Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20
Siyaset Bilimine Giriş 44444444444444444444
İktisada Giriş I31223124313331111111
Türk Dili I 11111223332211111111
Türk Dili II 11111223332211111111
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 00000000000000000000
Anayasa Hukuku 22241331211331111111
Uluslararası İlişkilere Giriş44445555553333444411
Siyaset Sosyolojisi 43425434214441111111
Siyasal Düşünceler Tarihi31131513111511111111
İktisada Giriş II 31223124313331111111
Uluslararası Siyasal Ekonomi33333333333333333333
Türk Siyasal Hayatı 32121221111211111111
Siyasal İslam33333333333333333333
Karşılaştırmalı Siyaset33333333333333333333
Dış Politika ve Diplomasi11155411311111131111
Küresel Güvenlik22222222222222222222
Türk Dış Politikası31155341341111111111
Araştırma Metotları33113114115111111111
Çatışma Çözümlemeleri55555554444441111111
Uluslararası Örgütler45452444211111111111
Lisans Bitirme Çalışması44444444444444444444
Uluslararası Güncel Konular Üzerine Seminer33333333333333333333
Uluslararası İlişkiler İmajlar ve Teoriler33333333333333333333
Dünya Siyasi Tarihi (1914'den günümüze)13131513115111111111
Dünya Siyasi Tarihi (1914'e kadar)13131513115111111111
Türk Siyasal Ekonomisi11211111111121111111
Siyasal Teoriler44114411441144111111
Jeopolitik33333333333333333333
Avrupa Bütünleşme Siyasetleri33333333333333333333
Siyasi Partiler33333333333333333333
Siyasal İdeolojiler33333333333333333333
İslami Siyasal Düşünceler33333333333333333333
Uluslararası İnsan Hakları33333333333333333333
İleri İngilizce I00000000000000000000
İleri İngilizce II00000000000000000000
Hukuk Başlangıcı00000000000000000000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II00000000000000000000
Siyaset ve Medya33333333333333333333
Din ve Siyaset33333333333333333333
Siyasal Karar Alma33333333333333333333
Uluslararası Göç ve Kimlik Krizleri22222222222222222222
Balkanlar Tarihi ve Siyaseti55542333333341111111
Uluslararası Anlaşmalar: İrdeleme ve Analiz33333333333333333333
Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset33333333333333333333
Uluslararası İşbirliği33333333333333333333
Egemenlik ve Küreselleşme 33333333333333333333
Milliyetçilik, Etnisite ve Etnik Çatışmalar32121221111111111111
Batı Asya Tarihi ve Siyaseti33333333333333333333
Karşılaştırmalı Uluslararası Siyasal Sistemler33333333333333333333
Bölgesel ve Uluslararası İttifaklar33333333333333333333
Uluslararası İlişkilerde İslami Kudüs Modelleri33333333333333333333
Vatandaşlık, Çok kültürlülük ve Demokrasi33333333333333333333
Afrika Tarihi ve Siyaseti55413422411254241114
Uluslararası İlişkilerde Özel Konu33333333333333333333
Türkiye'de Güncel Siyasal Konular22222222222222222222
Türkiye-AB İlişkileri34455454134344331111
Büyük Güçlerin Dış Politikası33333333333333333333
Sınır Çatışmaları33333333333333333333
Siyaset Biliminde Özel Konu33333333333333333333
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111111
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 00000000000000000000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 00000000000000000000

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20
Siyaset Bilimine Giriş ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İktisada Giriş IOAOOOAOÇOAOOOAAAAAAA
Türk Dili I AAAAAOOOOOOOAAAAAAAA
Türk Dili II AAAAAOOOOOOOAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Anayasa Hukuku OOOÇAOOAOAAOOAAAAAAA
Uluslararası İlişkilere GirişÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇOOOOÇÇÇÇAA
Siyaset Sosyolojisi ÇOÇOÇÇOÇOAÇÇÇAAAAAAA
Siyasal Düşünceler TarihiOAAOAÇAOAAAÇAAAAAAAA
İktisada Giriş II OAOOOAOÇOAOOOAAAAAAA
Uluslararası Siyasal EkonomiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Türk Siyasal Hayatı OOAOAOOAAAAOAAAAAAAA
Siyasal İslamOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Karşılaştırmalı SiyasetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Dış Politika ve DiplomasiAAAÇÇÇAAOAAAAAAOAAAA
Küresel GüvenlikOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Türk Dış PolitikasıOAAÇÇOÇAOÇAAAAAAAAAA
Araştırma MetotlarıOOAAOAAÇAAÇAAAAAAAAA
Çatışma ÇözümlemeleriÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇAAAAAAA
Uluslararası ÖrgütlerÇÇÇÇOÇÇÇOAAAAAAAAAAA
Lisans Bitirme ÇalışmasıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Uluslararası Güncel Konular Üzerine SeminerOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Uluslararası İlişkiler İmajlar ve TeorilerOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Dünya Siyasi Tarihi (1914'den günümüze)AOAOAÇAOAAÇAAAAAAAAA
Dünya Siyasi Tarihi (1914'e kadar)AOAOAÇAOAAÇAAAAAAAAA
Türk Siyasal EkonomisiAAOAAAAAAAAAOAAAAAAA
Siyasal TeorilerÇÇAAÇÇAAÇÇAAÇÇAAAAAA
JeopolitikOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Avrupa Bütünleşme SiyasetleriOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Siyasi PartilerOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Siyasal İdeolojilerOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
İslami Siyasal DüşüncelerOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Uluslararası İnsan HaklarıOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
İleri İngilizce IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
İleri İngilizce IIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Hukuk BaşlangıcıAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Siyaset ve MedyaOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Din ve SiyasetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Siyasal Karar AlmaOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Uluslararası Göç ve Kimlik KrizleriOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Balkanlar Tarihi ve SiyasetiÇÇÇÇOOOOOOOOÇAAAAAAA
Uluslararası Anlaşmalar: İrdeleme ve AnalizOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Toplumsal Cinsiyet ve SiyasetOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Uluslararası İşbirliğiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Egemenlik ve Küreselleşme OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Milliyetçilik, Etnisite ve Etnik ÇatışmalarOOAOAOOAAAAAAAAAAAAA
Batı Asya Tarihi ve SiyasetiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Karşılaştırmalı Uluslararası Siyasal SistemlerOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Bölgesel ve Uluslararası İttifaklarOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Uluslararası İlişkilerde İslami Kudüs ModelleriOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Vatandaşlık, Çok kültürlülük ve DemokrasiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Afrika Tarihi ve SiyasetiÇÇÇAOÇOOÇAAOÇÇOÇAAAÇ
Uluslararası İlişkilerde Özel KonuOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Türkiye'de Güncel Siyasal KonularOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Türkiye-AB İlişkileriOÇÇÇÇÇÇÇAOÇOÇÇOOAAAA
Büyük Güçlerin Dış PolitikasıOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Sınır ÇatışmalarıOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Siyaset Biliminde Özel KonuOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20
Siyaset Bilimine Giriş
İktisada Giriş I
Türk Dili I
Türk Dili II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Anayasa Hukuku
Uluslararası İlişkilere Giriş
Siyaset Sosyolojisi
Siyasal Düşünceler Tarihi
İktisada Giriş II
Uluslararası Siyasal Ekonomi
Türk Siyasal Hayatı
Siyasal İslam
Karşılaştırmalı Siyaset
Dış Politika ve Diplomasi
Küresel Güvenlik
Türk Dış Politikası
Araştırma Metotları
Çatışma Çözümlemeleri
Uluslararası Örgütler
Lisans Bitirme Çalışması
Uluslararası Güncel Konular Üzerine Seminer
Uluslararası İlişkiler İmajlar ve Teoriler
Dünya Siyasi Tarihi (1914'den günümüze)
Dünya Siyasi Tarihi (1914'e kadar)
Türk Siyasal Ekonomisi
Siyasal Teoriler
Jeopolitik
Avrupa Bütünleşme Siyasetleri
Siyasi Partiler
Siyasal İdeolojiler
İslami Siyasal Düşünceler
Uluslararası İnsan Hakları
İleri İngilizce IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
İleri İngilizce IIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Hukuk BaşlangıcıXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Siyaset ve Medya
Din ve Siyaset
Siyasal Karar Alma
Uluslararası Göç ve Kimlik Krizleri
Balkanlar Tarihi ve Siyaseti
Uluslararası Anlaşmalar: İrdeleme ve Analiz
Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset
Uluslararası İşbirliği
Egemenlik ve Küreselleşme
Milliyetçilik, Etnisite ve Etnik Çatışmalar
Batı Asya Tarihi ve Siyaseti
Karşılaştırmalı Uluslararası Siyasal Sistemler
Bölgesel ve Uluslararası İttifaklar
Uluslararası İlişkilerde İslami Kudüs Modelleri
Vatandaşlık, Çok kültürlülük ve Demokrasi
Afrika Tarihi ve Siyaseti
Uluslararası İlişkilerde Özel Konu
Türkiye'de Güncel Siyasal Konular
Türkiye-AB İlişkileri
Büyük Güçlerin Dış Politikası
Sınır Çatışmaları
Siyaset Biliminde Özel Konu
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"