İbrahim GÜNEY, Prof. Dr.

Doktora: Uludağ Üniversitesi

Araştırma Alanları: İstatistiksel Analiz, Çok Değişkenli İstatistik, Stokastik Büyüme Modelleri

Web: akademik.izu.edu.tr/~ibrahim-guney

İbrahim Güran YUMUŞAK, Prof. Dr., Bölüm Başkanı

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bilgi Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, İslam Ekonomisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~ibrahim-yumusak

Ensari YÜCEL, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: İstanbul Ticaret Üniversitesi

Araştırma Alanları: İslam İktisadı, İktisat , Hukuk

Web: akademik.izu.edu.tr/~ensari-yucel

Fahrettin ÇAKIR, Yrd.Doç.Dr.

Doktora:

Araştırma Alanları: Güzergah Belirleme, Veri Analizi

Web: akademik.izu.edu.tr/~fahrettin-cakir

Haşmet GÖKIRMAK, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Amerikan Üniversitesi

Araştırma Alanları: Uluslararası Ticaret, Uluslararası Finans, Enerji Ekonomisi, Ulaştırma ve Lojistik, Pazarlama

Web: akademik.izu.edu.tr/~hasmet-gokirmak

Mehmet ÇETİN, Yrd.Doç.Dr., Bölüm Başkan Yardımcısı

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Örgütsel Davranış, Kültür ve Liderlik, Endüstri Psikolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~mehmet-cetin

Nıcoleta ISAC, Yrd.Doç.Dr.

Doktora:

Araştırma Alanları: İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim, Girişimcilik

Web: akademik.izu.edu.tr/~nicoleta-isac

Özgür KÖKALAN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Stratejik Yönetim , Yönetim , Girişimcilik

Web: akademik.izu.edu.tr/~ozgur-kokalan

Rümeysa BİLGİN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kurumsal Finans, Sermaye Yapısı, Varlık Değerleme, Panel Veri Ekonometrisi, HLM

Web: akademik.izu.edu.tr/~rumeysa-bilgin

Turgay GEÇER, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bankacılık ve Finans

Web: akademik.izu.edu.tr/~turgay-gecer

Harun Adams BABANGIDA, Öğr. Gör.

Yüksek Lisans: Kwame Nkrumah Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi

Araştırma Alanları: Marka Yönetimi, Tüketici Davranışı, Pazarlama İletşimi, Halkla İlişkiler ve Hizmet Pazarlama

Web: akademik.izu.edu.tr/~harun-babangida

Havva ÖZBEK, Öğr. Gör. **

Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~havva-ozbek

Tünay ASLAN, Öğr. Gör. Dr. **

Araştırma Alanları: Yapay Zeka,Bulanık Mantık,Sosyal Muhasebe,Muhasebe Tarihi,UFRS.Mali Tablolar Analizi

Web: akademik.izu.edu.tr/~tunay-aslan

Adil ALKAN, Dr. **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~adil-alkan

Mehmet Fuat KINA, Arş. Gör.

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi

Araştırma Alanları: İktisat Sosyolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~mehmet-kina

Murat İŞIKER, Arş. Gör.

Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi

Araştırma Alanları: Portföy Analizi, Belirsizliğin etkisi altında tercihler, Uluslararası finans ve ticaret

Web: akademik.izu.edu.tr/~murat-isiker

Ozan MARAŞLI, Arş. Gör.

Lisans: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Araştırma Alanları: İslam İktisadı

Web: akademik.izu.edu.tr/~ozan-marasli

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"