Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Türk Dili I 11111223323
Osmanlı Türkçesi I44444444444
İslam Tarihine Giriş13141515451
Tarih Metodolojisi54343454454
Türk Tarihine Giriş33333333333
Türk Dili II 11111223323
Osmanlı Türkçesi II44444444444
Selçuklular Tarihi31415151451
Eski Çağ Tarihi33444345454
Batı ve Doğu Roma Tarihi31313131431
Osmanlı Tarihi I34445343545
Avrupa Tarihi I43445455544
Osmanlı Paleografyası I44433433343
Türk İdare Tarihi45444422455
Siyasi Düşünceler Tarihi33434333433
Akdeniz Tarihi11111111111
Osmanlı Tarihi II34445343545
Avrupa Tarihi II44555455454
Osmanlı Paleografyası II41515151451
Toplumsal Tarih Araştırmaları44444444444
Kronikler ve Tarih Yazıcılığı34345455344
Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi I44444444444
Türk Modernleşme Tarihi44345454443
Yerel ve Sözlü Tarih Araştırlamaları44444444444
Rusya Tarihi34345455344
Tarih Semineri I34344445434
Amerikan Tarihi44444444444
Osmanlı Diploması Tarihi54554443554
Çağdaş Dünya Tarihi43445544554
Arşiv ve Tarih34344453434
Osmanlı Tarihçeleri-Seçme Metinleri I45444334454
Tarih Semineri II43443445434
Lisans Bitirme Çalışması44534334443
Çağdaş Dünya43443445434
Türk-İslam Medeniyeti Tarihi33333333333
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111
Tarih ve Etik33333333333
Balkan Tarihi55555555555
Evliya Çelebi Seyahatnamesi Okumaları55555555555
Tarihi Coğrafya33333333333
Avrasya Tarihi11111111111
Medeniyet Tarihi44444444444
Osmanlıda Gündelik Hayat44444444444
Osmanlı Toplumsal ve Siyasal Yapısı44444444444
Türk Kültür Tarihi55555555555
İngilizce-II 55555555555
Osmanlı Şehircilik Tarihi44444444444
Kadın Tarihi Çalışmaları55555555555
İngilizce-I 55555555555
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11111222214
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 11111222214
Tarihsel Sosyoloji33333333333
Mısır Tarihi44444444444
İran Tarihi55555555555
Endülüs Tarihi55555555555
Denizcilik Tarihi55555555555
Osmanlı Şehircilik Tarihi44444444444
Osmanlı Tarihçeleri-Seçme Metinler II44444444444

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Türk Dili I AAAAAOOOOOO
Osmanlı Türkçesi IÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İslam Tarihine GirişAOAÇAÇAÇÇÇA
Tarih MetodolojisiÇÇOÇOÇÇÇÇÇÇ
Türk Tarihine GirişOOOOOOOOOOO
Türk Dili II AAAAAOOOOOO
Osmanlı Türkçesi IIÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Selçuklular TarihiOAÇAÇAÇAÇÇA
Eski Çağ TarihiOOÇÇÇOÇÇÇÇÇ
Batı ve Doğu Roma TarihiOAOAOAOAÇOA
Osmanlı Tarihi IOÇÇÇÇOÇOÇÇÇ
Avrupa Tarihi IÇOÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Osmanlı Paleografyası IÇÇÇOOÇOOOÇO
Türk İdare TarihiÇÇÇÇÇÇOOÇÇÇ
Siyasi Düşünceler TarihiOOÇOÇOOOÇOO
Akdeniz TarihiAAAAAAAAAAA
Osmanlı Tarihi IIOÇÇÇÇOÇOÇÇÇ
Avrupa Tarihi IIÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Osmanlı Paleografyası IIÇAÇAÇAÇAÇÇA
Toplumsal Tarih AraştırmalarıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Kronikler ve Tarih YazıcılığıOÇOÇÇÇÇÇOÇÇ
Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi IÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Türk Modernleşme TarihiÇÇOÇÇÇÇÇÇÇO
Yerel ve Sözlü Tarih AraştırlamalarıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Rusya TarihiOÇOÇÇÇÇÇOÇÇ
Tarih Semineri IOÇOÇÇÇÇÇÇOÇ
Amerikan TarihiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Osmanlı Diploması TarihiÇÇÇÇÇÇÇOÇÇÇ
Çağdaş Dünya TarihiÇOÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Arşiv ve TarihOÇOÇÇÇÇOÇOÇ
Osmanlı Tarihçeleri-Seçme Metinleri IÇÇÇÇÇOOÇÇÇÇ
Tarih Semineri IIÇOÇÇOÇÇÇÇOÇ
Lisans Bitirme ÇalışmasıÇÇÇOÇOOÇÇÇO
Çağdaş DünyaÇOÇÇOÇÇÇÇOÇ
Türk-İslam Medeniyeti TarihiOOOOOOOOOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Tarih ve EtikOOOOOOOOOOO
Balkan TarihiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Evliya Çelebi Seyahatnamesi OkumalarıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Tarihi CoğrafyaOOOOOOOOOOO
Avrasya TarihiAAAAAAAAAAA
Medeniyet TarihiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Osmanlıda Gündelik HayatÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Osmanlı Toplumsal ve Siyasal YapısıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Türk Kültür TarihiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İngilizce-II ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Osmanlı Şehircilik TarihiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Kadın Tarihi ÇalışmalarıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İngilizce-I ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOOOOAÇ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAOOOOAÇ
Tarihsel SosyolojiOOOOOOOOOOO
Mısır TarihiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İran TarihiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Endülüs TarihiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Denizcilik TarihiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Osmanlı Şehircilik TarihiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Osmanlı Tarihçeleri-Seçme Metinler IIÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Türk Dili I
Osmanlı Türkçesi I
İslam Tarihine Giriş
Tarih Metodolojisi
Türk Tarihine Giriş
Türk Dili II
Osmanlı Türkçesi II
Selçuklular Tarihi
Eski Çağ Tarihi
Batı ve Doğu Roma Tarihi
Osmanlı Tarihi I
Avrupa Tarihi I
Osmanlı Paleografyası I
Türk İdare Tarihi
Siyasi Düşünceler Tarihi
Akdeniz Tarihi
Osmanlı Tarihi II
Avrupa Tarihi II
Osmanlı Paleografyası II
Toplumsal Tarih Araştırmaları
Kronikler ve Tarih Yazıcılığı
Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi I
Türk Modernleşme Tarihi
Yerel ve Sözlü Tarih Araştırlamaları
Rusya Tarihi
Tarih Semineri I
Amerikan Tarihi
Osmanlı Diploması Tarihi
Çağdaş Dünya Tarihi
Arşiv ve Tarih
Osmanlı Tarihçeleri-Seçme Metinleri I
Tarih Semineri II
Lisans Bitirme Çalışması
Çağdaş Dünya
Türk-İslam Medeniyeti Tarihi
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Tarih ve Etik
Balkan Tarihi
Evliya Çelebi Seyahatnamesi Okumaları
Tarihi Coğrafya
Avrasya Tarihi
Medeniyet Tarihi
Osmanlıda Gündelik Hayat
Osmanlı Toplumsal ve Siyasal Yapısı
Türk Kültür Tarihi
İngilizce-II
Osmanlı Şehircilik Tarihi
Kadın Tarihi Çalışmaları
İngilizce-I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Tarihsel Sosyoloji
Mısır Tarihi
İran Tarihi
Endülüs Tarihi
Denizcilik Tarihi
Osmanlı Şehircilik Tarihi
Osmanlı Tarihçeleri-Seçme Metinler II

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"