Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Sosyolojiye Giriş455444513544
Sosyal Antropoloji113151411115
Seminer: Sosyolojik Konular ve Sorunlar545542311333
Sosyal Bilimlerde İstatistik155441111151
Sosyolojik Analiz444444444444
Toplumsal Değişme ve Gelişme333333333333
Lisans Bitirme Çalışması555555555555
Örgüt Sosyolojisi444444444444
Sivil Toplum341111111513
Ahlak Sosyolojisi333333333333
Sosyoloji Tarihi-II111111111111
Göç ve Bütünleşme Sosyolojisi111111111111
Modernleşme ve Türk Modernleşmesi213151511115
Toplumsal Hareketlerin Sosyolojisi232331111534
Psikolojiye Giriş211111111111
Toplumsal Cinsiyet ve Beden Sosyolojisi333333333333
Türkiyenin Toplumsal Yapısı333333333333
Tarihsel Sosyoloji441312111314
Türk Dili I 111112233232
Toplumsal Sınıflar ve Tabakalaşma444444444444
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 111112222241
İktisada Giriş000000000000
Türk Dili II 111112233232
Siyaset Bilimine Giriş 333333151555
Siyaset Sosyolojisi 000000000000
Türkiye'de Sosyoloji-II111111111111
Aile Sosyolojisi 333333333333
Kent Sosyolojisi111111111111
Modern-Postmodern Tartışmaları333333333333
Osmanlı Toplumsal ve Siyasal Yapısı111111111111
Türkiyede Sosyolojİ-I111111111111
Sosyal Bilimlerde Yöntem-II554411111151
Sosyal Bilimlerde Yöntem-I554411111151
Sosyoloji Tarihi-II111111111111
Ortadoğuda Toplum ve Siyaset333333333333
Sosyoloji Kuramları-II213151511115
Sosyoloji Kurumları-II213151511115
Sosyal Psikoloji II522222311325
Din Sosyoloji 221341111534
Sosyal Psikoloji I522222311325
Kültür Sosyolojisi444555351555
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 111112222241
Küçük Gruplar Sosyolojisi444444444444
İleri İngilizce I000000000000
İleri İngilizce II000000000000
Nüfus Çalışmaları333333333333
Ekonomi ve Toplum151441411435
Gençlik Sosyolojisi141131311531
Vatandaşlık ve İnsan Hakları Sosyolojisi341111111513
Suç ve Şiddet Sosyolojisi131131311531
Kent ve Kentsel Dönüşüm444444444444
Kır Sosyolojisi333333333333
Toplum,Kültür ve İletişim151441411435
Sosyolojik Açıdan Küreselleşme551111115155
Endüstri Sosyolojisi333333333333
Bilgi Sosyolojisi111111111111
İnsan Kaynakları ve Yönetimi333333333333
Yoksulluk Sosyolojisi411111111211
Türk-İslam Medeniyeti Tarihi445244413434
Yaşlılık ve Toplum151441411435
Ortadoğuda Modernleşme444444444444
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 000000000000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II000000000000

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Sosyolojiye GirişÇÇÇÇÇÇÇAOÇÇÇ
Sosyal AntropolojiAAOAÇAÇAAAAÇ
Seminer: Sosyolojik Konular ve SorunlarÇÇÇÇÇOOAAOOO
Sosyal Bilimlerde İstatistikAÇÇÇÇAAAAAÇA
Sosyolojik AnalizÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Toplumsal Değişme ve GelişmeOOOOOOOOOOOO
Lisans Bitirme ÇalışmasıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Örgüt SosyolojisiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Sivil ToplumOÇAAAAAAAÇAO
Ahlak SosyolojisiOOOOOOOOOOOO
Sosyoloji Tarihi-IIAAAAAAAAAAAA
Göç ve Bütünleşme SosyolojisiAAAAAAAAAAAA
Modernleşme ve Türk ModernleşmesiOAOAÇAÇAAAAÇ
Toplumsal Hareketlerin SosyolojisiOOOOOAAAAÇOÇ
Psikolojiye GirişOAAAAAAAAAAA
Toplumsal Cinsiyet ve Beden SosyolojisiOOOOOOOOOOOO
Türkiyenin Toplumsal YapısıOOOOOOOOOOOO
Tarihsel SosyolojiÇÇAOAOAAAOAÇ
Türk Dili I AAAAAOOOOOOO
Toplumsal Sınıflar ve TabakalaşmaÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOOOOOÇA
İktisada GirişAAAAAAAAAAAA
Türk Dili II AAAAAOOOOOOO
Siyaset Bilimine Giriş OOOOOOAÇAÇÇÇ
Siyaset Sosyolojisi AAAAAAAAAAAA
Türkiye'de Sosyoloji-IIAAAAAAAAAAAA
Aile Sosyolojisi OOOOOOOOOOOO
Kent SosyolojisiAAAAAAAAAAAA
Modern-Postmodern TartışmalarıOOOOOOOOOOOO
Osmanlı Toplumsal ve Siyasal YapısıAAAAAAAAAAAA
Türkiyede Sosyolojİ-IAAAAAAAAAAAA
Sosyal Bilimlerde Yöntem-IIÇÇÇÇAAAAAAÇA
Sosyal Bilimlerde Yöntem-IÇÇÇÇAAAAAAÇA
Sosyoloji Tarihi-IIAAAAAAAAAAAA
Ortadoğuda Toplum ve SiyasetOOOOOOOOOOOO
Sosyoloji Kuramları-IIOAOAÇAÇAAAAÇ
Sosyoloji Kurumları-IIOAOAÇAÇAAAAÇ
Sosyal Psikoloji IIÇOOOOOOAAOOÇ
Din Sosyoloji OOAOÇAAAAÇOÇ
Sosyal Psikoloji IÇOOOOOOAAOOÇ
Kültür SosyolojisiÇÇÇÇÇÇOÇAÇÇÇ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAOOOOOÇA
Küçük Gruplar SosyolojisiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İleri İngilizce IAAAAAAAAAAAA
İleri İngilizce IIAAAAAAAAAAAA
Nüfus ÇalışmalarıOOOOOOOOOOOO
Ekonomi ve ToplumAÇAÇÇAÇAAÇOÇ
Gençlik SosyolojisiAÇAAOAOAAÇOA
Vatandaşlık ve İnsan Hakları SosyolojisiOÇAAAAAAAÇAO
Suç ve Şiddet SosyolojisiAOAAOAOAAÇOA
Kent ve Kentsel DönüşümÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Kır SosyolojisiOOOOOOOOOOOO
Toplum,Kültür ve İletişimAÇAÇÇAÇAAÇOÇ
Sosyolojik Açıdan KüreselleşmeÇÇAAAAAAÇAÇÇ
Endüstri SosyolojisiOOOOOOOOOOOO
Bilgi SosyolojisiAAAAAAAAAAAA
İnsan Kaynakları ve YönetimiOOOOOOOOOOOO
Yoksulluk SosyolojisiÇAAAAAAAAOAA
Türk-İslam Medeniyeti TarihiÇÇÇOÇÇÇAOÇOÇ
Yaşlılık ve ToplumAÇAÇÇAÇAAÇOÇ
Ortadoğuda ModernleşmeÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIAAAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Sosyolojiye Giriş
Sosyal Antropoloji
Seminer: Sosyolojik Konular ve Sorunlar
Sosyal Bilimlerde İstatistik
Sosyolojik Analiz
Toplumsal Değişme ve Gelişme
Lisans Bitirme Çalışması
Örgüt Sosyolojisi
Sivil Toplum
Ahlak Sosyolojisi
Sosyoloji Tarihi-II
Göç ve Bütünleşme Sosyolojisi
Modernleşme ve Türk Modernleşmesi
Toplumsal Hareketlerin Sosyolojisi
Psikolojiye Giriş
Toplumsal Cinsiyet ve Beden Sosyolojisi
Türkiyenin Toplumsal Yapısı
Tarihsel Sosyoloji
Türk Dili I
Toplumsal Sınıflar ve Tabakalaşma
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
İktisada GirişXXXXXXXXXXXX
Türk Dili II
Siyaset Bilimine Giriş
Siyaset Sosyolojisi XXXXXXXXXXXX
Türkiye'de Sosyoloji-II
Aile Sosyolojisi
Kent Sosyolojisi
Modern-Postmodern Tartışmaları
Osmanlı Toplumsal ve Siyasal Yapısı
Türkiyede Sosyolojİ-I
Sosyal Bilimlerde Yöntem-II
Sosyal Bilimlerde Yöntem-I
Sosyoloji Tarihi-II
Ortadoğuda Toplum ve Siyaset
Sosyoloji Kuramları-II
Sosyoloji Kurumları-II
Sosyal Psikoloji II
Din Sosyoloji
Sosyal Psikoloji I
Kültür Sosyolojisi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Küçük Gruplar Sosyolojisi
İleri İngilizce IXXXXXXXXXXXX
İleri İngilizce IIXXXXXXXXXXXX
Nüfus Çalışmaları
Ekonomi ve Toplum
Gençlik Sosyolojisi
Vatandaşlık ve İnsan Hakları Sosyolojisi
Suç ve Şiddet Sosyolojisi
Kent ve Kentsel Dönüşüm
Kır Sosyolojisi
Toplum,Kültür ve İletişim
Sosyolojik Açıdan Küreselleşme
Endüstri Sosyolojisi
Bilgi Sosyolojisi
İnsan Kaynakları ve Yönetimi
Yoksulluk Sosyolojisi
Türk-İslam Medeniyeti Tarihi
Yaşlılık ve Toplum
Ortadoğuda Modernleşme
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIXXXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"