İbrahim Güran YUMUŞAK, Prof. Dr., Dekan

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bilgi Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, İslam Ekonomisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~ibrahim-yumusak

Arif ERSOY, Prof. Dr.

Doktora: Ege Üniversitesi

Araştırma Alanları: İktisat Teori, İktisadi Düşünceler ve Kurumsal Yapılanma

Web: akademik.izu.edu.tr/~arif-ersoy

İbrahim GÜNEY, Prof. Dr.

Doktora: Uludağ Üniversitesi

Araştırma Alanları: İstatistiksel Analiz, Çok Değişkenli İstatistik, Stokastik Büyüme Modelleri

Web: akademik.izu.edu.tr/~ibrahim-guney

Mehmet BULUT, Prof. Dr.

Doktora: Utrecht Üniversitesi

Araştırma Alanları: Uzun Dönem Ekonomik Kalkınma ve Gelişme , Ülkeler Arası Ekonomik Karşılaştırmalar , Uluslararası Ekonomi Politik , Osmanlı İktisat ve Medeniyeti , Osmanlı-Avrupa Ekonomik İlişkileri , İktisadi Düşünce ve Tarihi , Finansal ve İktisadi Kurumlar Tarihi

Web: akademik.izu.edu.tr/~mehmet-bulut

Turan EROL, Prof. Dr.

Doktora: Erasmus Üniversitesi

Araştırma Alanları: Uluslararası Ekonomi, Uluslararası Finans, Finansal Ekonomi, İşletme Finansı

Web: akademik.izu.edu.tr/~turan-erol

Ömer BOLAT, Doç. Dr.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: EKONOMİST VE İŞLETMECİ

Web: akademik.izu.edu.tr/~omer-bolat

Abdelkader CHACHI, Yrd.Doç.Dr.

Doktora:

Araştırma Alanları: İslam Düşüncesi ve Felsefesi

Web: akademik.izu.edu.tr/~abdelkader-chachi

Ahmet Şuayb GÜNDOĞDU, Yrd.Doç.Dr.

Doktora:

Araştırma Alanları: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı, Finans, İslami Finans

Web: akademik.izu.edu.tr/~ahmet-gundogdu

Bülent GEDİKLİ, Yrd.Doç.Dr.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~bulent-gedikli

Ensari YÜCEL, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: İstanbul Ticaret Üniversitesi

Araştırma Alanları: İslam İktisadı, İktisat , Hukuk

Web: akademik.izu.edu.tr/~ensari-yucel

Fahrettin ÇAKIR, Yrd.Doç.Dr.

Doktora:

Araştırma Alanları: Güzergah Belirleme, Veri Analizi

Web: akademik.izu.edu.tr/~fahrettin-cakir

Fatih KAPLANHAN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Maliye , İktisat , Mali Hukuk, Vergi Hukuku, Muhasebe

Web: akademik.izu.edu.tr/~fatih-kaplanhan

Haşmet GÖKIRMAK, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Amerikan Üniversitesi

Araştırma Alanları: Uluslararası Ticaret, Uluslararası Finans, Enerji Ekonomisi, Ulaştırma ve Lojistik, Pazarlama

Web: akademik.izu.edu.tr/~hasmet-gokirmak

Mehmet ÇETİN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Örgütsel Davranış, Kültür ve Liderlik, Endüstri Psikolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~mehmet-cetin

Merve Büşra ALTUNDERE, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Sosyal Bilimler Enstitüsü

Araştırma Alanları: Hanehalkı Finansı , Makroekonomi, Sosyoloji, İktisat Sosyolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~merve-altundere

Mohamed Cherıf EL AMRI, Yrd.Doç.Dr.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~mohamed-amri

Mustafa ÇAKIR, Yrd.Doç.Dr., Dekan Yrd.

Doktora: Johannesburg Üniversitesi

Araştırma Alanları: İslam Ekonomisi, Ekonomik Entegrasyon, Uygulamalı Ekonometri, Makroiktisat, Ekonomik Büyüme, İktisadi Kalkınma

Web: akademik.izu.edu.tr/~mustafa-cakir

Nıcoleta ISAC, Yrd.Doç.Dr.

Doktora:

Araştırma Alanları: İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim, Girişimcilik

Web: akademik.izu.edu.tr/~nicoleta-isac

Ömer Faruk ÖZBEK, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Sosyal Bilimler Enstitüsü

Araştırma Alanları: İşletme , Endüstri Mühendisliği

Web: akademik.izu.edu.tr/~omer-ozbek

Özgür KÖKALAN, Yrd.Doç.Dr., Dekan Yrd.

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Stratejik Yönetim , Yönetim , Girişimcilik

Web: akademik.izu.edu.tr/~ozgur-kokalan

Ruslan NAGAYEV, Yrd.Doç.Dr.

Doktora:

Araştırma Alanları: İslami Finans

Web: akademik.izu.edu.tr/~ruslan-nagayev

Rümeysa BİLGİN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kurumsal Finans, Sermaye Yapısı, Varlık Değerleme, Panel Veri Ekonometrisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~rumeysa-bilgin

Turgay GEÇER, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bankacılık ve Finans

Web: akademik.izu.edu.tr/~turgay-gecer

Yusuf DİNÇ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: İslami finans, Gölge bankacılık, Bankacılık

Web: akademik.izu.edu.tr/~yusuf-dinc

Zeyneb Hafsa ORHAN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

Araştırma Alanları: İslam ekonomisi ve finansı, Finans ve bankacılık

Web: akademik.izu.edu.tr/~hafsa-orhan

Harun Adams BABANGIDA, Öğr. Gör.

Yüksek Lisans: Kwame Nkrumah Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi

Araştırma Alanları: Marka Yönetimi, Tüketici Davranışı, Pazarlama İletşimi, Halkla İlişkiler ve Hizmet Pazarlama

Web: akademik.izu.edu.tr/~harun-babangida

Nergis AZİZ, Doç. Dr. **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~nergis-aziz

Havva ÖZBEK, Öğr. Gör. **

Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~havva-ozbek

Tünay ASLAN, Öğr. Gör. Dr. **

Araştırma Alanları: Yapay Zeka,Bulanık Mantık,Sosyal Muhasebe,Muhasebe Tarihi,UFRS.Mali Tablolar Analizi

Web: akademik.izu.edu.tr/~tunay-aslan

Zehra BİLGİN, Öğr. Gör., Öğr. Gör. Dr. **

Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi

Araştırma Alanları: Değişmeli Halkalar, Değişmeli Olmayan Halkalar, Modüller Teorisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~zehra-bilgin

Cemil Faruk DURMAZ, Arş. Gör.

Lisans: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Makroekonomi

Web: akademik.izu.edu.tr/~faruk-durmaz

Eren YILDIRIM, Arş. Gör.

Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Alanları: İktisat Felsefesi, Davranışsal İktisat

Web: akademik.izu.edu.tr/~eren-yildirim

Furkan DOĞAN, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~furkan-dogan

Mehmet Fuat KINA, Arş. Gör.

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi

Araştırma Alanları: İktisat Sosyolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~mehmet-kina

Muhammet Bedrettin TOPRAK, Arş. Gör.

Lisans: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~muhammet-toprak

Murat İŞIKER, Arş. Gör.

Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi

Araştırma Alanları: Portföy Analizi, Belirsizliğin etkisi altında tercihler, Uluslararası finans ve ticaret

Web: akademik.izu.edu.tr/~murat-isiker

Ozan MARAŞLI, Arş. Gör.

Lisans: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Araştırma Alanları: İslam İktisadı

Web: akademik.izu.edu.tr/~ozan-marasli

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"