Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24
Psikolojiye Giriş I 544443323121111132321121
İngilizce-I 000000000001100000115000
Türk Dili I 000000000000000010000111
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 000000002010000000101111
Psikolojiye Giriş II 354455313342302223221321
İngilizce-II 000000000001100000115000
Türk Dili II 000000000000000010000111
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 000000000201000000101111
Gelişim Psikolojisi I 444544304043003344430444
Bilişsel Psikoloji I 333333333333333333333333
Gelişim Psikolojisi II 555443214132104433320433
Bilişsel Psikoloji II 333333333333333333333333
Psikopatoloji I 333333323443313344431333
Psikopatoloji II 333333313333313344331333
İstatistik I000000000000000000000000
İstatistik-II 000000000000000000000000
Modern Psikoloji Tarihi333333333333333333333333
Araştırma Yöntemleri I222324253353452244330333
Araştırma Yöntemleri II222324253353454244330333
Klinik Psikoloji454444444545514454442443
Kişilik555544315150102244300300
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi433123424324203434450334
Nöropsikoloji333333333333333333333333
Görüşme Teknikleri221302210543003242151532
Psikolojik Testler111112132521521111110333
Psikolojide Etik İlkeler333433322021005433220555
Sağlık Psikolojisi333333333333333333333333
Biyolojik Psikoloji I333333333333333333333333
Öğrenme Psikolojisi I333333333333333333333333
Biyolojik Psikoloji II333333333333333333333333
Öğrenme Psikolojisi II333333333333333333333333
Sosyolojiye Giriş333333333333333333333333
Sosyal Psikoloji I444543305023003344440333
Sosyal Psikoloji II444543305023003344440333
Lisans Bitirme Çalışması444444444444444444444444
Psikolojide Alan Uygulmaları333333333333333333333333
Stres 333333333333333333333333
Çocuk İstismarı ve İhmal 333333333333333333333333
Evrimsel Psikoloji 333333333333333333333333
Spor Psikolojisi120012100003103341300403
Sibernetik333333333333333333333333
Dikkat ve Hafıza333333333333333333333333
Psikodinamik Psikoloji333333333333333333333333
SPSS Uygulamaları444444444444444444444444
İnsanda Cinsellik333333333333333333333333
Kültürlerarası Psikoloji333333333333333333333333
Eğitim Psikolojisi544533412233104544440535
Adli Psikoloji 423333204041004433430333
Heyecan ve Motivasyon 333333333333333333333333
Toplumsal Cinsiyet 333333333333333333333333
Trafik Psikolojisi222222222222222222222222
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik444444434244205444440544
Aile Dinamikleri333333333333333333333333
Bilişsel-Davranışcı Psikoloji142400012233442033330222
Sosyobiyoloji333333333333333333333333
Duyum ve Algı333432103021002222220222
Sosyal ve Emosyonel Gelişim333333333333333333333333
Klinik Psikolojide Seçme Konular444354422434304444430343
Psikolinguistik 333333333333333333333333
Grup Psikoterapisine Giriş333443403034003333330333
Psikoteknik Uygulamalar333333333333333333333333
Çocuk Psikopatolojisine Giriş333333333333333333333333
Kişilerarası İletişim334343423342304023521242
Grup Süreçleri333333333333333333333333
İnsan Kaynakları Yönetimi222222222222222222222222
Din Psikolojisi333333333333333333333333
Psikoterapi Teknikleri I344443330303300333333033
Uygulamalı İş Psikolojisi: İş Analizi ve Performans Artırımı333333333333333333333333
Psikodinamik Psikoloji333333333333333333333333
Travma Psikolojisi522322400305505544400455
Psikofarmakoloji 333542222223302222220333
Aile Psikoterapisine Giriş444444404034003344330333
Yaşlılık Psikolojisi333333333333333333333333
Kişilik Bozuklukları333333333333333333333333
Ergenlik Psikolojisi333333333333333333333333
Liderlik333333333333333333333333
Endüstri Psikolojisi Testleri433412342432420343445033
Nöropsikolojik Testler333333333333333333333333
Bağımlılık Psikolojisi333334304035104433330444
İnsancıl-Varoluşcu Psikoloji333333333333333333333333
Psikoterapi Teknikleri II444433303033003333330333
Psikolojik Testlerde Uygulama333333333333333333333333
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111111111111

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24
Psikolojiye Giriş I ÇÇÇÇÇOOOOAOAAAAAOOOOAAOA
İngilizce-I AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÇAAA
Türk Dili I AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAAAAOAAAAAAAAAAAAAAA
Psikolojiye Giriş II OÇÇÇÇÇOAOOÇOOAOOOOOOAOOA
İngilizce-II AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÇAAA
Türk Dili II AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAAAAAOAAAAAAAAAAAAAA
Gelişim Psikolojisi I ÇÇÇÇÇÇOAÇAÇOAAOOÇÇÇOAÇÇÇ
Bilişsel Psikoloji I OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Gelişim Psikolojisi II ÇÇÇÇÇOOAÇAOOAAÇÇOOOOAÇOO
Bilişsel Psikoloji II OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Psikopatoloji I OOOOOOOOOÇÇOOAOOÇÇÇOAOOO
Psikopatoloji II OOOOOOOAOOOOOAOOÇÇOOAOOO
İstatistik IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
İstatistik-II AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Modern Psikoloji TarihiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Araştırma Yöntemleri IOOOOOÇOÇOOÇOÇÇOOÇÇOOAOOO
Araştırma Yöntemleri IIOOOOOÇOÇOOÇOÇÇÇOÇÇOOAOOO
Klinik PsikolojiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇAÇÇÇÇÇÇOÇÇO
KişilikÇÇÇÇÇÇOAÇAÇAAAOOÇÇOAAOAA
Endüstri ve Örgüt PsikolojisiÇOOAOOÇOÇOOÇOAOÇOÇÇÇAOOÇ
NöropsikolojiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Görüşme TeknikleriOOAOAOOAAÇÇOAAOOÇOAÇAÇOO
Psikolojik TestlerAAAAAOAOOÇOAÇOAAAAAAAOOO
Psikolojide Etik İlkelerOOOÇOOOOOAOAAAÇÇOOOOAÇÇÇ
Sağlık PsikolojisiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Biyolojik Psikoloji IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Öğrenme Psikolojisi IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Biyolojik Psikoloji IIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Öğrenme Psikolojisi IIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Sosyolojiye GirişOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Sosyal Psikoloji IÇÇÇÇÇOOAÇAOOAAOOÇÇÇÇAOOO
Sosyal Psikoloji IIÇÇÇÇÇOOAÇAOOAAOOÇÇÇÇAOOO
Lisans Bitirme ÇalışmasıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Psikolojide Alan UygulmalarıOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Stres OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Çocuk İstismarı ve İhmal OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Evrimsel Psikoloji OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Spor PsikolojisiAOAAAOAAAAAOAAOOÇAOAAÇAO
SibernetikOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Dikkat ve HafızaOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Psikodinamik PsikolojiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
SPSS UygulamalarıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İnsanda CinsellikOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Kültürlerarası PsikolojiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Eğitim PsikolojisiÇÇÇÇOOÇAOOOOAAÇÇÇÇÇÇAÇOÇ
Adli Psikoloji ÇOOOOOOAÇAÇAAAÇÇOOÇOAOOO
Heyecan ve Motivasyon OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Toplumsal Cinsiyet OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Trafik PsikolojisiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Psikolojik Danışmanlık ve RehberlikÇÇÇÇÇÇÇOÇOÇÇOAÇÇÇÇÇÇAÇÇÇ
Aile DinamikleriOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Bilişsel-Davranışcı PsikolojiAÇOÇAAAAOOOOÇÇOAOOOOAOOO
SosyobiyolojiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Duyum ve AlgıOOOÇOOAAOAOAAAOOOOOOAOOO
Sosyal ve Emosyonel GelişimOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Klinik Psikolojide Seçme KonularÇÇÇOÇÇÇOOÇOÇOAÇÇÇÇÇOAOÇO
Psikolinguistik OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Grup Psikoterapisine GirişOOOÇÇOÇAOAOÇAAOOOOOOAOOO
Psikoteknik UygulamalarOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Çocuk Psikopatolojisine GirişOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Kişilerarası İletişimOOÇOÇOÇOOOÇOOAÇAOOÇOAOÇO
Grup SüreçleriOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
İnsan Kaynakları YönetimiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Din PsikolojisiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Psikoterapi Teknikleri IOÇÇÇÇOOOAOAOOAAOOOOOOAOO
Uygulamalı İş Psikolojisi: İş Analizi ve Performans ArtırımıOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Psikodinamik PsikolojiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Travma PsikolojisiÇOOOOOÇAAOAÇÇAÇÇÇÇÇAAÇÇÇ
Psikofarmakoloji OOOÇÇOOOOOOOOAOOOOOOAOOO
Aile Psikoterapisine GirişÇÇÇÇÇÇÇAÇAOÇAAOOÇÇOOAOOO
Yaşlılık PsikolojisiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Kişilik BozukluklarıOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Ergenlik PsikolojisiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
LiderlikOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Endüstri Psikolojisi TestleriÇOOÇAOOÇOÇOOÇOAOÇOÇÇÇAOO
Nöropsikolojik TestlerOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Bağımlılık PsikolojisiOOOOOÇOAÇAOÇAAÇÇOOOOAÇÇÇ
İnsancıl-Varoluşcu PsikolojiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Psikoterapi Teknikleri IIÇÇÇÇOOOAOAOOAAOOOOOOAOOO
Psikolojik Testlerde UygulamaOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
<
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16PÇ17PÇ18PÇ19PÇ20PÇ21PÇ22PÇ23PÇ24
Psikolojiye Giriş I
İngilizce-I XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Türk Dili I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXXXXXXXXXXXXXXX
Psikolojiye Giriş II X
İngilizce-II XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Türk Dili II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II XXXXXXXXXXXXXXXXX
Gelişim Psikolojisi I XXXXX
Bilişsel Psikoloji I
Gelişim Psikolojisi II XX
Bilişsel Psikoloji II
Psikopatoloji I
Psikopatoloji II
İstatistik IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
İstatistik-II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Modern Psikoloji Tarihi
Araştırma Yöntemleri IX
Araştırma Yöntemleri IIX
Klinik Psikoloji
KişilikXXXXXX
Endüstri ve Örgüt PsikolojisiXX
Nöropsikoloji
Görüşme TeknikleriXXXX
Psikolojik TestlerX
Psikolojide Etik İlkelerXXXX
Sağlık Psikolojisi
Biyolojik Psikoloji I
Öğrenme Psikolojisi I
Biyolojik Psikoloji II
Öğrenme Psikolojisi II
Sosyolojiye Giriş