İbrahim Güran YUMUŞAK, Prof. Dr., Bölüm Başkanı

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bilgi Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, İslam Ekonomisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~ibrahim-yumusak

Merve Büşra ALTUNDERE, Yrd.Doç.Dr., Bölüm Başkan Yardımcısı

Doktora Goethe Üniversitesi Frankfurt

Araştırma Alanları: Hanehalkı Finansı , Makroekonomi, Sosyoloji, İktisat Sosyolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~merve-altundere

Arif ERSOY, Prof. Dr.

Doktora Ege Üniversitesi

Araştırma Alanları: İktisat Teori, İktisadi Düşünceler ve Kurumsal Yapılanma

Web: akademik.izu.edu.tr/~arif-ersoy

Mehmet BULUT, Prof. Dr.

Doktora Utrecht Üniversitesi

Araştırma Alanları: Uzun Dönem Ekonomik Kalkınma ve Gelişme , Ülkeler Arası Ekonomik Karşılaştırmalar , Uluslararası Ekonomi Politik , Osmanlı İktisat ve Medeniyeti , Osmanlı-Avrupa Ekonomik İlişkileri , İktisadi Düşünce ve Tarihi , Finansal ve İktisadi Kurumlar Tarihi

Web: akademik.izu.edu.tr/~mehmet-bulut

Turan EROL, Prof. Dr.

Doktora Erasmus Üniversitesi

Araştırma Alanları: Uluslararası Ekonomi, Uluslararası Finans, Finansal Ekonomi, İşletme Finansı

Web: akademik.izu.edu.tr/~turan-erol

Ömer BOLAT, Doç. Dr.

Doktora Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: EKONOMİST VE İŞLETMECİ

Web: akademik.izu.edu.tr/~omer-bolat

Hasan ALPAGU, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Viyana Ekonomi Üniverstesi

Araştırma Alanları: Ekonomi , Makroekonomi , Dış Ticaret , Yabancı Sermaye , Para ve Sermaye Piyasaları , İktisat

Web: akademik.izu.edu.tr/~hasan-alpagu

Mustafa ÇAKIR, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Johannesburg Üniversitesi

Araştırma Alanları: Uluslararası Iktisat , İslam Ekonomisi, Ekonomik Entegrasyon, Uygulamalı Ekonometri, Makroiktisat

Web: akademik.izu.edu.tr/~mustafa-cakir

Cemil Faruk DURMAZ, Arş. Gör.

Araştırma Alanları: Makroekonomi

Web: akademik.izu.edu.tr/~faruk-durmaz

Muhammet Bedrettin TOPRAK, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~muhammet-toprak

* 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

** 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"