Arif ERSOY, Prof. Dr.

Doktora: Ege Üniversitesi

Araştırma Alanları: İktisat Teori, İktisadi Düşünceler ve Kurumsal Yapılanma

Web: akademik.izu.edu.tr/~arif-ersoy

İbrahim Güran YUMUŞAK, Prof. Dr., Bölüm Başkanı

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bilgi Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, İslam Ekonomisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~ibrahim-yumusak

Mehmet BULUT, Prof. Dr.

Doktora: Utrecht Üniversitesi

Araştırma Alanları: Uzun Dönem Ekonomik Kalkınma ve Gelişme , Ülkeler Arası Ekonomik Karşılaştırmalar , Uluslararası Ekonomi Politik , Osmanlı İktisat ve Medeniyeti , Osmanlı-Avrupa Ekonomik İlişkileri , İktisadi Düşünce ve Tarihi , Finansal ve İktisadi Kurumlar Tarihi

Web: akademik.izu.edu.tr/~mehmet-bulut

Turan EROL, Prof. Dr.

Doktora: Erasmus Üniversitesi

Araştırma Alanları: Uluslararası Ekonomi, Uluslararası Finans, Finansal Ekonomi, İşletme Finansı

Web: akademik.izu.edu.tr/~turan-erol

Ömer BOLAT, Doç. Dr.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: EKONOMİST VE İŞLETMECİ

Web: akademik.izu.edu.tr/~omer-bolat

Bülent GEDİKLİ, Yrd.Doç.Dr.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~bulent-gedikli

Merve Büşra ALTUNDERE, Yrd.Doç.Dr., Bölüm Başkan Yardımcısı

Doktora: Goethe Üniversitesi Frankfurt

Araştırma Alanları: Hanehalkı Finansı , Makroekonomi, Sosyoloji, İktisat Sosyolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~merve-altundere

Mustafa ÇAKIR, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Johannesburg Üniversitesi

Araştırma Alanları: Ekonomik Entegrasyon, Uygulamalı Ekonometri, Makroiktisat, Parasal İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finans

Web: akademik.izu.edu.tr/~mustafa-cakir

Zehra BİLGİN, Öğr. Gör., Öğr. Gör. Dr. **

Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi

Araştırma Alanları: Değişmeli Halkalar, Değişmeli Olmayan Halkalar, Modüller Teorisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~zehra-bilgin

Cemil Faruk DURMAZ, Arş. Gör.

Lisans: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Makroekonomi

Web: akademik.izu.edu.tr/~faruk-durmaz

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"