Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24T%
Psikolojiye Giriş I 54444332312111113232112155%45.83
İngilizce-I 11111111111111111111511128%23.33
Türk Dili I 11111111111111111111111124%20.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11111111211111111111111125%20.83
Psikolojiye Giriş II 54455331334231222322132166%55.00
İngilizce-II 11111111111111111111511128%23.33
Türk Dili II 11111111111111111111111124%20.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 11111111121111111111111125%20.83
Gelişim Psikolojisi I 44454431414311334443144477%64.17
Bilişsel Psikoloji I 33333333333333333333333372%60.00
Gelişim Psikolojisi II 55544321413211443332143371%59.17
Bilişsel Psikoloji II 33333333333333333333333372%60.00
Psikopatoloji I 33333332344331334443133372%60.00
Psikopatoloji II 33333331333331334433133368%56.67
İstatistik I0000000000000000000000000%0.00
İstatistik-II 0000000000000000000000000%0.00
Modern Psikoloji Tarihi33333333333333333333333372%60.00
Araştırma Yöntemleri I22232425335345224433133373%60.83
Araştırma Yöntemleri II22232425335345424433133375%62.50
Klinik Psikoloji45444444454551445444244395%79.17
Kişilik55554431515111224431131168%56.67
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi43312342432421343445133472%60.00
Nöropsikoloji33333333333333333333333372%60.00
Görüşme Teknikleri22131221154311324215153257%47.50
Psikolojik Testler11111213252152111111133344%36.67
Psikolojide Etik İlkeler33343332212111543322155567%55.83
Sağlık Psikolojisi33333333333333333333333372%60.00
Biyolojik Psikoloji I33333333333333333333333372%60.00
Öğrenme Psikolojisi I33333333333333333333333372%60.00
Biyolojik Psikoloji II33333333333333333333333372%60.00
Öğrenme Psikolojisi II33333333333333333333333372%60.00
Sosyolojiye Giriş33333333333333333333333372%60.00
Sosyal Psikoloji I44454331512311334444133373%60.83
Sosyal Psikoloji II44454331512311334444133373%60.83
Lisans Bitirme Çalışması44444444444444444444444496%80.00
Psikolojide Alan Uygulmaları33333333333333333333333372%60.00
Stres 33333333333333333333333372%60.00
Çocuk İstismarı ve İhmal 33333333333333333333333372%60.00
Evrimsel Psikoloji 33333333333333333333333372%60.00
Spor Psikolojisi12111211111311334131141342%35.00
Sibernetik33333333333333333333333372%60.00
Dikkat ve Hafıza33333333333333333333333372%60.00
Psikodinamik Psikoloji33333333333333333333333372%60.00
SPSS Uygulamaları44444444444444444444444496%80.00
İnsanda Cinsellik33333333333333333333333372%60.00
Kültürlerarası Psikoloji33333333333333333333333372%60.00
Eğitim Psikolojisi54453341223311454444153580%66.67
Adli Psikoloji 42333321414111443343133364%53.33
Heyecan ve Motivasyon 33333333333333333333333372%60.00
Toplumsal Cinsiyet 33333333333333333333333372%60.00
Trafik Psikolojisi22222222222222222222222248%40.00
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik44444443424421544444154487%72.50
Aile Dinamikleri33333333333333333333333372%60.00
Bilişsel-Davranışcı Psikoloji14241111223344213333122255%45.83
Sosyobiyoloji33333333333333333333333372%60.00
Duyum ve Algı33343211312111222222122248%40.00
Kişilik Psikolojisinde Seçme Konular33333333333333333333333372%60.00
Grup Psikoterapisine Giriş33344341313411333333133366%55.00
Klinik Psikolojide Seçme Konular44435442243431444443134381%67.50
Psikolinguistik 33333333333333333333333372%60.00
Psikoteknik Uygulamalar33333333333333333333333372%60.00
Çocuk Psikopatolojisine Giriş33333333333333333333333372%60.00
Kişilerarası İletişim33434342334231412352124268%56.67
İnsan Kaynakları Yönetimi22222222222222222222222248%40.00
Grup Süreçleri33333333333333333333333372%60.00
Din Psikolojisi33333333333333333333333372%60.00
Uygulamalı İş Psikolojisi: İş Analizi ve Performans Artırımı33333333333333333333333372%60.00
Psikodinamik Psikoloji33333333333333333333333372%60.00
Travma Psikolojisi52232241131551554441145575%62.50
Psikoterapi Teknikleri I44443331313311333333133366%55.00
Psikofarmakoloji 33354222222331222222133359%49.17
Aile Psikoterapisine Giriş44444441413411334433133373%60.83
Yaşlılık Psikolojisi33333333333333333333333372%60.00
Kişilik Bozuklukları33333333333333333333333372%60.00
Ergenlik Psikolojisi33333333333333333333333372%60.00
Liderlik33333333333333333333333372%60.00
Endüstri Psikolojisi Testleri43312342432421343445133472%60.00
Nöropsikolojik Testler33333333333333333333333372%60.00
Bağımlılık Psikolojisi33333431413511443333144471%59.17
İnsancıl-Varoluşcu Psikoloji33333333333333333333333372%60.00
Psikoterapi Teknikleri II44443331313311333333133366%55.00
Psikolojik Testlerde Uygulama33333333333333333333333372%60.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111111111124%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111111111124%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111111111124%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111111111124%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111111111124%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111111111111124%20.00

Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24
Psikolojiye Giriş I ÇÇÇÇÇOOOOAOAAAAAOOOOAAOA
İngilizce-I AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÇAAA
Türk Dili I AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAAAAOAAAAAAAAAAAAAAA
Psikolojiye Giriş II ÇÇÇÇÇOOAOOÇOOAOOOOOOAOOA
İngilizce-II AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÇAAA
Türk Dili II AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAAAAAOAAAAAAAAAAAAAA
Gelişim Psikolojisi I ÇÇÇÇÇÇOAÇAÇOAAOOÇÇÇOAÇÇÇ
Bilişsel Psikoloji I OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Gelişim Psikolojisi II ÇÇÇÇÇOOAÇAOOAAÇÇOOOOAÇOO
Bilişsel Psikoloji II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Psikopatoloji I OOOOOOOOOÇÇOOAOOÇÇÇOAOOO
Psikopatoloji II OOOOOOOAOOOOOAOOÇÇOOAOOO
İstatistik IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
İstatistik-II AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Modern Psikoloji TarihiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Araştırma Yöntemleri IOOOOOÇOÇOOÇOÇÇOOÇÇOOAOOO
Araştırma Yöntemleri IIOOOOOÇOÇOOÇOÇÇÇOÇÇOOAOOO
Klinik PsikolojiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇÇÇÇOÇÇO
KişilikÇÇÇÇÇÇOAÇAÇAAAOOÇÇOAAOAA
Endüstri ve Örgüt PsikolojisiÇOOAOOÇOÇOOÇOAOÇOÇÇÇAOOÇ
NöropsikolojiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Görüşme TeknikleriOOAOAOOAAÇÇOAAOOÇOAÇAÇOO
Psikolojik TestlerAAAAAOAOOÇOAÇOAAAAAAAOOO
Psikolojide Etik İlkelerOOOÇOOOOOAOAAAÇÇOOOOAÇÇÇ
Sağlık PsikolojisiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Biyolojik Psikoloji IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Öğrenme Psikolojisi IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Biyolojik Psikoloji IIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Öğrenme Psikolojisi IIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Sosyolojiye GirişOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Sosyal Psikoloji IÇÇÇÇÇOOAÇAOOAAOOÇÇÇÇAOOO
Sosyal Psikoloji IIÇÇÇÇÇOOAÇAOOAAOOÇÇÇÇAOOO
Lisans Bitirme ÇalışmasıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Psikolojide Alan UygulmalarıOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Stres OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Çocuk İstismarı ve İhmal OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Evrimsel Psikoloji OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Spor PsikolojisiAOAAAOAAAAAOAAOOÇAOAAÇAO
SibernetikOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Dikkat ve HafızaOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Psikodinamik PsikolojiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
SPSS UygulamalarıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İnsanda CinsellikOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Kültürlerarası PsikolojiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Eğitim PsikolojisiÇÇÇÇOOÇAOOOOAAÇÇÇÇÇÇAÇOÇ
Adli Psikoloji ÇOOOOOOAÇAÇAAAÇÇOOÇOAOOO
Heyecan ve Motivasyon OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Toplumsal Cinsiyet OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Trafik PsikolojisiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Psikolojik Danışmanlık ve RehberlikÇÇÇÇÇÇÇOÇOÇÇOAÇÇÇÇÇÇAÇÇÇ
Aile DinamikleriOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Bilişsel-Davranışcı PsikolojiAÇOÇAAAAOOOOÇÇOAOOOOAOOO
SosyobiyolojiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Duyum ve AlgıOOOÇOOAAOAOAAAOOOOOOAOOO
Kişilik Psikolojisinde Seçme KonularOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Grup Psikoterapisine GirişOOOÇÇOÇAOAOÇAAOOOOOOAOOO
Klinik Psikolojide Seçme KonularÇÇÇOÇÇÇOOÇOÇOAÇÇÇÇÇOAOÇO
Psikolinguistik OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Psikoteknik UygulamalarOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Çocuk Psikopatolojisine GirişOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Kişilerarası İletişimOOÇOÇOÇOOOÇOOAÇAOOÇOAOÇO
İnsan Kaynakları YönetimiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Grup SüreçleriOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Din PsikolojisiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Uygulamalı İş Psikolojisi: İş Analizi ve Performans ArtırımıOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Psikodinamik PsikolojiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Travma PsikolojisiÇOOOOOÇAAOAÇÇAÇÇÇÇÇAAÇÇÇ
Psikoterapi Teknikleri IÇÇÇÇOOOAOAOOAAOOOOOOAOOO
Psikofarmakoloji OOOÇÇOOOOOOOOAOOOOOOAOOO
Aile Psikoterapisine GirişÇÇÇÇÇÇÇAÇAOÇAAOOÇÇOOAOOO
Yaşlılık PsikolojisiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Kişilik BozukluklarıOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Ergenlik PsikolojisiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
LiderlikOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Endüstri Psikolojisi TestleriÇOOAOOÇOÇOOÇOAOÇOÇÇÇAOOÇ
Nöropsikolojik TestlerOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Bağımlılık PsikolojisiOOOOOÇOAÇAOÇAAÇÇOOOOAÇÇÇ
İnsancıl-Varoluşcu PsikolojiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Psikoterapi Teknikleri IIÇÇÇÇOOOAOAOOAAOOOOOOAOOO
Psikolojik Testlerde UygulamaOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
<
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24
Psikolojiye Giriş I
İngilizce-I
Türk Dili I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Psikolojiye Giriş II
İngilizce-II
Türk Dili II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Gelişim Psikolojisi I
Bilişsel Psikoloji I
Gelişim Psikolojisi II
Bilişsel Psikoloji II
Psikopatoloji I
Psikopatoloji II
İstatistik IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
İstatistik-II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Modern Psikoloji Tarihi
Araştırma Yöntemleri I
Araştırma Yöntemleri II
Klinik Psikoloji
Kişilik
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
Nöropsikoloji
Görüşme Teknikleri
Psikolojik Testler
Psikolojide Etik İlkeler
Sağlık Psikolojisi
Biyolojik Psikoloji I
Öğrenme Psikolojisi I