Yayınlar


2016 [toplam 5 yayın]

Cansun, Şebnem. “Türkiye’deki “Kadın ve Siyaset” Konulu Lisansüstü Çalışmalara Dair Bir İnceleme / An Analysis of the Theses with the Subject “Women and Politics” in Turkey”, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11/13, Summer 2016, p. 131-140.

Şebnem CANSUN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


“Baghdad- from 1500 to Iraqi independence”, Encyclopaedia of Islam (3rd edition). 2016.

Ebubekir CEYLAN, Doçent Doktor

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Political and Leadership (Crisis) in the Western Balkan Countries

Mevludin IBISH, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


'Democratic Knowledge' and Knowledge Production: Preliminary Reflections on Democratisation in North Africa

Mohammed MOUSSA, Yardımcı Doçent

Türü: Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


Politics of Islamic Tradition: The thought of Muhammad al-Ghazali

Mohammed MOUSSA, Yardımcı Doçent

Türü: Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


2015 [toplam 9 yayın]

2014 [toplam 10 yayın]

2013 [toplam 11 yayın]

2012 [toplam 6 yayın]

2011 [toplam 10 yayın]

2010 [toplam 2 yayın]

2015 [toplam 3 yayın]

2014 [toplam 1 yayın]

2013 [toplam 1 yayın]

2011 [toplam 2 yayın]

2010 [toplam 1 yayın]

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"