Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Sosyolojiye Giriş455444503544
Sosyal Antropoloji103050400005
Seminer: Sosyolojik Konular ve Sorunlar545542300333
Sosyal Bilimlerde İstatistik055440000050
Sosyolojik Analiz444444444444
Toplumsal Değişme ve Gelişme333333333333
Lisans Bitirme Çalışması555555555555
Örgüt Sosyolojisi444444444444
Sivil Toplum340000000503
Ahlak Sosyolojisi333333333333
Sosyoloji Tarihi-II000000000000
Göç ve Bütünleşme Sosyolojisi000000000000
Modernleşme ve Türk Modernleşmesi203050500005
Toplumsal Hareketlerin Sosyolojisi232330000534
Psikolojiye Giriş200000001000
Toplumsal Cinsiyet ve Beden Sosyolojisi333333333333
Türkiyenin Toplumsal Yapısı333333333333
Tarihsel Sosyoloji440302000304
Türk Dili I 111102233232
Toplumsal Sınıflar ve Tabakalaşma444444444444
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 111102222241
İktisada Giriş000000000000
Türk Dili II 111102233232
Siyaset Bilimine Giriş 333333050555
Siyaset Sosyolojisi 000000000000
Türkiye'de Sosyoloji-II000000000000
Aile Sosyolojisi 333333333333
Kent Sosyolojisi000000000000
Modern-Postmodern Tartışmaları333333333333
Osmanlı Toplumsal ve Siyasal Yapısı000000000000
Türkiyede Sosyolojİ-I000000000000
Sosyal Bilimlerde Yöntem-II554400000050
Sosyal Bilimlerde Yöntem-I554400000050
Sosyoloji Tarihi-II000000000000
Ortadoğuda Toplum ve Siyaset333333333333
Sosyoloji Kuramları-II203050500005
Sosyoloji Kurumları-II203050500005
Sosyal Psikoloji II522222300325
Din Sosyoloji 220340000534
Sosyal Psikoloji I522222300325
Kültür Sosyolojisi444555350555
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 111102222241
Küçük Gruplar Sosyolojisi444444444444
İleri İngilizce I000000000000
İleri İngilizce II000000000000
Nüfus Çalışmaları333333333333
Ekonomi ve Toplum050440400435
Gençlik Sosyolojisi040030300530
Vatandaşlık ve İnsan Hakları Sosyolojisi340000000503
Suç ve Şiddet Sosyolojisi130130300530
Kent ve Kentsel Dönüşüm444444444444
Kır Sosyolojisi333333333333
Toplum,Kültür ve İletişim050440400435
Sosyolojik Açıdan Küreselleşme550000005055
Endüstri Sosyolojisi333333333333
Bilgi Sosyolojisi000000000000
İnsan Kaynakları ve Yönetimi333333333333
Yoksulluk Sosyolojisi411000000200
Türk-İslam Medeniyeti Tarihi445244403434
Yaşlılık ve Toplum050440400435
Ortadoğuda Modernleşme444444444444
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 000000000000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II000000000000

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Sosyolojiye GirişÇÇÇÇÇÇÇAOÇÇÇ
Sosyal AntropolojiAAOAÇAÇAAAAÇ
Seminer: Sosyolojik Konular ve SorunlarÇÇÇÇÇOOAAOOO
Sosyal Bilimlerde İstatistikAÇÇÇÇAAAAAÇA
Sosyolojik AnalizÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Toplumsal Değişme ve GelişmeOOOOOOOOOOOO
Lisans Bitirme ÇalışmasıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Örgüt SosyolojisiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Sivil ToplumOÇAAAAAAAÇAO
Ahlak SosyolojisiOOOOOOOOOOOO
Sosyoloji Tarihi-IIAAAAAAAAAAAA
Göç ve Bütünleşme SosyolojisiAAAAAAAAAAAA
Modernleşme ve Türk ModernleşmesiOAOAÇAÇAAAAÇ
Toplumsal Hareketlerin SosyolojisiOOOOOAAAAÇOÇ
Psikolojiye GirişOAAAAAAAAAAA
Toplumsal Cinsiyet ve Beden SosyolojisiOOOOOOOOOOOO
Türkiyenin Toplumsal YapısıOOOOOOOOOOOO
Tarihsel SosyolojiÇÇAOAOAAAOAÇ
Türk Dili I AAAAAOOOOOOO
Toplumsal Sınıflar ve TabakalaşmaÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOOOOOÇA
İktisada GirişAAAAAAAAAAAA
Türk Dili II AAAAAOOOOOOO
Siyaset Bilimine Giriş OOOOOOAÇAÇÇÇ
Siyaset Sosyolojisi AAAAAAAAAAAA
Türkiye'de Sosyoloji-IIAAAAAAAAAAAA
Aile Sosyolojisi OOOOOOOOOOOO
Kent SosyolojisiAAAAAAAAAAAA
Modern-Postmodern TartışmalarıOOOOOOOOOOOO
Osmanlı Toplumsal ve Siyasal YapısıAAAAAAAAAAAA
Türkiyede Sosyolojİ-IAAAAAAAAAAAA
Sosyal Bilimlerde Yöntem-IIÇÇÇÇAAAAAAÇA
Sosyal Bilimlerde Yöntem-IÇÇÇÇAAAAAAÇA
Sosyoloji Tarihi-IIAAAAAAAAAAAA
Ortadoğuda Toplum ve SiyasetOOOOOOOOOOOO
Sosyoloji Kuramları-IIOAOAÇAÇAAAAÇ
Sosyoloji Kurumları-IIOAOAÇAÇAAAAÇ
Sosyal Psikoloji IIÇOOOOOOAAOOÇ
Din Sosyoloji OOAOÇAAAAÇOÇ
Sosyal Psikoloji IÇOOOOOOAAOOÇ
Kültür SosyolojisiÇÇÇÇÇÇOÇAÇÇÇ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAOOOOOÇA
Küçük Gruplar SosyolojisiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İleri İngilizce IAAAAAAAAAAAA
İleri İngilizce IIAAAAAAAAAAAA
Nüfus ÇalışmalarıOOOOOOOOOOOO
Ekonomi ve ToplumAÇAÇÇAÇAAÇOÇ
Gençlik SosyolojisiAÇAAOAOAAÇOA
Vatandaşlık ve İnsan Hakları SosyolojisiOÇAAAAAAAÇAO
Suç ve Şiddet SosyolojisiAOAAOAOAAÇOA
Kent ve Kentsel DönüşümÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Kır SosyolojisiOOOOOOOOOOOO
Toplum,Kültür ve İletişimAÇAÇÇAÇAAÇOÇ
Sosyolojik Açıdan KüreselleşmeÇÇAAAAAAÇAÇÇ
Endüstri SosyolojisiOOOOOOOOOOOO
Bilgi SosyolojisiAAAAAAAAAAAA
İnsan Kaynakları ve YönetimiOOOOOOOOOOOO
Yoksulluk SosyolojisiÇAAAAAAAAOAA
Türk-İslam Medeniyeti TarihiÇÇÇOÇÇÇAOÇOÇ
Yaşlılık ve ToplumAÇAÇÇAÇAAÇOÇ
Ortadoğuda ModernleşmeÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIAAAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Sosyolojiye GirişX
Sosyal AntropolojiXXXXXXX
Seminer: Sosyolojik Konular ve SorunlarXX
Sosyal Bilimlerde İstatistikXXXXXXX
Sosyolojik Analiz
Toplumsal Değişme ve Gelişme
Lisans Bitirme Çalışması
Örgüt Sosyolojisi
Sivil ToplumXXXXXXXX
Ahlak Sosyolojisi
Sosyoloji Tarihi-IIXXXXXXXXXXXX
Göç ve Bütünleşme SosyolojisiXXXXXXXXXXXX
Modernleşme ve Türk ModernleşmesiXXXXXXX
Toplumsal Hareketlerin SosyolojisiXXXX
Psikolojiye GirişXXXXXXXXXX
Toplumsal Cinsiyet ve Beden Sosyolojisi
Türkiyenin Toplumsal Yapısı
Tarihsel SosyolojiXXXXXX
Türk Dili I X
Toplumsal Sınıflar ve Tabakalaşma
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I X
İktisada GirişXXXXXXXXXXXX
Türk Dili II X
Siyaset Bilimine Giriş XX
Siyaset Sosyolojisi XXXXXXXXXXXX
Türkiye'de Sosyoloji-IIXXXXXXXXXXXX
Aile Sosyolojisi
Kent SosyolojisiXXXXXXXXXXXX
Modern-Postmodern Tartışmaları
Osmanlı Toplumsal ve Siyasal YapısıXXXXXXXXXXXX
Türkiyede Sosyolojİ-IXXXXXXXXXXXX
Sosyal Bilimlerde Yöntem-IIXXXXXXX
Sosyal Bilimlerde Yöntem-IXXXXXXX
Sosyoloji Tarihi-IIXXXXXXXXXXXX
Ortadoğuda Toplum ve Siyaset
Sosyoloji Kuramları-IIXXXXXXX
Sosyoloji Kurumları-IIXXXXXXX
Sosyal Psikoloji IIXX
Din Sosyoloji XXXXX
Sosyal Psikoloji IXX
Kültür SosyolojisiX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II X
Küçük Gruplar Sosyolojisi
İleri İngilizce IXXXXXXXXXXXX
İleri İngilizce IIXXXXXXXXXXXX
Nüfus Çalışmaları
Ekonomi ve ToplumXXXXX
Gençlik SosyolojisiXXXXXXX
Vatandaşlık ve İnsan Hakları SosyolojisiXXXXXXXX
Suç ve Şiddet SosyolojisiXXXXX
Kent ve Kentsel Dönüşüm
Kır Sosyolojisi
Toplum,Kültür ve İletişimXXXXX
Sosyolojik Açıdan KüreselleşmeXXXXXXX
Endüstri Sosyolojisi
Bilgi SosyolojisiXXXXXXXXXXXX
İnsan Kaynakları ve Yönetimi
Yoksulluk SosyolojisiXXXXXXXX
Türk-İslam Medeniyeti TarihiX
Yaşlılık ve ToplumXXXXX
Ortadoğuda Modernleşme
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIXXXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"