Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24
Psikolojiye Giriş I 544443323121111132321121
İleri İngilizce I000000000000000000000000
Türk Dili I 000000000000000010000111
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 000000000201000000101111
Psikolojiye Giriş II 544553313342302223221321
İleri İngilizce II000000000000000000000000
Türk Dili II 000000000000000010000111
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 000000000201000000101111
Gelişim Psikolojisi I 444544304043003344430444
Bilişsel Psikoloji I 333333333333333333333333
Gelişim Psikolojisi II 555443214132104433320433
Bilişsel Psikoloji II 333333333333333333333333
Psikopatoloji I 333333323443313344431333
Psikopatoloji II 333333313333313344331333
İstatistik I000000000000000000000000
İstatistik-II 000000000000000000000000
Modern Psikoloji Tarihi333333333333333333333333
Araştırma Yöntemleri I222324253353452244330333
Araştırma Yöntemleri II222324253353452244330333
Klinik Psikoloji454444444545514454442443
Kişilik555544315150102244300300
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi433123424324203434450334
Nöropsikoloji333333333333333333333333
Görüşme Teknikleri221302210543003242151532
Psikolojik Testler111112132521521111110333
Psikolojide Etik İlkeler333433322021005433220555
Sağlık Psikolojisi333333333333333333333333
Biyolojik Psikoloji I333333333333333333333333
Öğrenme Psikolojisi I3333331133333333333333333
Biyolojik Psikoloji II333333333333333333333333
Öğrenme Psikolojisi II333333333333333333333333
Sosyolojiye Giriş333333333333333333333333
Sosyal Psikoloji I444543305023003344440333
Sosyal Psikoloji II444543305023003344440333
Lisans Bitirme Çalışması444444444444444444444444
Psikolojide Alan Uygulmaları333333333333333333333333
Eğitim Psikolojisi000000000000000000000000
Stres 333333333333333333333333
Çocuk İstismarı ve İhmal 333333333333333333333333
Evrimsel Psikoloji 333333333333333333333333
Spor Psikolojisi120012100003103341300403
Sibernetik333333333333333333333333
Dikkat ve Hafıza333333333333333333333333
Psikodinamik Psikoloji333333333333333333333333
SPSS Uygulamaları444444444444444444444444
İnsanda Cinsellik333333333333333333333333
Kültürlerarası Psikoloji333333333333333333333333
Adli Psikoloji 423333204041004433430333
Heyecan ve Motivasyon 333333333333333333333333
Toplumsal Cinsiyet 333333333333333333333333
Trafik Psikolojisi222222222222222222222222
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik444444434244205444440544
Aile Dinamikleri333333333333333333333333
Sosyobiyoloji333333333333333333333333
Klinik Psikolojide Seçme Konular444354422434304444430343
Bilişsel-Davranışcı Psikoloji421400012233442033330222
Duyum ve Algı333432103021002222220222
Sosyal ve Emosyonel Gelişim333333333333333333333333
Psikolinguistik 333333333333333333333333
Grup Psikoterapisine Giriş333443403034003333330333
Psikoteknik Uygulamalar333333333333333333333333
Çocuk Psikopatolojisine Giriş333333333333333333333333
Kişilerarası İletişim334343423342304023521242
İnsan Kaynakları Yönetimi222222222222222222222222
Uygulamalı İş Psikolojisi: İş Analizi ve Performans Artırımı333333333333333333333333
Psikodinamik Psikoloji333333333333333333333333
Travma Psikolojisi522322400305505544400455
Grup Süreçleri333333333333333333333333
Din Psikolojisi333333333333333333333333
Psikoterapi Teknikleri I444433303033003333330333
Psikoterapi Teknikleri II444433303033003333330333
Psikofarmakoloji 333542222223302222220333
Aile Psikoterapisine Giriş444444404034003344330444
Yaşlılık Psikolojisi333333333333333333333333
Kişilik Bozuklukları333333333333333333333333
Ergenlik Psikolojisi333333333333333333333333
Psikolojik Testlerde Uygulama333333333333333333333333
Liderlik333333333333333333333333
Endüstri Psikolojisi Testleri433123424324203434450334
Nöropsikolojik Testler333333333333333333333333
Bağımlılık Psikolojisi333334304035104433330444
İnsancıl-Varoluşcu Psikoloji333333333333333333333333
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111111111111
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 000000000000000000000000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II000000000000000000000000
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24
Psikolojiye Giriş I ÇÇÇÇÇOOOOAOAAAAAOOOOAAOA
İleri İngilizce IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Türk Dili I AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAAAAAOAAAAAAAAAAAAAA
Psikolojiye Giriş II ÇÇÇÇÇOOAOOÇOOAOOOOOOAOOA
İleri İngilizce IIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Türk Dili II AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAAAAAOAAAAAAAAAAAAAA
Gelişim Psikolojisi I ÇÇÇÇÇÇOAÇAÇOAAOOÇÇÇOAÇÇÇ
Bilişsel Psikoloji I OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Gelişim Psikolojisi II ÇÇÇÇÇOOAÇAOOAAÇÇOOOOAÇOO
Bilişsel Psikoloji II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Psikopatoloji I OOOOOOOOOÇÇOOAOOÇÇÇOAOOO
Psikopatoloji II OOOOOOOAOOOOOAOOÇÇOOAOOO
İstatistik IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
İstatistik-II AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Modern Psikoloji TarihiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Araştırma Yöntemleri IOOOOOÇOÇOOÇOÇÇOOÇÇOOAOOO
Araştırma Yöntemleri IIOOOOOÇOÇOOÇOÇÇOOÇÇOOAOOO
Klinik PsikolojiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇÇÇÇOÇÇO
KişilikÇÇÇÇÇÇOAÇAÇAAAOOÇÇOAAOAA
Endüstri ve Örgüt PsikolojisiÇOOAOOÇOÇOOÇOAOÇOÇÇÇAOOÇ
NöropsikolojiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Görüşme TeknikleriOOAOAOOAAÇÇOAAOOÇOAÇAÇOO
Psikolojik TestlerAAAAAOAOOÇOAÇOAAAAAAAOOO
Psikolojide Etik İlkelerOOOÇOOOOOAOAAAÇÇOOOOAÇÇÇ
Sağlık PsikolojisiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Biyolojik Psikoloji IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Öğrenme Psikolojisi IOOOOOÇAOOOOOOOOOOOOOOOOO
Biyolojik Psikoloji IIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Öğrenme Psikolojisi IIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Sosyolojiye GirişOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Sosyal Psikoloji IÇÇÇÇÇOOAÇAOOAAOOÇÇÇÇAOOO
Sosyal Psikoloji IIÇÇÇÇÇOOAÇAOOAAOOÇÇÇÇAOOO
Lisans Bitirme ÇalışmasıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Psikolojide Alan UygulmalarıOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Eğitim PsikolojisiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Stres OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Çocuk İstismarı ve İhmal OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Evrimsel Psikoloji OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Spor PsikolojisiAOAAAOAAAAAOAAOOÇAOAAÇAO
SibernetikOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Dikkat ve HafızaOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Psikodinamik PsikolojiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
SPSS UygulamalarıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İnsanda CinsellikOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Kültürlerarası PsikolojiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Adli Psikoloji ÇOOOOOOAÇAÇAAAÇÇOOÇOAOOO
Heyecan ve Motivasyon OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Toplumsal Cinsiyet OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Trafik PsikolojisiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Psikolojik Danışmanlık ve RehberlikÇÇÇÇÇÇÇOÇOÇÇOAÇÇÇÇÇÇAÇÇÇ
Aile DinamikleriOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
SosyobiyolojiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Klinik Psikolojide Seçme KonularÇÇÇOÇÇÇOOÇOÇOAÇÇÇÇÇOAOÇO
Bilişsel-Davranışcı PsikolojiÇOAÇAAAAOOOOÇÇOAOOOOAOOO
Duyum ve AlgıOOOÇOOAAOAOAAAOOOOOOAOOO
Sosyal ve Emosyonel GelişimOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Psikolinguistik OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Grup Psikoterapisine GirişOOOÇÇOÇAOAOÇAAOOOOOOAOOO
Psikoteknik UygulamalarOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Çocuk Psikopatolojisine GirişOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Kişilerarası İletişimOOÇOÇOÇOOOÇOOAÇAOOÇOAOÇO
İnsan Kaynakları YönetimiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Uygulamalı İş Psikolojisi: İş Analizi ve Performans ArtırımıOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Psikodinamik PsikolojiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Travma PsikolojisiÇOOOOOÇAAOAÇÇAÇÇÇÇÇAAÇÇÇ
Grup SüreçleriOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Din PsikolojisiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Psikoterapi Teknikleri IÇÇÇÇOOOAOAOOAAOOOOOOAOOO
Psikoterapi Teknikleri IIÇÇÇÇOOOAOAOOAAOOOOOOAOOO
Psikofarmakoloji OOOÇÇOOOOOOOOAOOOOOOAOOO
Aile Psikoterapisine GirişÇÇÇÇÇÇÇAÇAOÇAAOOÇÇOOAÇÇÇ
Yaşlılık PsikolojisiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Kişilik BozukluklarıOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Ergenlik PsikolojisiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Psikolojik Testlerde UygulamaOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
LiderlikOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Endüstri Psikolojisi TestleriÇOOAOOÇOÇOOÇOAOÇOÇÇÇAOOÇ
Nöropsikolojik TestlerOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Bağımlılık PsikolojisiOOOOOÇOAÇAOÇAAÇÇOOOOAÇÇÇ
İnsancıl-Varoluşcu PsikolojiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24
Psikolojiye Giriş I
İleri İngilizce IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Türk Dili I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXXXXXXXXXXXXXXX
Psikolojiye Giriş II X
İleri İngilizce IIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Türk Dili II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II XXXXXXXXXXXXXXXXX
Gelişim Psikolojisi I XXXXX
Bilişsel Psikoloji I
Gelişim Psikolojisi II XX
Bilişsel Psikoloji II
Psikopatoloji I
Psikopatoloji II
İstatistik IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
İstatistik-II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Modern Psikoloji Tarihi
Araştırma Yöntemleri IX
Araştırma Yöntemleri IIX
Klinik Psikoloji
KişilikXXXXXX
Endüstri ve Örgüt PsikolojisiXX
Nöropsikoloji
Görüşme TeknikleriXXXX
Psikolojik TestlerX
Psikolojide Etik İlkelerXXXX
Sağlık Psikolojisi
Biyolojik Psikoloji I
Öğrenme Psikolojisi I
Biyolojik Psikoloji II
Öğrenme Psikolojisi II
Sosyolojiye Giriş
Sosyal Psikoloji IXXXXX
Sosyal Psikoloji IIXXXXX
Lisans Bitirme Çalışması
Psikolojide Alan Uygulmaları
Eğitim PsikolojisiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stres
Çocuk İstismarı ve İhmal
Evrimsel Psikoloji
Spor PsikolojisiXXXXXXXXXX
Sibernetik
Dikkat ve Hafıza
Psikodinamik Psikoloji
SPSS Uygulamaları
İnsanda Cinsellik
Kültürlerarası Psikoloji
Adli Psikoloji XXXXX
Heyecan ve Motivasyon
Toplumsal Cinsiyet
Trafik Psikolojisi
Psikolojik Danışmanlık ve RehberlikXX
Aile Dinamikleri
Sosyobiyoloji
Klinik Psikolojide Seçme KonularXX
Bilişsel-Davranışcı PsikolojiXXXXX
Duyum ve AlgıXXXXX
Sosyal ve Emosyonel Gelişim
Psikolinguistik
Grup Psikoterapisine GirişXXXXX
Psikoteknik Uygulamalar
Çocuk Psikopatolojisine Giriş
Kişilerarası İletişimXX
İnsan Kaynakları Yönetimi
Uygulamalı İş Psikolojisi: İş Analizi ve Performans Artırımı
Psikodinamik Psikoloji
Travma PsikolojisiXXXXXX
Grup Süreçleri
Din Psikolojisi
Psikoterapi Teknikleri IXXXXX
Psikoterapi Teknikleri IIXXXXX
Psikofarmakoloji XX
Aile Psikoterapisine GirişXXXXX
Yaşlılık Psikolojisi
Kişilik Bozuklukları
Ergenlik Psikolojisi
Psikolojik Testlerde Uygulama
Liderlik
Endüstri Psikolojisi TestleriXX
Nöropsikolojik Testler
Bağımlılık PsikolojisiXXXX
İnsancıl-Varoluşcu Psikoloji
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"