Yayınlar


2017 [toplam 13 yayın]

Başer Baykal, N. & Irak, M. (2017). Relationships between violent video games and cognition. Global Journal of Psychology Research: New Trends and Issues. 7(2), 58-70.

Nur Funda BAYKAL, Araştırma Görevlisi

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Bilge, Y. & Bilge Y. EMPATİ EĞİTİM PROGRAMININ EMPATİK EĞİLİM DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖRNEĞİ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 10 Sayı: 52 ekim 2017Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1920

Yusuf BİLGE, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Başer Baykal, N. (2017). A Review on Generalized Anxiety Disorder: Epidemiology, Comorbidity and Treatment In Turkey, the Journal of Academic Social Science, 54, 539-548.

Nur Funda BAYKAL, Araştırma Görevlisi

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


"Liberal Nötrlük Mümkün Mü, Gerekli Mi?" Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, Sayı 42, 107-142.

Ömer TAŞGETİREN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Bilge, Y. & Bilge, Y. (2017). The examination of the relationship between gender and socio-economic level factors with psychological disorders in adolescents in Turkey. Global Journal of Psychology Research: New Trends and Issues. 7(2), 101-111

Yusuf BİLGE, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Cansun, Şebnem. “An example for the construction of masculinity in Turkey: The Woman Has No Name”, European Scientific Journal, January 2017, 13 (2), 62-76.

Şebnem CANSUN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Cansun, Şebnem. “Hillary Rodham Clinton, the first woman who got closest to the presidency in America”, The Journal of Academic Social Science Studies, Spring 2017, 56 , 471-480.

Şebnem CANSUN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Başer Baykal, N., & Irak, M., (2017). The Effect of Violent Video Games on Cognition. 4th General Congress on Psychology Researchers, March, 16-18, 2017. Antalya, Turkey.

Nur Funda BAYKAL, Araştırma Görevlisi

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


BEHAVIORAL INHIBITION AND BEHAVIORAL ACTIVATION SYSTEM LEVELS AND DSM 5 PSYCHOPATHOLOGICAL SYMPTOMS IN TURKISH ADOLESCENTS 4th GLOBAL CONFERENCE on PSYCHOLOGY RESEARCHES

Yusuf BİLGE, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Yusuf BİLGE, Yıldız BİLGE, Gülşah ERTEKİN; Ergenlerde İletişim Becerileri Psiko-eğitim Programının Sosyal Fobi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi 8-9.sayı, 199-214, 2016

Yusuf BİLGE, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


İçindeki Şakirti Öldürmek: Bir Rüyanın Sonu

Ömer ÇAHA, Profesör

Türü: Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


Sivil Kadın: Türkiye'de Kadın ve Sivil Toplum

Ömer ÇAHA, Profesör

Türü: Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


Sivil Toplum Sivil Topluma Karşı

Ömer ÇAHA, Profesör

Türü: Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


2016 [toplam 9 yayın]

2015 [toplam 13 yayın]

2014 [toplam 12 yayın]

2013 [toplam 9 yayın]

2012 [toplam 8 yayın]

2011 [toplam 8 yayın]

2010 [toplam 2 yayın]

2017 [toplam 1 yayın]

2015 [toplam 1 yayın]

2014 [toplam 1 yayın]

2013 [toplam 1 yayın]

2011 [toplam 1 yayın]

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"