Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20
Siyaset Bilimine Giriş 44444444444444444444
İktisada Giriş I31223124313330000000
Türk Dili I 11110223332200000000
Türk Dili II 11110223332200000000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 00000000000000000000
Anayasa Hukuku 22403302003320000000
Uluslararası İlişkilere Giriş44445555553333444400
Siyaset Sosyolojisi 43425434214440000000
İktisada Giriş II 31223124313330000000
Uluslararası Siyasal Ekonomi33333333333333333333
Siyasal Düşünceler Tarihi03030503000500000000
Türk Siyasal Hayatı 32121221001210000000
Siyasal İslam33333333333333333333
Karşılaştırmalı Siyaset33333333333333333333
Dış Politika ve Diplomasi00055400300000030000
Küresel Güvenlik22222222222222222222
Türk Dış Politikası30055340340000000000
Araştırma Metotları33003004005000000000
Çatışma Çözümlemeleri55555554444440000000
Uluslararası Örgütler45452444201110000000
Lisans Bitirme Çalışması44444444444444444444
Uluslararası Güncel Konular Üzerine Seminer33333333333333333333
Uluslararası İlişkiler İmajlar ve Teoriler33333333333333333333
Dünya Siyasi Tarihi (1914'den günümüze)03030503005000000000
Dünya Siyasi Tarihi (1914'e kadar)03030503005000000000
Türk Siyasal Ekonomisi00200000000020000000
Siyasal Teoriler44004400440044000000
Jeopolitik33333333333333333333
Avrupa Bütünleşme Siyasetleri33333333333333333333
Siyasi Partiler33333333333333333333
Siyasal İdeolojiler33333333333333333333
İslami Siyasal Düşünceler33333333333333333333
Uluslararası İnsan Hakları33333333333333333333
İleri İngilizce I00000000000000000000
İleri İngilizce II00000000000000000000
Hukuk Başlangıcı00000000000000000000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II00000000000000000000
Siyaset ve Medya33333333333333333333
Din ve Siyaset33333333333333333333
Siyasal Karar Alma33333333333333333333
Uluslararası Göç ve Kimlik Krizleri22222222222222222222
Balkanlar Tarihi ve Siyaseti55542333333340000000
Uluslararası Anlaşmalar: İrdeleme ve Analiz33333333333333333333
Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset33333333333333333333
Uluslararası İşbirliği33333333333333333333
Egemenlik ve Küreselleşme 33333333333333333333
Milliyetçilik, Etnisite ve Etnik Çatışmalar32121221000000000000
Batı Asya Tarihi ve Siyaseti33333333333333333333
Karşılaştırmalı Uluslararası Siyasal Sistemler33333333333333333333
Bölgesel ve Uluslararası İttifaklar33333333333333333333
Uluslararası İlişkilerde İslami Kudüs Modelleri33333333333333333333
Vatandaşlık, Çok kültürlülük ve Demokrasi33333333333333333333
Afrika Tarihi ve Siyaseti55413422400254241114
Uluslararası İlişkilerde Özel Konu33333333333333333333
Türkiye'de Güncel Siyasal Konular22222222222222222222
Türkiye-AB İlişkileri34455454034344330000
Büyük Güçlerin Dış Politikası33333333333333333333
Sınır Çatışmaları33333333333333333333
Siyaset Biliminde Özel Konu33333333333333333333
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111111
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20
Siyaset Bilimine Giriş ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İktisada Giriş IOAOOOAOÇOAOOOAAAAAAA
Türk Dili I AAAAAOOOOOOOAAAAAAAA
Türk Dili II AAAAAOOOOOOOAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Anayasa Hukuku OOÇAOOAOAAOOOAAAAAAA
Uluslararası İlişkilere GirişÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇOOOOÇÇÇÇAA
Siyaset Sosyolojisi ÇOÇOÇÇOÇOAÇÇÇAAAAAAA
İktisada Giriş II OAOOOAOÇOAOOOAAAAAAA
Uluslararası Siyasal EkonomiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Siyasal Düşünceler TarihiAOAOAÇAOAAAÇAAAAAAAA
Türk Siyasal Hayatı OOAOAOOAAAAOAAAAAAAA
Siyasal İslamOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Karşılaştırmalı SiyasetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Dış Politika ve DiplomasiAAAÇÇÇAAOAAAAAAOAAAA
Küresel GüvenlikOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Türk Dış PolitikasıOAAÇÇOÇAOÇAAAAAAAAAA
Araştırma MetotlarıOOAAOAAÇAAÇAAAAAAAAA
Çatışma ÇözümlemeleriÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇAAAAAAA
Uluslararası ÖrgütlerÇÇÇÇOÇÇÇOAAAAAAAAAAA
Lisans Bitirme ÇalışmasıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Uluslararası Güncel Konular Üzerine SeminerOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Uluslararası İlişkiler İmajlar ve TeorilerOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Dünya Siyasi Tarihi (1914'den günümüze)AOAOAÇAOAAÇAAAAAAAAA
Dünya Siyasi Tarihi (1914'e kadar)AOAOAÇAOAAÇAAAAAAAAA
Türk Siyasal EkonomisiAAOAAAAAAAAAOAAAAAAA
Siyasal TeorilerÇÇAAÇÇAAÇÇAAÇÇAAAAAA
JeopolitikOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Avrupa Bütünleşme SiyasetleriOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Siyasi PartilerOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Siyasal İdeolojilerOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
İslami Siyasal DüşüncelerOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Uluslararası İnsan HaklarıOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
İleri İngilizce IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
İleri İngilizce IIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Hukuk BaşlangıcıAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Siyaset ve MedyaOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Din ve SiyasetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Siyasal Karar AlmaOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Uluslararası Göç ve Kimlik KrizleriOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Balkanlar Tarihi ve SiyasetiÇÇÇÇOOOOOOOOÇAAAAAAA
Uluslararası Anlaşmalar: İrdeleme ve AnalizOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Toplumsal Cinsiyet ve SiyasetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Uluslararası İşbirliğiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Egemenlik ve Küreselleşme OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Milliyetçilik, Etnisite ve Etnik ÇatışmalarOOAOAOOAAAAAAAAAAAAA
Batı Asya Tarihi ve SiyasetiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Karşılaştırmalı Uluslararası Siyasal SistemlerOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Bölgesel ve Uluslararası İttifaklarOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Uluslararası İlişkilerde İslami Kudüs ModelleriOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Vatandaşlık, Çok kültürlülük ve DemokrasiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Afrika Tarihi ve SiyasetiÇÇÇAOÇOOÇAAOÇÇOÇAAAÇ
Uluslararası İlişkilerde Özel KonuOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Türkiye'de Güncel Siyasal KonularOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Türkiye-AB İlişkileriOÇÇÇÇÇÇÇAOÇOÇÇOOAAAA
Büyük Güçlerin Dış PolitikasıOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Sınır ÇatışmalarıOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Siyaset Biliminde Özel KonuOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20
Siyaset Bilimine Giriş
İktisada Giriş IXXXXXXX
Türk Dili I XXXXXXXXX
Türk Dili II XXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Anayasa Hukuku XXXXXXXXXXX
Uluslararası İlişkilere GirişXX
Siyaset Sosyolojisi XXXXXXX
İktisada Giriş II XXXXXXX
Uluslararası Siyasal Ekonomi
Siyasal Düşünceler TarihiXXXXXXXXXXXXXXX
Türk Siyasal Hayatı XXXXXXXXX
Siyasal İslam
Karşılaştırmalı Siyaset
Dış Politika ve DiplomasiXXXXXXXXXXXXXXX
Küresel Güvenlik
Türk Dış PolitikasıXXXXXXXXXXXXX
Araştırma MetotlarıXXXXXXXXXXXXXXX
Çatışma ÇözümlemeleriXXXXXXX
Uluslararası ÖrgütlerXXXXXXXX
Lisans Bitirme Çalışması
Uluslararası Güncel Konular Üzerine Seminer
Uluslararası İlişkiler İmajlar ve Teoriler
Dünya Siyasi Tarihi (1914'den günümüze)XXXXXXXXXXXXXXX
Dünya Siyasi Tarihi (1914'e kadar)XXXXXXXXXXXXXXX
Türk Siyasal EkonomisiXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Siyasal TeorilerXXXXXXXXXXXX
Jeopolitik
Avrupa Bütünleşme Siyasetleri
Siyasi Partiler
Siyasal İdeolojiler
İslami Siyasal Düşünceler
Uluslararası İnsan Hakları
İleri İngilizce IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
İleri İngilizce IIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Hukuk BaşlangıcıXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Siyaset ve Medya
Din ve Siyaset
Siyasal Karar Alma
Uluslararası Göç ve Kimlik Krizleri
Balkanlar Tarihi ve SiyasetiXXXXXXX
Uluslararası Anlaşmalar: İrdeleme ve Analiz
Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset
Uluslararası İşbirliği
Egemenlik ve Küreselleşme
Milliyetçilik, Etnisite ve Etnik ÇatışmalarXXXXXXXXXXXX
Batı Asya Tarihi ve Siyaseti
Karşılaştırmalı Uluslararası Siyasal Sistemler
Bölgesel ve Uluslararası İttifaklar
Uluslararası İlişkilerde İslami Kudüs Modelleri
Vatandaşlık, Çok kültürlülük ve Demokrasi
Afrika Tarihi ve SiyasetiXX
Uluslararası İlişkilerde Özel Konu
Türkiye'de Güncel Siyasal Konular
Türkiye-AB İlişkileriXXXXX
Büyük Güçlerin Dış Politikası
Sınır Çatışmaları
Siyaset Biliminde Özel Konu
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"