Yayınlar


2016 [toplam 9 yayın]

Cansun, Şebnem. “Türkiye’deki “Kadın ve Siyaset” Konulu Lisansüstü Çalışmalara Dair Bir İnceleme / An Analysis of the Theses with the Subject “Women and Politics” in Turkey”, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11/13, Summer 2016, p. 131-140.

Şebnem CANSUN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


“Baghdad- from 1500 to Iraqi independence”, Encyclopaedia of Islam (3rd edition). 2016.

Ebubekir CEYLAN, Doçent Doktor

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


"The Legitimacy of Liberalism after Post-Secular." Midwest Political Science Association 74th Annual Conference, April 7– April 10, 2016.

Ömer TAŞGETİREN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Political and Leadership (Crisis) in the Western Balkan Countries

Mevludin IBISH, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


'Democratic Knowledge' and Knowledge Production: Preliminary Reflections on Democratisation in North Africa

Mohammed MOUSSA, Yardımcı Doçent

Türü: Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


Politics of Islamic Tradition: The thought of Muhammad al-Ghazali

Mohammed MOUSSA, Yardımcı Doçent

Türü: Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


Yıldız Bilge, Tuğba Türk, Yusuf Bilge, M. Engin Deniz; Sosyal Problem Çözme Eğitim Programının Ergenlerin Karar Verme Süreçleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi 6.sayı 2015 (Baskıda)

Yusuf BİLGE, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Ergüney-Okumuş, F. E., Sertel-Berk, H.Ö. ve Yücel, B. (2016). Yeme Bozukluklarında Tedavi Motivasyonu ve Yordayıcıları. Psikoloji Çalışmaları Dergisi 36-1 (2016) 41-64.

Fatima Elif ERGÜNEY OKUMUŞ, Öğretim Görevlisi

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Ergüney Okumuş, F.E. ve Sertel Berk, H. Ö. (2016). Yeme Tutumu Testi Kısa Formu (YTT-26): Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi'nde sunulan poster.

Fatima Elif ERGÜNEY OKUMUŞ, Öğretim Görevlisi

Türü: Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


2015 [toplam 16 yayın]

2014 [toplam 12 yayın]

2013 [toplam 11 yayın]

2012 [toplam 8 yayın]

2011 [toplam 11 yayın]

2010 [toplam 2 yayın]

2015 [toplam 3 yayın]

2014 [toplam 2 yayın]

2013 [toplam 1 yayın]

2011 [toplam 2 yayın]

2010 [toplam 1 yayın]

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"