Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12T%
Ahlak Sosyolojisi33333333333336%60.00
Aile Sosyolojisi 33333333333336%60.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11111222224120%33.33
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 0000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II0000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 11111222224120%33.33
Bilgi Sosyolojisi11111111111112%20.00
Din Sosyoloji 22134111153428%46.67
Ekonomi ve Toplum15144141143534%56.67
Endüstri Sosyolojisi33333333333336%60.00
Gençlik Sosyolojisi31141131153125%41.67
Göç ve Bütünleşme Sosyolojisi11111111111112%20.00
İktisada Giriş0000000000000%0.00
İleri İngilizce I0000000000000%0.00
İleri İngilizce II0000000000000%0.00
İnsan Kaynakları ve Yönetimi33333333333336%60.00
Kent Sosyolojisi11111111111112%20.00
Kent ve Kentsel Dönüşüm44444444444448%80.00
Kır Sosyolojisi33333333333336%60.00
Küçük Gruplar Sosyolojisi44444444444448%80.00
Kültür Sosyolojisi44455535155551%85.00
Lisans Bitirme Çalışması55555555555560%100.00
Modernleşme ve Türk Modernleşmesi21315151111527%45.00
Modern-Postmodern Tartışmaları33333333333336%60.00
Nüfus Çalışmaları33333333333336%60.00
Örgüt Sosyolojisi44444444444448%80.00
Ortadoğuda Modernleşme44444444444448%80.00
Ortadoğuda Toplum ve Siyaset33333333333336%60.00
Osmanlı Toplumsal ve Siyasal Yapısı11111111111112%20.00
Psikolojiye Giriş12111111111113%21.67
Seminer: Sosyolojik Konular ve Sorunlar54554231133339%65.00
Sivil Toplum34111111151323%38.33
Siyaset Bilimine Giriş 33333315155540%66.67
Siyaset Sosyolojisi 0000000000000%0.00
Sosyal Antropoloji11315141111525%41.67
Sosyal Bilimlerde İstatistik55441111115130%50.00
Sosyal Bilimlerde Yöntem-I55441111115130%50.00
Sosyal Bilimlerde Yöntem-II55441111115130%50.00
Sosyal Psikoloji I52222231132530%50.00
Sosyal Psikoloji II52222231132530%50.00
Sosyoloji Kuramları-II21315151111527%45.00
Sosyoloji Kurumları-II52131151111527%45.00
Sosyoloji Tarihi-II11111111111112%20.00
Sosyoloji Tarihi-II11111111111112%20.00
Sosyolojik Açıdan Küreselleşme55111111515532%53.33
Sosyolojik Analiz44444444444448%80.00
Sosyolojiye Giriş45544451354448%80.00
Suç ve Şiddet Sosyolojisi11311313115324%40.00
Tarihsel Sosyoloji44131211131426%43.33
Toplum,Kültür ve İletişim15144141143534%56.67
Toplumsal Cinsiyet ve Beden Sosyolojisi33333333333336%60.00
Toplumsal Değişme ve Gelişme33333333333336%60.00
Toplumsal Hareketlerin Sosyolojisi23233111153429%48.33
Toplumsal Sınıflar ve Tabakalaşma44444444444448%80.00
Türk Dili I 11111223323222%36.67
Türk Dili II 11111223323222%36.67
Türk-İslam Medeniyeti Tarihi44524441343442%70.00
Türkiyede Sosyolojİ-I11111111111112%20.00
Türkiye'de Sosyoloji-II11111111111112%20.00
Türkiyenin Toplumsal Yapısı33333333333336%60.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111112%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111112%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111112%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111112%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111112%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111112%20.00
Vatandaşlık ve İnsan Hakları Sosyolojisi34111111151323%38.33
Yaşlılık ve Toplum15144141143534%56.67
Yoksulluk Sosyolojisi41111111121116%26.67
İlişkili Ders Sayısı / 69696969696969696969696969--
İlişki Ağırlığı162169144147158127154121121168164178--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Ahlak SosyolojisiOOOOOOOOOOOO
Aile Sosyolojisi OOOOOOOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZAZAZAZYÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ------------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II------------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZAZAZAZYÇA
Bilgi SosyolojisiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Din Sosyoloji AZAZÇAOYÇAÇAÇAÇAÇYOY
Ekonomi ve ToplumÇAÇYÇAYYÇAYÇAÇAYOÇY
Endüstri SosyolojisiOOOOOOOOOOOO
Gençlik SosyolojisiOÇAÇAYÇAÇAOÇAÇAÇYOÇA
Göç ve Bütünleşme SosyolojisiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İktisada Giriş------------
İleri İngilizce I------------
İleri İngilizce II------------
İnsan Kaynakları ve YönetimiOOOOOOOOOOOO
Kent SosyolojisiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Kent ve Kentsel DönüşümYYYYYYYYYYYY
Kır SosyolojisiOOOOOOOOOOOO
Küçük Gruplar SosyolojisiYYYYYYYYYYYY
Kültür SosyolojisiYYYÇYÇYÇYOÇYÇAÇYÇYÇY
Lisans Bitirme ÇalışmasıÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Modernleşme ve Türk ModernleşmesiAZÇAOÇAÇYÇAÇYÇAÇAÇAÇAÇY
Modern-Postmodern TartışmalarıOOOOOOOOOOOO
Nüfus ÇalışmalarıOOOOOOOOOOOO
Örgüt SosyolojisiYYYYYYYYYYYY
Ortadoğuda ModernleşmeYYYYYYYYYYYY
Ortadoğuda Toplum ve SiyasetOOOOOOOOOOOO
Osmanlı Toplumsal ve Siyasal YapısıÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Psikolojiye GirişÇAAZÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Seminer: Sosyolojik Konular ve SorunlarÇYYÇYÇYYAZOÇAÇAOOO
Sivil ToplumOYÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇYÇAO
Siyaset Bilimine Giriş OOOOOOÇAÇYÇAÇYÇYÇY
Siyaset Sosyolojisi ------------
Sosyal AntropolojiÇAÇAOÇAÇYÇAYÇAÇAÇAÇAÇY
Sosyal Bilimlerde İstatistikÇYÇYYYÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇYÇA
Sosyal Bilimlerde Yöntem-IÇYÇYYYÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇYÇA
Sosyal Bilimlerde Yöntem-IIÇYÇYYYÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇYÇA
Sosyal Psikoloji IÇYAZAZAZAZAZOÇAÇAOAZÇY
Sosyal Psikoloji IIÇYAZAZAZAZAZOÇAÇAOAZÇY
Sosyoloji Kuramları-IIAZÇAOÇAÇYÇAÇYÇAÇAÇAÇAÇY
Sosyoloji Kurumları-IIÇYAZÇAOÇAÇAÇYÇAÇAÇAÇAÇY
Sosyoloji Tarihi-IIÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Sosyoloji Tarihi-IIÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Sosyolojik Açıdan KüreselleşmeÇYÇYÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇYÇAÇYÇY
Sosyolojik AnalizYYYYYYYYYYYY
Sosyolojiye GirişYÇYÇYYYYÇYÇAOÇYYY
Suç ve Şiddet SosyolojisiÇAÇAOÇAÇAOÇAOÇAÇAÇYO
Tarihsel SosyolojiYYÇAOÇAAZÇAÇAÇAOÇAY
Toplum,Kültür ve İletişimÇAÇYÇAYYÇAYÇAÇAYOÇY
Toplumsal Cinsiyet ve Beden SosyolojisiOOOOOOOOOOOO
Toplumsal Değişme ve GelişmeOOOOOOOOOOOO
Toplumsal Hareketlerin SosyolojisiAZOAZOOÇAÇAÇAÇAÇYOY
Toplumsal Sınıflar ve TabakalaşmaYYYYYYYYYYYY
Türk Dili I ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZOOAZOAZ
Türk Dili II ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZOOAZOAZ
Türk-İslam Medeniyeti TarihiYYÇYAZYYYÇAOYOY
Türkiyede Sosyolojİ-IÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Türkiye'de Sosyoloji-IIÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Türkiyenin Toplumsal YapısıOOOOOOOOOOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Vatandaşlık ve İnsan Hakları SosyolojisiOYÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇYÇAO
Yaşlılık ve ToplumÇAÇYÇAYYÇAYÇAÇAYOÇY
Yoksulluk SosyolojisiYÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAAZÇAÇA
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )666666666666
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )242430292733263938232323
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )633328422522
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )141416151512171315152214
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )11131013138116610911
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )89436253210713
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Ahlak Sosyolojisi
Aile Sosyolojisi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIXXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Bilgi Sosyolojisi
Din Sosyoloji
Ekonomi ve Toplum
Endüstri Sosyolojisi
Gençlik Sosyolojisi
Göç ve Bütünleşme Sosyolojisi
İktisada GirişXXXXXXXXXXXX
İleri İngilizce IXXXXXXXXXXXX
İleri İngilizce IIXXXXXXXXXXXX
İnsan Kaynakları ve Yönetimi
Kent Sosyolojisi
Kent ve Kentsel Dönüşüm
Kır Sosyolojisi
Küçük Gruplar Sosyolojisi
Kültür Sosyolojisi
Lisans Bitirme Çalışması
Modernleşme ve Türk Modernleşmesi
Modern-Postmodern Tartışmaları
Nüfus Çalışmaları
Örgüt Sosyolojisi
Ortadoğuda Modernleşme
Ortadoğuda Toplum ve Siyaset
Osmanlı Toplumsal ve Siyasal Yapısı
Psikolojiye Giriş
Seminer: Sosyolojik Konular ve Sorunlar
Sivil Toplum
Siyaset Bilimine Giriş
Siyaset Sosyolojisi XXXXXXXXXXXX
Sosyal Antropoloji
Sosyal Bilimlerde İstatistik
Sosyal Bilimlerde Yöntem-I
Sosyal Bilimlerde Yöntem-II
Sosyal Psikoloji I
Sosyal Psikoloji II
Sosyoloji Kuramları-II
Sosyoloji Kurumları-II
Sosyoloji Tarihi-II
Sosyoloji Tarihi-II
Sosyolojik Açıdan Küreselleşme
Sosyolojik Analiz
Sosyolojiye Giriş
Suç ve Şiddet Sosyolojisi
Tarihsel Sosyoloji
Toplum,Kültür ve İletişim
Toplumsal Cinsiyet ve Beden Sosyolojisi
Toplumsal Değişme ve Gelişme
Toplumsal Hareketlerin Sosyolojisi
Toplumsal Sınıflar ve Tabakalaşma
Türk Dili I
Türk Dili II
Türk-İslam Medeniyeti Tarihi
Türkiyede Sosyolojİ-I
Türkiye'de Sosyoloji-II
Türkiyenin Toplumsal Yapısı
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Vatandaşlık ve İnsan Hakları Sosyolojisi
Yaşlılık ve Toplum
Yoksulluk Sosyolojisi
İlişkili Ders Sayısı / 69696969696969696969696969
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"