Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11T%
Akdeniz Tarihi1111111111111%20.00
Amerikan Tarihi4444444444444%80.00
Arşiv ve Tarih3434445343441%74.55
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1111122221418%32.73
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1111122221418%32.73
Avrasya Tarihi1111111111111%20.00
Avrupa Tarihi-I4344545554447%85.45
Avrupa Tarihi-II4455545545450%90.91
Balkan Tarihi5555555555555%100.00
Batı ve Doğu Roma Tarihi3131313143124%43.64
Çağdaş Dünya4344344543442%76.36
Çağdaş Dünya Tarihi4344554455447%85.45
Denizcilik Tarihi5555555555555%100.00
Endülüs Tarihi5555555555555%100.00
Eski Çağ Tarihi3344434545443%78.18
Evliya Çelebi Seyahatnamesi Okumaları5555555555555%100.00
İngilizce-I 5555555555555%100.00
İngilizce-II 5555555555555%100.00
İran Tarihi5555555555555%100.00
İslam Tarihine Giriş3141515145131%56.36
Kadın Tarihi Çalışmaları5555555555555%100.00
Kronikler ve Tarih Yazıcılığı3434545534444%80.00
Lisans Bitirme Çalışması4453433444341%74.55
Medeniyet Tarihi4444444444444%80.00
Mısır Tarihi4444444444444%80.00
Osmanlı Diploması Tarihi5455444355448%87.27
Osmanlı Paleografyası I4443343334338%69.09
Osmanlı Paleografyası II4151515145133%60.00
Osmanlı Şehircilik Tarihi4444444444444%80.00
Osmanlı Şehircilik Tarihi4444444444444%80.00
Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi-I4444444444444%80.00
Osmanlı Tarihçeleri-Seçme Metinleri-I4544433445444%80.00
Osmanlı Tarihçeleri-Seçme Metinler-II4444444444444%80.00
Osmanlı Tarihi I3444534354544%80.00
Osmanlı Tarihi II3444534354544%80.00
Osmanlı Toplumsal ve Siyasal Yapısı4444444444444%80.00
Osmanlı Türkçesi I4444444444444%80.00
Osmanlı Türkçesi II4444444444444%80.00
Osmanlıda Gündelik Hayat4444444444444%80.00
Rusya Tarihi3434545534444%80.00
Selçuklular Tarihi3141515145131%56.36
Siyasi Düşünceler Tarihi3343433343336%65.45
Tarih Metodolojisi5434345445445%81.82
Tarih Semineri I3434444543442%76.36
Tarih Semineri II4344344543442%76.36
Tarih ve Etik3333333333333%60.00
Tarihi Coğrafya3333333333333%60.00
Tarihsel Sosyoloji3333333333333%60.00
Toplumsal Tarih Araştırmaları4444444444444%80.00
Türk Dili I 1111122332320%36.36
Türk Dili II 1111122332320%36.36
Türk İdare Tarihi4544442245543%78.18
Türk Kültür Tarihi5555555555555%100.00
Türk Modernleşme Tarihi4434545444344%80.00
Türk Tarihine Giriş3333333333333%60.00
Türk-İslam Medeniyeti Tarihi3333333333333%60.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Yerel ve Sözlü Tarih Araştırlamaları4444444444444%80.00
İlişkili Ders Sayısı / 636363636363636363636363--
İlişki Ağırlığı213202218207225207227214228226217--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Akdeniz TarihiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Amerikan TarihiYYYYYYYYYYY
Arşiv ve TarihOYOYYYÇYOYOY
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZAZAZÇAY
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZAZAZÇAY
Avrasya TarihiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Avrupa Tarihi-IYOYYÇYYÇYÇYÇYYY
Avrupa Tarihi-IIYYÇYÇYÇYYÇYÇYYÇYY
Balkan TarihiÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Batı ve Doğu Roma TarihiOÇAOÇAOÇAOÇAYOÇA
Çağdaş DünyaYOYYOYYÇYYOY
Çağdaş Dünya TarihiYOYYÇYÇYYYÇYÇYY
Denizcilik TarihiÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Endülüs TarihiÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Eski Çağ TarihiOOYYYOYÇYYÇYY
Evliya Çelebi Seyahatnamesi OkumalarıÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
İngilizce-I ÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
İngilizce-II ÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
İran TarihiÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
İslam Tarihine GirişOÇAYÇAÇYÇAÇYÇAYÇYÇA
Kadın Tarihi ÇalışmalarıÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kronikler ve Tarih YazıcılığıOYOYÇYYÇYÇYOYY
Lisans Bitirme ÇalışmasıYYÇYOYOOYYYO
Medeniyet TarihiYYYYYYYYYYY
Mısır TarihiYYYYYYYYYYY
Osmanlı Diploması TarihiÇYYÇYÇYYYYOÇYÇYY
Osmanlı Paleografyası IYYYOOYOOOYO
Osmanlı Paleografyası IIYÇAÇYÇAÇYÇAÇYÇAYÇYÇA
Osmanlı Şehircilik TarihiYYYYYYYYYYY
Osmanlı Şehircilik TarihiYYYYYYYYYYY
Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi-IYYYYYYYYYYY
Osmanlı Tarihçeleri-Seçme Metinleri-IYÇYYYYOOYYÇYY
Osmanlı Tarihçeleri-Seçme Metinler-IIYYYYYYYYYYY
Osmanlı Tarihi IOYYYÇYOYOÇYYÇY
Osmanlı Tarihi IIOYYYÇYOYOÇYYÇY
Osmanlı Toplumsal ve Siyasal YapısıYYYYYYYYYYY
Osmanlı Türkçesi IYYYYYYYYYYY
Osmanlı Türkçesi IIYYYYYYYYYYY
Osmanlıda Gündelik HayatYYYYYYYYYYY
Rusya TarihiOYOYÇYYÇYÇYOYY
Selçuklular TarihiOÇAYÇAÇYÇAÇYÇAYÇYÇA
Siyasi Düşünceler TarihiOOYOYOOOYOO
Tarih MetodolojisiÇYYOYOYÇYYYÇYY
Tarih Semineri IOYOYYYYÇYYOY
Tarih Semineri IIYOYYOYYÇYYOY
Tarih ve EtikOOOOOOOOOOO
Tarihi CoğrafyaOOOOOOOOOOO
Tarihsel SosyolojiOOOOOOOOOOO
Toplumsal Tarih AraştırmalarıYYYYYYYYYYY
Türk Dili I ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZOOAZO
Türk Dili II ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZOOAZO
Türk İdare TarihiYÇYYYYYAZAZYÇYÇY
Türk Kültür TarihiÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Türk Modernleşme TarihiYYOYÇYYÇYYYYO
Türk Tarihine GirişOOOOOOOOOOO
Türk-İslam Medeniyeti TarihiOOOOOOOOOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Yerel ve Sözlü Tarih AraştırlamalarıYYYYYYYYYYY
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )00000000000
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )12161216121281281012
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )00000453220
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )151211811111013101111
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )2425272820262118292128
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )1210131120101917141912
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Akdeniz Tarihi
Amerikan Tarihi
Arşiv ve Tarih
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Avrasya Tarihi
Avrupa Tarihi-I
Avrupa Tarihi-II
Balkan Tarihi
Batı ve Doğu Roma Tarihi
Çağdaş Dünya
Çağdaş Dünya Tarihi
Denizcilik Tarihi
Endülüs Tarihi
Eski Çağ Tarihi
Evliya Çelebi Seyahatnamesi Okumaları
İngilizce-I
İngilizce-II
İran Tarihi
İslam Tarihine Giriş
Kadın Tarihi Çalışmaları
Kronikler ve Tarih Yazıcılığı
Lisans Bitirme Çalışması
Medeniyet Tarihi
Mısır Tarihi
Osmanlı Diploması Tarihi
Osmanlı Paleografyası I
Osmanlı Paleografyası II
Osmanlı Şehircilik Tarihi
Osmanlı Şehircilik Tarihi
Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi-I
Osmanlı Tarihçeleri-Seçme Metinleri-I
Osmanlı Tarihçeleri-Seçme Metinler-II
Osmanlı Tarihi I
Osmanlı Tarihi II
Osmanlı Toplumsal ve Siyasal Yapısı
Osmanlı Türkçesi I
Osmanlı Türkçesi II
Osmanlıda Gündelik Hayat
Rusya Tarihi
Selçuklular Tarihi
Siyasi Düşünceler Tarihi
Tarih Metodolojisi
Tarih Semineri I
Tarih Semineri II
Tarih ve Etik
Tarihi Coğrafya
Tarihsel Sosyoloji
Toplumsal Tarih Araştırmaları
Türk Dili I
Türk Dili II
Türk İdare Tarihi
Türk Kültür Tarihi
Türk Modernleşme Tarihi
Türk Tarihine Giriş
Türk-İslam Medeniyeti Tarihi
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Yerel ve Sözlü Tarih Araştırlamaları
İlişkili Ders Sayısı / 636363636363636363636363
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"