İbrahim Güran YUMUŞAK, Prof. Dr., Bölüm Başkanı

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bilgi Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, İslam Ekonomisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~ibrahim-yumusak

Rümeysa BİLGİN, Yrd.Doç.Dr., Bölüm Başkan Yardımcısı

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kurumsal Finans, Sermaye Yapısı, Varlık Değerleme, Panel Veri Ekonometrisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~rumeysa-bilgin

İbrahim GÜNEY, Prof. Dr.

Doktora Uludağ Üniversitesi

Araştırma Alanları: İstatistiksel Analiz, Çok Değişkenli İstatistik, Stokastik Büyüme Modelleri

Web: akademik.izu.edu.tr/~ibrahim-guney

Ensari YÜCEL, Yrd.Doç.Dr.

Doktora İstanbul Ticaret Üniversitesi

Araştırma Alanları: İslam İktisadı, İktisat , Hukuk

Web: akademik.izu.edu.tr/~ensari-yucel

Fatih KAPLANHAN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Araştırma Alanları: Maliye , İktisat , Mali Hukuk, Vergi Hukuku, Muhasebe

Web: akademik.izu.edu.tr/~fatih-kaplanhan

Ömer Faruk ÖZBEK, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Unıversty Of Maryland

Araştırma Alanları: İşletme , Endüstri Mühendisliği

Web: akademik.izu.edu.tr/~omer-ozbek

Turgay GEÇER, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bankacılık ve Finans

Web: akademik.izu.edu.tr/~turgay-gecer

Zeyneb Hafsa ORHAN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

Araştırma Alanları: İslam ekonomisi ve finansı, Finans ve bankacılık

Web: akademik.izu.edu.tr/~hafsa-astrom

Eren YILDIRIM, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~eren-yildirim

* 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

** 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"