İbrahim Güran YUMUŞAK, Prof. Dr., Dekan

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bilgi Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, İslam Ekonomisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~ibrahim-yumusak

Mustafa ÇAKIR, Yrd.Doç.Dr., Dekan Yrd.

Doktora Johannesburg Üniversitesi

Araştırma Alanları: Uluslararası Iktisat , İslam Ekonomisi, Ekonomik Entegrasyon, Uygulamalı Ekonometri, Makroiktisat

Web: akademik.izu.edu.tr/~mustafa-cakir

Özgür KÖKALAN, Yrd.Doç.Dr., Dekan Yrd.

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Stratejik Yönetim , Yönetim , Girişimcilik

Web: akademik.izu.edu.tr/~ozgur-kokalan

Arif ERSOY, Prof. Dr.

Doktora Ege Üniversitesi

Araştırma Alanları: İktisat Teori, İktisadi Düşünceler ve Kurumsal Yapılanma

Web: akademik.izu.edu.tr/~arif-ersoy

İbrahim GÜNEY, Prof. Dr.

Doktora Uludağ Üniversitesi

Araştırma Alanları: İstatistiksel Analiz, Çok Değişkenli İstatistik, Stokastik Büyüme Modelleri

Web: akademik.izu.edu.tr/~ibrahim-guney

Mehmet BULUT, Prof. Dr.

Doktora Utrecht Üniversitesi

Araştırma Alanları: Uzun Dönem Ekonomik Kalkınma ve Gelişme , Ülkeler Arası Ekonomik Karşılaştırmalar , Uluslararası Ekonomi Politik , Osmanlı İktisat ve Medeniyeti , Osmanlı-Avrupa Ekonomik İlişkileri , İktisadi Düşünce ve Tarihi , Finansal ve İktisadi Kurumlar Tarihi

Web: akademik.izu.edu.tr/~mehmet-bulut

Turan EROL, Prof. Dr.

Doktora Erasmus Üniversitesi

Araştırma Alanları: Uluslararası Ekonomi, Uluslararası Finans, Finansal Ekonomi, İşletme Finansı

Web: akademik.izu.edu.tr/~turan-erol

Ömer BOLAT, Doç. Dr.

Doktora Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: EKONOMİST VE İŞLETMECİ

Web: akademik.izu.edu.tr/~omer-bolat

Ahmet Şuayb GÜNDOĞDU, Yrd.Doç.Dr.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ahmet-gundogdu

Ensari YÜCEL, Yrd.Doç.Dr.

Doktora İstanbul Ticaret Üniversitesi

Araştırma Alanları: İslam İktisadı, İktisat , Hukuk

Web: akademik.izu.edu.tr/~ensari-yucel

Fahrettin ÇAKIR, Yrd.Doç.Dr.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~fahrettin-cakir

Fatih KAPLANHAN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Araştırma Alanları: Maliye , İktisat , Mali Hukuk, Vergi Hukuku, Muhasebe

Web: akademik.izu.edu.tr/~fatih-kaplanhan

Hasan ALPAGU, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Viyana Ekonomi Üniverstesi

Araştırma Alanları: Ekonomi , Makroekonomi , Dış Ticaret , Yabancı Sermaye , Para ve Sermaye Piyasaları , İktisat

Web: akademik.izu.edu.tr/~hasan-alpagu

Mehmet ÇETİN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Örgütsel Davranış, Kültür ve Liderlik, Endüstri Psikolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~mehmet-cetin

Merve Büşra ALTUNDERE, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Goethe Üniversitesi Frankfurt

Araştırma Alanları: Hanehalkı Finansı , Makroekonomi, Sosyoloji, İktisat Sosyolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~merve-altundere

Ömer Faruk ÖZBEK, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Unıversty Of Maryland

Araştırma Alanları: İşletme , Endüstri Mühendisliği

Web: akademik.izu.edu.tr/~omer-ozbek

Rümeysa BİLGİN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kurumsal Finans, Sermaye Yapısı, Varlık Değerleme, Panel Veri Ekonometrisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~rumeysa-bilgin

Turgay GEÇER, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bankacılık ve Finans

Web: akademik.izu.edu.tr/~turgay-gecer

Yusuf DİNÇ, Yrd.Doç.Dr.

Araştırma Alanları: İslami finans, Gölge bankacılık, Bankacılık

Web: akademik.izu.edu.tr/~yusuf-dinc

Zeyneb Hafsa ORHAN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

Araştırma Alanları: İslam ekonomisi ve finansı, Finans ve bankacılık

Web: akademik.izu.edu.tr/~hafsa-astrom

Harun Adams BABANGIDA, Öğr. Gör.

Araştırma Alanları: Marka Yönetimi, Tüketici Davranışı, Pazarlama İletşimi, Halkla İlişkiler ve Hizmet Pazarlama

Web: akademik.izu.edu.tr/~harun-babangida

Cemil Faruk DURMAZ, Arş. Gör.

Araştırma Alanları: Makroekonomi

Web: akademik.izu.edu.tr/~faruk-durmaz

Eren YILDIRIM, Arş. Gör.

Araştırma Alanları: makro iktisat, iktisat metodolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~eren-yildirim

Mehmet Fuat KINA, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~mehmet-kina

Muhammet Bedrettin TOPRAK, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~muhammet-toprak

Murat İŞIKER, Arş. Gör.

Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Portföy Analizi, Belirsizliğin etkisi altında tercihler, Uluslararası finans ve ticaret

Web: akademik.izu.edu.tr/~murat-isiker

Ozan MARAŞLI, Arş. Gör.

Araştırma Alanları: İslam İktisadı

Web: akademik.izu.edu.tr/~ozan-marasli

Haşmet GÖKIRMAK, Yrd.Doç.Dr. **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~hasmet-gokirmak

Havva ÖZBEK, Öğr. Gör. **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~havva-ozbek

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"