Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü her türlü siyasi ilişki biçimlerini inceleyen bir sosyal bilim alanıdır. Güç, sistem, devlet, hükümet, gibi kavramları ele alarak insanların bir arada yaşamasından doğan yönetim meselelerini inceler. Siyasi alanda kimin neyi neden ve nasıl yaptığını analiz eder ve karşılaştırır. Siyasi aktörlerin davranış kalıplarını ortaya çıkarır, bunlar arasında düzenlilikler bulmaya çalışır.

Amaç:

Bölüm Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında evrensel bilgi üretmeyi ve üretilen bilgiyi katılımcı bir yöntemle öğretmeyi amaçlar. Bölümün amacı, var olan siyaset bilimi yaklaşımlarını yalnızca nakletmenin ötesinde özgün fakat aynı zamanda evrensel değeri olabilecek, anlaşılabilir, paylaşılabilir, karşılaştırılabilir ve yarıştırılabilir yeni bilgi üretmek, bu üretim sürecinde öğrencilerini aktif katılımcılar haline getirebilmektir.

Hedef:

Bölüm siyasi olayları analiz etmede özgün ve kabul edilebilir bir tutum geliştirmeyi hedeflemektedir. Siyaset Bilimi literatüründe var olan yaklaşımları öğrencilerine kazandırmayı, öğrencileri bu literatürü bilen, fakat aynı zamanda kendilerine has bir duruş kazanmış sosyal aktörler olarak yetiştirmeyi ve bilgi üretim sistemlerine dâhil etmeyi hedeflemektedir.  

Bölümden mezun olan öğrencilerin aşağıdaki yetileri gösterebileceği varsayılır:

. Siyaset Bilimi alanında bu güne dek üretilmiş temel yaklaşımlara, bunların iç bütünlüğüne ve diğer yaklaşımlarla ilişkilerine vakıf olmak,

. Siyaset Bilimi alanında nasıl araştırma yapılacağını, alanda üretilen geçerli veya geçersiz bilginin nasıl birbirinden ayırt edileceğinin farkına varmak,

. Uluslararası sistemi bir bütün olarak okuyabilmek,

. Alanıyla ilgili araştırma yapabilmek, bu araştırmayı bir rapor veya özgün eser olarak sunabilmek.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"