Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24
Psikolojiye Giriş I 544443323121111132321121
İngilizce-I 111111111111111111115111
Türk Dili I 111111111111111111111111
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 111111112111111111111111
Psikolojiye Giriş II 354455313342312223221321
İngilizce-II 111111111111111111115111
Türk Dili II 111111111111111111111111
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 111111111211111111111111
Gelişim Psikolojisi I 444544314143113344431444
Bilişsel Psikoloji I 333333333333333333333333
Gelişim Psikolojisi II 555443214132114433321433
Bilişsel Psikoloji II 333333333333333333333333
Psikopatoloji I 333333323443313344431333
Psikopatoloji II 333333313333313344331333
İstatistik I000000000000000000000000
İstatistik-II 000000000000000000000000
Modern Psikoloji Tarihi333333333333333333333333
Araştırma Yöntemleri I222324253353452244331333
Araştırma Yöntemleri II222324253353454244331333
Klinik Psikoloji454444444545514454442443
Kişilik555544315151112244311311
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi433123424324213434451334
Nöropsikoloji333333333333333333333333
Görüşme Teknikleri221312211543113242151532
Psikolojik Testler111112132521521111111333
Psikolojide Etik İlkeler333433322121115433221555
Sağlık Psikolojisi333333333333333333333333
Biyolojik Psikoloji I333333333333333333333333
Öğrenme Psikolojisi I333333333333333333333333
Biyolojik Psikoloji II333333333333333333333333
Öğrenme Psikolojisi II333333333333333333333333
Sosyolojiye Giriş333333333333333333333333
Sosyal Psikoloji I444543315123113344441333
Sosyal Psikoloji II444543315123113344441333
Lisans Bitirme Çalışması444444444444444444444444
Psikolojide Alan Uygulmaları333333333333333333333333
Stres 333333333333333333333333
Çocuk İstismarı ve İhmal 333333333333333333333333
Evrimsel Psikoloji 333333333333333333333333
Spor Psikolojisi121112111113113341311413
Sibernetik333333333333333333333333
Dikkat ve Hafıza333333333333333333333333
Psikodinamik Psikoloji333333333333333333333333
SPSS Uygulamaları444444444444444444444444
İnsanda Cinsellik333333333333333333333333
Kültürlerarası Psikoloji333333333333333333333333
Eğitim Psikolojisi544533412233114544441535
Adli Psikoloji 423333214141114433431333
Heyecan ve Motivasyon 333333333333333333333333
Toplumsal Cinsiyet 333333333333333333333333
Trafik Psikolojisi222222222222222222222222
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik444444434244215444441544
Aile Dinamikleri333333333333333333333333
Bilişsel-Davranışcı Psikoloji142411112233442133331222
Sosyobiyoloji333333333333333333333333
Duyum ve Algı333432113121112222221222
Kişilik Psikolojisinde Seçme Konular333333333333333333333333
Grup Psikoterapisine Giriş333443413134113333331333
Klinik Psikolojide Seçme Konular444354422434314444431343
Psikolinguistik 333333333333333333333333
Psikoteknik Uygulamalar333333333333333333333333
Çocuk Psikopatolojisine Giriş333333333333333333333333
Kişilerarası İletişim334343423342314123521242
İnsan Kaynakları Yönetimi222222222222222222222222
Grup Süreçleri333333333333333333333333
Din Psikolojisi333333333333333333333333
Uygulamalı İş Psikolojisi: İş Analizi ve Performans Artırımı333333333333333333333333
Psikodinamik Psikoloji333333333333333333333333
Travma Psikolojisi522322411315515544411455
Psikoterapi Teknikleri I444433313133113333331333
Psikofarmakoloji 333542222223312222221333
Aile Psikoterapisine Giriş444444414134113344331333
Yaşlılık Psikolojisi333333333333333333333333
Kişilik Bozuklukları333333333333333333333333
Ergenlik Psikolojisi333333333333333333333333
Liderlik333333333333333333333333
Endüstri Psikolojisi Testleri433123424324213434451334
Nöropsikolojik Testler333333333333333333333333
Bağımlılık Psikolojisi333334314135114433331444
İnsancıl-Varoluşcu Psikoloji333333333333333333333333
Psikoterapi Teknikleri II444433313133113333331333
Psikolojik Testlerde Uygulama333333333333333333333333
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111111111111

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24
Psikolojiye Giriş I ÇÇÇÇÇOOOOAOAAAAAOOOOAAOA
İngilizce-I AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÇAAA
Türk Dili I AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAAAAOAAAAAAAAAAAAAAA
Psikolojiye Giriş II OÇÇÇÇÇOAOOÇOOAOOOOOOAOOA
İngilizce-II AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÇAAA
Türk Dili II AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAAAAAOAAAAAAAAAAAAAA
Gelişim Psikolojisi I ÇÇÇÇÇÇOAÇAÇOAAOOÇÇÇOAÇÇÇ
Bilişsel Psikoloji I OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Gelişim Psikolojisi II ÇÇÇÇÇOOAÇAOOAAÇÇOOOOAÇOO
Bilişsel Psikoloji II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Psikopatoloji I OOOOOOOOOÇÇOOAOOÇÇÇOAOOO
Psikopatoloji II OOOOOOOAOOOOOAOOÇÇOOAOOO
İstatistik IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
İstatistik-II AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Modern Psikoloji TarihiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Araştırma Yöntemleri IOOOOOÇOÇOOÇOÇÇOOÇÇOOAOOO
Araştırma Yöntemleri IIOOOOOÇOÇOOÇOÇÇÇOÇÇOOAOOO
Klinik PsikolojiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇÇÇÇOÇÇO
KişilikÇÇÇÇÇÇOAÇAÇAAAOOÇÇOAAOAA
Endüstri ve Örgüt PsikolojisiÇOOAOOÇOÇOOÇOAOÇOÇÇÇAOOÇ
NöropsikolojiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Görüşme TeknikleriOOAOAOOAAÇÇOAAOOÇOAÇAÇOO
Psikolojik TestlerAAAAAOAOOÇOAÇOAAAAAAAOOO
Psikolojide Etik İlkelerOOOÇOOOOOAOAAAÇÇOOOOAÇÇÇ
Sağlık PsikolojisiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Biyolojik Psikoloji IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Öğrenme Psikolojisi IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Biyolojik Psikoloji IIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Öğrenme Psikolojisi IIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Sosyolojiye GirişOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Sosyal Psikoloji IÇÇÇÇÇOOAÇAOOAAOOÇÇÇÇAOOO
Sosyal Psikoloji IIÇÇÇÇÇOOAÇAOOAAOOÇÇÇÇAOOO
Lisans Bitirme ÇalışmasıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Psikolojide Alan UygulmalarıOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Stres OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Çocuk İstismarı ve İhmal OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Evrimsel Psikoloji OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Spor PsikolojisiAOAAAOAAAAAOAAOOÇAOAAÇAO
SibernetikOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Dikkat ve HafızaOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Psikodinamik PsikolojiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
SPSS UygulamalarıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İnsanda CinsellikOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Kültürlerarası PsikolojiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Eğitim PsikolojisiÇÇÇÇOOÇAOOOOAAÇÇÇÇÇÇAÇOÇ
Adli Psikoloji ÇOOOOOOAÇAÇAAAÇÇOOÇOAOOO
Heyecan ve Motivasyon OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Toplumsal Cinsiyet OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Trafik PsikolojisiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Psikolojik Danışmanlık ve RehberlikÇÇÇÇÇÇÇOÇOÇÇOAÇÇÇÇÇÇAÇÇÇ
Aile DinamikleriOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Bilişsel-Davranışcı PsikolojiAÇOÇAAAAOOOOÇÇOAOOOOAOOO
SosyobiyolojiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Duyum ve AlgıOOOÇOOAAOAOAAAOOOOOOAOOO
Kişilik Psikolojisinde Seçme KonularOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Grup Psikoterapisine GirişOOOÇÇOÇAOAOÇAAOOOOOOAOOO
Klinik Psikolojide Seçme KonularÇÇÇOÇÇÇOOÇOÇOAÇÇÇÇÇOAOÇO
Psikolinguistik OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Psikoteknik UygulamalarOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Çocuk Psikopatolojisine GirişOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Kişilerarası İletişimOOÇOÇOÇOOOÇOOAÇAOOÇOAOÇO
İnsan Kaynakları YönetimiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Grup SüreçleriOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Din PsikolojisiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Uygulamalı İş Psikolojisi: İş Analizi ve Performans ArtırımıOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Psikodinamik PsikolojiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Travma PsikolojisiÇOOOOOÇAAOAÇÇAÇÇÇÇÇAAÇÇÇ
Psikoterapi Teknikleri IÇÇÇÇOOOAOAOOAAOOOOOOAOOO
Psikofarmakoloji OOOÇÇOOOOOOOOAOOOOOOAOOO
Aile Psikoterapisine GirişÇÇÇÇÇÇÇAÇAOÇAAOOÇÇOOAOOO
Yaşlılık PsikolojisiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Kişilik BozukluklarıOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Ergenlik PsikolojisiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
LiderlikOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Endüstri Psikolojisi TestleriÇOOAOOÇOÇOOÇOAOÇOÇÇÇAOOÇ
Nöropsikolojik TestlerOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Bağımlılık PsikolojisiOOOOOÇOAÇAOÇAAÇÇOOOOAÇÇÇ
İnsancıl-Varoluşcu PsikolojiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Psikoterapi Teknikleri IIÇÇÇÇOOOAOAOOAAOOOOOOAOOO
Psikolojik Testlerde UygulamaOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24
Psikolojiye Giriş I
İngilizce-I
Türk Dili I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Psikolojiye Giriş II
İngilizce-II
Türk Dili II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Gelişim Psikolojisi I
Bilişsel Psikoloji I
Gelişim Psikolojisi II
Bilişsel Psikoloji II
Psikopatoloji I
Psikopatoloji II
İstatistik IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
İstatistik-II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Modern Psikoloji Tarihi
Araştırma Yöntemleri I
Araştırma Yöntemleri II
Klinik Psikoloji
Kişilik
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
Nöropsikoloji
Görüşme Teknikleri
Psikolojik Testler
Psikolojide Etik İlkeler
Sağlık Psikolojisi
Biyolojik Psikoloji I
Öğrenme Psikolojisi I
Biyolojik Psikoloji II
Öğrenme Psikolojisi II
Sosyolojiye Giriş
Sosyal Psikoloji I
Sosyal Psikoloji II
Lisans Bitirme Çalışması
Psikolojide Alan Uygulmaları
Stres
Çocuk İstismarı ve İhmal
Evrimsel Psikoloji </