Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20T%
Siyaset Bilimine Giriş 4444444444444444444480%80.00
İktisada Giriş I3122312431333111111138%38.00
Türk Dili I 1111122333221111111130%30.00
Türk Dili II 1111122333221111111130%30.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 000000000000000000000%0.00
Anayasa Hukuku 2241331211332111111135%35.00
Uluslararası İlişkilere Giriş4444555555333344441176%76.00
Siyaset Sosyolojisi 4342543421444111111151%51.00
İktisada Giriş II 3122312431333111111138%38.00
Uluslararası Siyasal Ekonomi3333333333333333333360%60.00
Siyasal Düşünceler Tarihi1313151311151111111134%34.00
Türk Siyasal Hayatı 3212122111121111111127%27.00
Siyasal İslam3333333333333333333360%60.00
Karşılaştırmalı Siyaset3333333333333333333360%60.00
Dış Politika ve Diplomasi1115541131111113111135%35.00
Küresel Güvenlik2222222222222222222240%40.00
Türk Dış Politikası3115534134111111111140%40.00
Araştırma Metotları3311311411511111111133%33.00
Çatışma Çözümlemeleri5555555444444111111166%66.00
Uluslararası Örgütler4545244421111111111145%45.00
Lisans Bitirme Çalışması4444444444444444444480%80.00
Uluslararası Güncel Konular Üzerine Seminer3333333333333333333360%60.00
Uluslararası İlişkiler İmajlar ve Teoriler3333333333333333333360%60.00
Dünya Siyasi Tarihi (1914'den günümüze)1313151311511111111134%34.00
Dünya Siyasi Tarihi (1914'e kadar)1313151311511111111134%34.00
Türk Siyasal Ekonomisi1121111111112111111122%22.00
Siyasal Teoriler4411441144114411111144%44.00
Jeopolitik3333333333333333333360%60.00
Avrupa Bütünleşme Siyasetleri3333333333333333333360%60.00
Siyasi Partiler3333333333333333333360%60.00
Siyasal İdeolojiler3333333333333333333360%60.00
İslami Siyasal Düşünceler3333333333333333333360%60.00
Uluslararası İnsan Hakları3333333333333333333360%60.00
İleri İngilizce I000000000000000000000%0.00
İleri İngilizce II000000000000000000000%0.00
Hukuk Başlangıcı000000000000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II000000000000000000000%0.00
Siyaset ve Medya3333333333333333333360%60.00
Siyasal Karar Alma3333333333333333333360%60.00
Din ve Siyaset3333333333333333333360%60.00
Uluslararası Göç ve Kimlik Krizleri2222222222222222222240%40.00
Balkanlar Tarihi ve Siyaseti5554233333334111111153%53.00
Uluslararası Anlaşmalar: İrdeleme ve Analiz3333333333333333333360%60.00
Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset3333333333333333333360%60.00
Uluslararası İşbirliği3333333333333333333360%60.00
Egemenlik ve Küreselleşme 3333333333333333333360%60.00
Milliyetçilik, Etnisite ve Etnik Çatışmalar3212122111111111111126%26.00
Batı Asya Tarihi ve Siyaseti3333333333333333333360%60.00
Karşılaştırmalı Uluslararası Siyasal Sistemler3333333333333333333360%60.00
Bölgesel ve Uluslararası İttifaklar3333333333333333333360%60.00
Uluslararası İlişkilerde İslami Kudüs Modelleri3333333333333333333360%60.00
Vatandaşlık, Çok kültürlülük ve Demokrasi3333333333333333333360%60.00
Afrika Tarihi ve Siyaseti5541342241125424111456%56.00
Uluslararası İlişkilerde Özel Konu3333333333333333333360%60.00
Türkiye'de Güncel Siyasal Konular2222222222222222222240%40.00
Türkiye-AB İlişkileri3445545413434433111163%63.00
Büyük Güçlerin Dış Politikası3333333333333333333360%60.00
Sınır Çatışmaları3333333333333333333360%60.00
Siyaset Biliminde Özel Konu3333333333333333333360%60.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111111111120%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111111111120%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111111111120%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111111111120%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111111111120%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111111111120%20.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 000000000000000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 000000000000000000000%0.00

Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20
Siyaset Bilimine Giriş ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İktisada Giriş IOAOOOAOÇOAOOOAAAAAAA
Türk Dili I AAAAAOOOOOOOAAAAAAAA
Türk Dili II AAAAAOOOOOOOAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Anayasa Hukuku OOÇAOOAOAAOOOAAAAAAA
Uluslararası İlişkilere GirişÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇOOOOÇÇÇÇAA
Siyaset Sosyolojisi ÇOÇOÇÇOÇOAÇÇÇAAAAAAA
İktisada Giriş II OAOOOAOÇOAOOOAAAAAAA
Uluslararası Siyasal EkonomiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Siyasal Düşünceler TarihiAOAOAÇAOAAAÇAAAAAAAA
Türk Siyasal Hayatı OOAOAOOAAAAOAAAAAAAA
Siyasal İslamOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Karşılaştırmalı SiyasetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Dış Politika ve DiplomasiAAAÇÇÇAAOAAAAAAOAAAA
Küresel GüvenlikOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Türk Dış PolitikasıOAAÇÇOÇAOÇAAAAAAAAAA
Araştırma MetotlarıOOAAOAAÇAAÇAAAAAAAAA
Çatışma ÇözümlemeleriÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇAAAAAAA
Uluslararası ÖrgütlerÇÇÇÇOÇÇÇOAAAAAAAAAAA
Lisans Bitirme ÇalışmasıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Uluslararası Güncel Konular Üzerine SeminerOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Uluslararası İlişkiler İmajlar ve TeorilerOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Dünya Siyasi Tarihi (1914'den günümüze)AOAOAÇAOAAÇAAAAAAAAA
Dünya Siyasi Tarihi (1914'e kadar)AOAOAÇAOAAÇAAAAAAAAA
Türk Siyasal EkonomisiAAOAAAAAAAAAOAAAAAAA
Siyasal TeorilerÇÇAAÇÇAAÇÇAAÇÇAAAAAA
JeopolitikOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Avrupa Bütünleşme SiyasetleriOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Siyasi PartilerOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Siyasal İdeolojilerOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
İslami Siyasal DüşüncelerOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Uluslararası İnsan HaklarıOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
İleri İngilizce IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
İleri İngilizce IIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Hukuk BaşlangıcıAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Siyaset ve MedyaOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Siyasal Karar AlmaOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Din ve SiyasetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Uluslararası Göç ve Kimlik KrizleriOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Balkanlar Tarihi ve SiyasetiÇÇÇÇOOOOOOOOÇAAAAAAA
Uluslararası Anlaşmalar: İrdeleme ve AnalizOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Toplumsal Cinsiyet ve SiyasetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Uluslararası İşbirliğiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Egemenlik ve Küreselleşme OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Milliyetçilik, Etnisite ve Etnik ÇatışmalarOOAOAOOAAAAAAAAAAAAA
Batı Asya Tarihi ve SiyasetiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Karşılaştırmalı Uluslararası Siyasal SistemlerOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Bölgesel ve Uluslararası İttifaklarOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Uluslararası İlişkilerde İslami Kudüs ModelleriOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Vatandaşlık, Çok kültürlülük ve DemokrasiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Afrika Tarihi ve SiyasetiÇÇÇAOÇOOÇAAOÇÇOÇAAAÇ
Uluslararası İlişkilerde Özel KonuOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Türkiye'de Güncel Siyasal KonularOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Türkiye-AB İlişkileriOÇÇÇÇÇÇÇAOÇOÇÇOOAAAA
Büyük Güçlerin Dış PolitikasıOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Sınır ÇatışmalarıOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Siyaset Biliminde Özel KonuOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20
Siyaset Bilimine Giriş
İktisada Giriş I
Türk Dili I
Türk Dili II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Anayasa Hukuku
Uluslararası İlişkilere Giriş
Siyaset Sosyolojisi
İktisada Giriş II
Uluslararası Siyasal Ekonomi
Siyasal Düşünceler Tarihi
Türk Siyasal Hayatı
Siyasal İslam
Karşılaştırmalı Siyaset
Dış Politika ve Diplomasi
Küresel Güvenlik
Türk Dış Politikası
Araştırma Metotları
Çatışma Çözümlemeleri
Uluslararası Örgütler
Lisans Bitirme Çalışması
Uluslararası Güncel Konular Üzerine Seminer
Uluslararası İlişkiler İmajlar ve Teoriler
Dünya Siyasi Tarihi (1914'den günümüze)
Dünya Siyasi Tarihi (1914'e kadar)
Türk Siyasal Ekonomisi
Siyasal Teoriler
Jeopolitik
Avrupa Bütünleşme Siyasetleri
Siyasi Partiler
Siyasal İdeolojiler
İslami Siyasal Düşünceler
Uluslararası İnsan Hakları
İleri İngilizce IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
İleri İngilizce IIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Hukuk BaşlangıcıXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Siyaset ve Medya
Siyasal Karar Alma
Din ve Siyaset
Uluslararası Göç ve Kimlik Krizleri
Balkanlar Tarihi ve Siyaseti
Uluslararası Anlaşmalar: İrdeleme ve Analiz
Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset
Uluslararası İşbirliği
Egemenlik ve Küreselleşme
Milliyetçilik, Etnisite ve Etnik Çatışmalar
Batı Asya Tarihi ve Siyaseti
Karşılaştırmalı Uluslararası Siyasal Sistemler
Bölgesel ve Uluslararası İttifaklar
Uluslararası İlişkilerde İslami Kudüs Modelleri
Vatandaşlık, Çok kültürlülük ve Demokrasi
Afrika Tarihi ve Siyaseti
Uluslararası İlişkilerde Özel Konu
Türkiye'de Güncel Siyasal Konular
Türkiye-AB İlişkileri
Büyük Güçlerin Dış Politikası
Sınır Çatışmaları
Siyaset Biliminde Özel Konu
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"