Yayınlar


2017 [toplam 3 yayın]

"Liberal Nötrlük Mümkün Mü, Gerekli Mi?" Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, Sayı 42, 107-142.

Ömer TAŞGETİREN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Cansun, Şebnem. “An example for the construction of masculinity in Turkey: The Woman Has No Name”, European Scientific Journal, January 2017, 13 (2), 62-76.

Şebnem CANSUN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Cansun, Şebnem. “Hillary Rodham Clinton, the first woman who got closest to the presidency in America”, The Journal of Academic Social Science Studies, Spring 2017, 56 , 471-480.

Şebnem CANSUN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


2016 [toplam 6 yayın]

2015 [toplam 4 yayın]

2014 [toplam 11 yayın]

2013 [toplam 8 yayın]

2012 [toplam 4 yayın]

2011 [toplam 4 yayın]

2010 [toplam 2 yayın]

2015 [toplam 1 yayın]

2013 [toplam 1 yayın]

2011 [toplam 1 yayın]

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"