Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Türk Dili I 11110223323
Osmanlı Türkçesi I44444444444
İslam Tarihine Giriş03040505450
Tarih Metodolojisi54343454454
Türk Tarihine Giriş33333333333
Türk Dili II 11110223323
Osmanlı Türkçesi II44444444444
Selçuklular Tarihi30405050450
Eski Çağ Tarihi33444345454
Batı ve Doğu Roma Tarihi30303030430
Osmanlı Tarihi I34445343545
Avrupa Tarihi I43445455544
Osmanlı Paleografyası I44433433343
Türk İdare Tarihi45444422455
Siyasi Düşünceler Tarihi33434333433
Akdeniz Tarihi00000000000
Osmanlı Tarihi II34445343545
Avrupa Tarihi II44555455454
Osmanlı Paleografyası II40505050450
Toplumsal Tarih Araştırmaları44444444444
Kronikler ve Tarih Yazıcılığı34345455344
Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi I44444444444
Türk Modernleşme Tarihi44345454443
Yerel ve Sözlü Tarih Araştırlamaları44444444444
Rusya Tarihi34345455344
Tarih Semineri I34344445434
Amerikan Tarihi44444444444
Osmanlı Diploması Tarihi54554443554
Çağdaş Dünya Tarihi43445544554
Arşiv ve Tarih34344453434
Osmanlı Tarihçeleri-Seçme Metinleri I45444334454
Tarih Semineri II43443445434
Lisans Bitirme Çalışması44534334443
Çağdaş Dünya43443445434
Türk-İslam Medeniyeti Tarihi33333333333
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Tarih ve Etik00000000000
Balkan Tarihi00000000000
Evliya Çelebi Seyahatnamesi Okumaları00000000000
Tarihi Coğrafya00000000000
Avrasya Tarihi00000000000
Medeniyet Tarihi00000000000
Osmanlıda Gündelik Hayat00000000000
Osmanlı Toplumsal ve Siyasal Yapısı00000000000
Türk Kültür Tarihi00000000000
İngilizce-II 00000000000
Osmanlı Şehircilik Tarihi00000000000
Kadın Tarihi Çalışmaları00000000000
İngilizce-I 00000000000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11110222214
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 11110222214
Tarihsel Sosyoloji00000000000
Mısır Tarihi00000000000
İran Tarihi00000000000
Endülüs Tarihi00000000000
Denizcilik Tarihi00000000000
Osmanlı Şehircilik Tarihi00000000000
Osmanlı Tarihçeleri-Seçme Metinler II00000000000

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Türk Dili I AAAAAOOOOOO
Osmanlı Türkçesi IÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İslam Tarihine GirişAOAÇAÇAÇÇÇA
Tarih MetodolojisiÇÇOÇOÇÇÇÇÇÇ
Türk Tarihine GirişOOOOOOOOOOO
Türk Dili II AAAAAOOOOOO
Osmanlı Türkçesi IIÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Selçuklular TarihiOAÇAÇAÇAÇÇA
Eski Çağ TarihiOOÇÇÇOÇÇÇÇÇ
Batı ve Doğu Roma TarihiOAOAOAOAÇOA
Osmanlı Tarihi IOÇÇÇÇOÇOÇÇÇ
Avrupa Tarihi IÇOÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Osmanlı Paleografyası IÇÇÇOOÇOOOÇO
Türk İdare TarihiÇÇÇÇÇÇOOÇÇÇ
Siyasi Düşünceler TarihiOOÇOÇOOOÇOO
Akdeniz TarihiAAAAAAAAAAA
Osmanlı Tarihi IIOÇÇÇÇOÇOÇÇÇ
Avrupa Tarihi IIÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Osmanlı Paleografyası IIÇAÇAÇAÇAÇÇA
Toplumsal Tarih AraştırmalarıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Kronikler ve Tarih YazıcılığıOÇOÇÇÇÇÇOÇÇ
Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi IÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Türk Modernleşme TarihiÇÇOÇÇÇÇÇÇÇO
Yerel ve Sözlü Tarih AraştırlamalarıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Rusya TarihiOÇOÇÇÇÇÇOÇÇ
Tarih Semineri IOÇOÇÇÇÇÇÇOÇ
Amerikan TarihiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Osmanlı Diploması TarihiÇÇÇÇÇÇÇOÇÇÇ
Çağdaş Dünya TarihiÇOÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Arşiv ve TarihOÇOÇÇÇÇOÇOÇ
Osmanlı Tarihçeleri-Seçme Metinleri IÇÇÇÇÇOOÇÇÇÇ
Tarih Semineri IIÇOÇÇOÇÇÇÇOÇ
Lisans Bitirme ÇalışmasıÇÇÇOÇOOÇÇÇO
Çağdaş DünyaÇOÇÇOÇÇÇÇOÇ
Türk-İslam Medeniyeti TarihiOOOOOOOOOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Tarih ve EtikAAAAAAAAAAA
Balkan TarihiAAAAAAAAAAA
Evliya Çelebi Seyahatnamesi OkumalarıAAAAAAAAAAA
Tarihi CoğrafyaAAAAAAAAAAA
Avrasya TarihiAAAAAAAAAAA
Medeniyet TarihiAAAAAAAAAAA
Osmanlıda Gündelik HayatAAAAAAAAAAA
Osmanlı Toplumsal ve Siyasal YapısıAAAAAAAAAAA
Türk Kültür TarihiAAAAAAAAAAA
İngilizce-II AAAAAAAAAAA
Osmanlı Şehircilik TarihiAAAAAAAAAAA
Kadın Tarihi ÇalışmalarıAAAAAAAAAAA
İngilizce-I AAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOOOOAÇ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAOOOOAÇ
Tarihsel SosyolojiAAAAAAAAAAA
Mısır TarihiAAAAAAAAAAA
İran TarihiAAAAAAAAAAA
Endülüs TarihiAAAAAAAAAAA
Denizcilik TarihiAAAAAAAAAAA
Osmanlı Şehircilik TarihiAAAAAAAAAAA
Osmanlı Tarihçeleri-Seçme Metinler IIAAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Türk Dili I X
Osmanlı Türkçesi I
İslam Tarihine GirişXXXXX
Tarih Metodolojisi
Türk Tarihine Giriş
Türk Dili II X
Osmanlı Türkçesi II
Selçuklular TarihiXXXXX
Eski Çağ Tarihi
Batı ve Doğu Roma TarihiXXXXX
Osmanlı Tarihi I
Avrupa Tarihi I
Osmanlı Paleografyası I
Türk İdare Tarihi
Siyasi Düşünceler Tarihi
Akdeniz TarihiXXXXXXXXXXX
Osmanlı Tarihi II
Avrupa Tarihi II
Osmanlı Paleografyası IIXXXXX
Toplumsal Tarih Araştırmaları
Kronikler ve Tarih Yazıcılığı
Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi I
Türk Modernleşme Tarihi
Yerel ve Sözlü Tarih Araştırlamaları
Rusya Tarihi
Tarih Semineri I
Amerikan Tarihi
Osmanlı Diploması Tarihi
Çağdaş Dünya Tarihi
Arşiv ve Tarih
Osmanlı Tarihçeleri-Seçme Metinleri I
Tarih Semineri II
Lisans Bitirme Çalışması
Çağdaş Dünya
Türk-İslam Medeniyeti Tarihi
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Tarih ve EtikXXXXXXXXXXX
Balkan TarihiXXXXXXXXXXX
Evliya Çelebi Seyahatnamesi OkumalarıXXXXXXXXXXX
Tarihi CoğrafyaXXXXXXXXXXX
Avrasya TarihiXXXXXXXXXXX
Medeniyet TarihiXXXXXXXXXXX
Osmanlıda Gündelik HayatXXXXXXXXXXX
Osmanlı Toplumsal ve Siyasal YapısıXXXXXXXXXXX
Türk Kültür TarihiXXXXXXXXXXX
İngilizce-II XXXXXXXXXXX
Osmanlı Şehircilik TarihiXXXXXXXXXXX
Kadın Tarihi ÇalışmalarıXXXXXXXXXXX
İngilizce-I XXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I X
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II X
Tarihsel SosyolojiXXXXXXXXXXX
Mısır TarihiXXXXXXXXXXX
İran TarihiXXXXXXXXXXX
Endülüs TarihiXXXXXXXXXXX
Denizcilik TarihiXXXXXXXXXXX
Osmanlı Şehircilik TarihiXXXXXXXXXXX
Osmanlı Tarihçeleri-Seçme Metinler IIXXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"