  programı olup, minimum 240 AKTS kredi ile Overarching Framework of European Qualifications Framework of HE(QF-EHEA)  birlikte 6. seviye Türk Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi  (TYYÇ, NQF-HETR) ve  the European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF-LLL) asgari şartlarını sağlar.


Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İşletme (% 30 İngilizce)  alanında lisans derecesine sahip olunur.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"