Arif ERSOY, Prof. Dr., Bölüm Başkanı

Doktora: Ege Üniversitesi

Araştırma Alanları: İktisat Teori, İktisadi Düşünceler ve Kurumsal Yapılanma

Web: akademik.izu.edu.tr/~arif-ersoy

Mehmet BULUT, Prof. Dr.

Doktora: Utrecht Üniversitesi

Araştırma Alanları: Uzun Dönem Ekonomik Kalkınma ve Gelişme , Ülkeler Arası Ekonomik Karşılaştırmalar , Uluslararası Ekonomi Politik , Osmanlı İktisat ve Medeniyeti , Osmanlı-Avrupa Ekonomik İlişkileri , İktisadi Düşünce ve Tarihi , Finansal ve İktisadi Kurumlar Tarihi

Web: akademik.izu.edu.tr/~mehmet-bulut

Turan EROL, Prof. Dr.

Doktora: Erasmus Üniversitesi

Araştırma Alanları: Uluslararası Ekonomi, Uluslararası Finans, Finansal Ekonomi, İşletme Finansı

Web: akademik.izu.edu.tr/~turan-erol

ABDELKADER CHACHI, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: North Wales University

Araştırma Alanları: İslam Düşüncesi ve Felsefesi

Web: akademik.izu.edu.tr/~abdelkader-chachi

Ahmet Şuayb GÜNDOĞDU, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Durham University

Araştırma Alanları: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı, Finans, İslami Finans

Web: akademik.izu.edu.tr/~ahmet-gundogdu

Ensari YÜCEL, Yrd.Doç.Dr., Bölüm Başkan Yardımcısı

Doktora: İstanbul Ticaret Üniversitesi

Araştırma Alanları: İslam İktisadı, İktisat , Hukuk

Web: akademik.izu.edu.tr/~ensari-yucel

MOHAMED CHERIF EL AMRI, Yrd.Doç.Dr.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~mohamed-amri

RUSLAN NAGAYEV, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Inceıf University

Araştırma Alanları: İslami Finans

Web: akademik.izu.edu.tr/~ruslan-nagayev

Yusuf DİNÇ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: İslami finans, Gölge bankacılık, Bankacılık

Web: akademik.izu.edu.tr/~yusuf-dinc

Zeyneb Hafsa ORHAN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

Araştırma Alanları: İslam ekonomisi ve finansı, Finans ve bankacılık

Web: akademik.izu.edu.tr/~hafsa-orhan

Furkan DOĞAN, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~furkan-dogan

Mehmet Fuat KINA, Arş. Gör.

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi

Araştırma Alanları: İktisat Sosyolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~mehmet-kina

Ozan MARAŞLI, Arş. Gör.

Lisans: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Alanları: İslam İktisadı

Web: akademik.izu.edu.tr/~ozan-marasli

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"