Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
Adli Psikoloji 42333321414111443343133364%53.33
Aile Dinamikleri33333333333333333333333372%60.00
Aile Psikoterapisine Giriş44444441413411334433144476%63.33
Araştırma Yöntemleri I22232425335345224433133373%60.83
Araştırma Yöntemleri II22232425335345224433133373%60.83
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11111111121111111111111125%20.83
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 0000000000000000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II0000000000000000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 11111111121111111111111125%20.83
Bağımlılık Psikolojisi43333331413511443333144471%59.17
Bilişsel Psikoloji I 33333333333333333333333372%60.00
Bilişsel Psikoloji II 33333333333333333333333372%60.00
Bilişsel-Davranışcı Psikoloji42141111223344213333122255%45.83
Biyolojik Psikoloji I33333333333333333333333372%60.00
Biyolojik Psikoloji II33333333333333333333333372%60.00
Çocuk İstismarı ve İhmal 33333333333333333333333372%60.00
Çocuk Psikopatolojisine Giriş33333333333333333333333372%60.00
Dikkat ve Hafıza33333333333333333333333372%60.00
Din Psikolojisi33333333333333333333333372%60.00
Duyum ve Algı33343211312111222222122248%40.00
Eğitim Psikolojisi0000000000000000000000000%0.00
Endüstri Psikolojisi Testleri43312342432421343445133472%60.00
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi44331232432421343445133472%60.00
Ergenlik Psikolojisi33333333333333333333333372%60.00
Evrimsel Psikoloji 33333333333333333333333372%60.00
Gelişim Psikolojisi I 44454431414311334443144477%64.17
Gelişim Psikolojisi II 55544321413211443332143371%59.17
Görüşme Teknikleri22131221154311324215153257%47.50
Grup Psikoterapisine Giriş33344341313411333333133366%55.00
Grup Süreçleri33333333333333333333333372%60.00
Heyecan ve Motivasyon 33333333333333333333333372%60.00
İleri İngilizce I0000000000000000000000000%0.00
İleri İngilizce II0000000000000000000000000%0.00
İnsan Kaynakları Yönetimi22222222222222222222222248%40.00
İnsancıl-Varoluşcu Psikoloji33333333333333333333333372%60.00
İnsanda Cinsellik33333333333333333333333372%60.00
İstatistik I0000000000000000000000000%0.00
İstatistik-II 0000000000000000000000000%0.00
Kişilerarası İletişim33434342334231412352124268%56.67
Kişilik55554431515111224431131168%56.67
Kişilik Bozuklukları33333333333333333333333372%60.00
Kişilik Psikolojisinde Seçme Konular33333333333333333333333372%60.00
Klinik Psikoloji45444444454551445444244395%79.17
Klinik Psikolojide Seçme Konular44435442243431444443134381%67.50
Kültürlerarası Psikoloji33333333333333333333333372%60.00
Liderlik33333333333333333333333372%60.00
Lisans Bitirme Çalışması44444444444444444444444496%80.00
Modern Psikoloji Tarihi33333333333333333333333372%60.00
Nöropsikoloji33333333333333333333333372%60.00
Nöropsikolojik Testler33333333333333333333333372%60.00
Öğrenme Psikolojisi I3333331

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

Adli Psikoloji YAZOOOOAZÇAYÇAYÇAÇAÇAYYOOYOÇAOOO
Aile DinamikleriOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Aile Psikoterapisine GirişYYYYYYYÇAYÇAOYÇAÇAOOYYOOÇAYYY
Araştırma Yöntemleri IAZAZAZOAZYAZÇYOOÇYOYÇYAZAZYYOOÇAOOO
Araştırma Yöntemleri IIAZAZAZOAZYAZÇYOOÇYOYÇYAZAZYYOOÇAOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAAZÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ------------------------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II------------------------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAAZÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bağımlılık PsikolojisiYOOOOOOÇAYÇAOÇYÇAÇAYYOOOOÇAYYY
Bilişsel Psikoloji I OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Bilişsel Psikoloji II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Bilişsel-Davranışcı PsikolojiYAZÇAYÇAÇAÇAÇAAZAZOOYYAZÇAOOOOÇAAZAZAZ
Biyolojik Psikoloji IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Biyolojik Psikoloji IIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Çocuk İstismarı ve İhmal OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Çocuk Psikopatolojisine GirişOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Dikkat ve HafızaOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Din PsikolojisiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Duyum ve AlgıOOOYOAZÇAÇAOÇAAZÇAÇAÇAAZAZAZAZAZAZÇAAZAZAZ
Eğitim Psikolojisi------------------------
Endüstri Psikolojisi TestleriYOOÇAAZOYAZYOAZYAZÇAOYOYYÇYÇAOOY
Endüstri ve Örgüt PsikolojisiYYOOÇAAZOAZYOAZYAZÇAOYOYYÇYÇAOOY
Ergenlik PsikolojisiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Evrimsel Psikoloji OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Gelişim Psikolojisi I YYYÇYYYOÇAYÇAYOÇAÇAOOYYYOÇAYYY
Gelişim Psikolojisi II ÇYÇYÇYYYOAZÇAYÇAOAZÇAÇAYYOOOAZÇAYOO
Görüşme TeknikleriAZAZÇAOÇAAZAZÇAÇAÇYYOÇAÇAOAZYAZÇAÇYÇAÇYOAZ
Grup Psikoterapisine GirişOOOYYOYÇAOÇAOYÇAÇAOOOOOOÇAOOO
Grup SüreçleriOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Heyecan ve Motivasyon OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
İleri İngilizce I------------------------
İleri İngilizce II------------------------
İnsan Kaynakları YönetimiAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZ
İnsancıl-Varoluşcu PsikolojiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
İnsanda CinsellikOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
İstatistik I------------------------
İstatistik-II ------------------------
Kişilerarası İletişimOOYOYOYAZOOYAZOÇAYÇAAZOÇYAZÇAAZYAZ
KişilikÇYÇYÇYÇYYYOÇAÇYÇAÇYÇAÇAÇAAZAZYYOÇAÇAOÇAÇA
Kişilik BozukluklarıOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Kişilik Psikolojisinde Seçme KonularOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Klinik PsikolojiYÇYYYYYYYYÇYYÇYÇYÇAYYÇYYYYAZYYO
Klinik Psikolojide Seçme KonularYYYOÇYYYAZAZYOYOÇAYYYYYOÇAOYO
Kültürlerarası PsikolojiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
LiderlikOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Lisans Bitirme ÇalışmasıYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Modern Psikoloji TarihiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
NöropsikolojiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Nöropsikolojik TestlerOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Öğrenme Psikolojisi IOOOOO
Adli Psikoloji
Aile Dinamikleri
Aile Psikoterapisine Giriş
Araştırma Yöntemleri I
Araştırma Yöntemleri II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Bağımlılık Psikolojisi
Bilişsel Psikoloji I
Bilişsel Psikoloji II
Bilişsel-Davranışcı Psikoloji
Biyolojik Psikoloji I
Biyolojik Psikoloji II
Çocuk İstismarı ve İhmal
Çocuk Psikopatolojisine Giriş
Dikkat ve Hafıza
Din Psikolojisi
Duyum ve Algı
Eğitim PsikolojisiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Endüstri Psikolojisi Testleri
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
Ergenlik Psikolojisi
Evrimsel Psikoloji
Gelişim Psikolojisi I
Gelişim Psikolojisi II
Görüşme Teknikleri
Grup Psikoterapisine Giriş
Grup Süreçleri
Heyecan ve Motivasyon
İleri İngilizce IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
İleri İngilizce IIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsancıl-Varoluşcu Psikoloji
İnsanda Cinsellik
İstatistik IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
İstatistik-II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kişilerarası İletişim
Kişilik
Kişilik Bozuklukları
Kişilik Psikolojisinde Seçme Konular
Klinik Psikoloji
Klinik Psikolojide Seçme Konular
Kültürlerarası Psikoloji
Liderlik
Lisans Bitirme Çalışması
Modern Psikoloji Tarihi
Nöropsikoloji
Nöropsikolojik Testler
Öğrenme Psikolojisi I

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"