Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11T%
Türk Dili I 1111122332320%36.36
Osmanlı Türkçesi I4444444444444%80.00
İslam Tarihine Giriş1314151545131%56.36
Tarih Metodolojisi5434345445445%81.82
Türk Tarihine Giriş3333333333333%60.00
Türk Dili II 1111122332320%36.36
Osmanlı Türkçesi II4444444444444%80.00
Selçuklular Tarihi3141515145131%56.36
Eski Çağ Tarihi3344434545443%78.18
Batı ve Doğu Roma Tarihi3131313143124%43.64
Osmanlı Tarihi I3444534354544%80.00
Avrupa Tarihi I4344545554447%85.45
Osmanlı Paleografyası I4443343334338%69.09
Tarih Semineri I3434444543442%76.36
Siyasi Düşünceler Tarihi3343433343336%65.45
Osmanlı Tarihi II3444534354544%80.00
Avrupa Tarihi II4455545545450%90.91
Osmanlı Paleografyası II4151515145133%60.00
Türk İdare Tarihi5444442245543%78.18
Toplumsal Tarih Araştırmaları4444444444444%80.00
Kronikler ve Tarih Yazıcılığı3434545534444%80.00
Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi I4444444444444%80.00
Türk Modernleşme Tarihi4434545444344%80.00
Yerel ve Sözlü Tarih Araştırlamaları4444444444444%80.00
Rusya Tarihi3434545534444%80.00
Amerikan Tarihi4444444444444%80.00
Osmanlı Diploması Tarihi5455444355448%87.27
Çağdaş Dünya Tarihi4344554455447%85.45
Arşiv ve Tarih3434445343441%74.55
Osmanlı Tarihçeleri-Seçme Metinleri I4544433445444%80.00
Akdeniz Tarihi1111111111111%20.00
Tarih Semineri II4344344543442%76.36
Lisans Bitirme Çalışması4453433444341%74.55
Çağdaş Dünya4344344543442%76.36
Türk-İslam Medeniyeti Tarihi3333333333333%60.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111%20.00
Tarih ve Etik3333333333333%60.00
Balkan Tarihi5555555555555%100.00
Evliya Çelebi Seyahatnamesi Okumaları5555555555555%100.00
Tarihi Coğrafya3333333333333%60.00
Avrasya Tarihi1111111111111%20.00
Medeniyet Tarihi4444444444444%80.00
Osmanlıda Gündelik Hayat4444444444444%80.00
Osmanlı Toplumsal ve Siyasal Yapısı4444444444444%80.00
Türk Kültür Tarihi5555555555555%100.00
Osmanlı Şehircilik Tarihi4444444444444%80.00
Kadın Tarihi Çalışmaları5555555555555%100.00
İngilizce-I 5555555555555%100.00
İngilizce-II 5555555555555%100.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1111122221418%32.73
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1111122221418%32.73
Tarihsel Sosyoloji3333333333333%60.00
Mısır Tarihi4444444444444%80.00
İran Tarihi5555555555555%100.00
Endülüs Tarihi5555555555555%100.00
Denizcilik Tarihi5555555555555%100.00
Osmanlı Şehircilik Tarihi4444444444444%80.00
Osmanlı Tarihçeleri-Seçme Metinler II4444444444444%80.00

Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Türk Dili I AAAAAOOOOOO
Osmanlı Türkçesi IÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İslam Tarihine GirişAOAÇAÇAÇÇÇA
Tarih MetodolojisiÇÇOÇOÇÇÇÇÇÇ
Türk Tarihine GirişOOOOOOOOOOO
Türk Dili II AAAAAOOOOOO
Osmanlı Türkçesi IIÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Selçuklular TarihiOAÇAÇAÇAÇÇA
Eski Çağ TarihiOOÇÇÇOÇÇÇÇÇ
Batı ve Doğu Roma TarihiOAOAOAOAÇOA
Osmanlı Tarihi IOÇÇÇÇOÇOÇÇÇ
Avrupa Tarihi IÇOÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Osmanlı Paleografyası IÇÇÇOOÇOOOÇO
Tarih Semineri IOÇOÇÇÇÇÇÇOÇ
Siyasi Düşünceler TarihiOOÇOÇOOOÇOO
Osmanlı Tarihi IIOÇÇÇÇOÇOÇÇÇ
Avrupa Tarihi IIÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Osmanlı Paleografyası IIÇAÇAÇAÇAÇÇA
Türk İdare TarihiÇÇÇÇÇÇOOÇÇÇ
Toplumsal Tarih AraştırmalarıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Kronikler ve Tarih YazıcılığıOÇOÇÇÇÇÇOÇÇ
Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi IÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Türk Modernleşme TarihiÇÇOÇÇÇÇÇÇÇO
Yerel ve Sözlü Tarih AraştırlamalarıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Rusya TarihiOÇOÇÇÇÇÇOÇÇ
Amerikan TarihiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Osmanlı Diploması TarihiÇÇÇÇÇÇÇOÇÇÇ
Çağdaş Dünya TarihiÇOÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Arşiv ve TarihOÇOÇÇÇÇOÇOÇ
Osmanlı Tarihçeleri-Seçme Metinleri IÇÇÇÇÇOOÇÇÇÇ
Akdeniz TarihiAAAAAAAAAAA
Tarih Semineri IIÇOÇÇOÇÇÇÇOÇ
Lisans Bitirme ÇalışmasıÇÇÇOÇOOÇÇÇO
Çağdaş DünyaÇOÇÇOÇÇÇÇOÇ
Türk-İslam Medeniyeti TarihiOOOOOOOOOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAA
Tarih ve EtikOOOOOOOOOOO
Balkan TarihiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Evliya Çelebi Seyahatnamesi OkumalarıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Tarihi CoğrafyaOOOOOOOOOOO
Avrasya TarihiAAAAAAAAAAA
Medeniyet TarihiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Osmanlıda Gündelik HayatÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Osmanlı Toplumsal ve Siyasal YapısıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Türk Kültür TarihiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Osmanlı Şehircilik TarihiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Kadın Tarihi ÇalışmalarıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İngilizce-I ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İngilizce-II ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOOOOAÇ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAOOOOAÇ
Tarihsel SosyolojiOOOOOOOOOOO
Mısır TarihiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İran TarihiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Endülüs TarihiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Denizcilik TarihiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Osmanlı Şehircilik TarihiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Osmanlı Tarihçeleri-Seçme Metinler IIÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11
Türk Dili I
Osmanlı Türkçesi I
İslam Tarihine Giriş
Tarih Metodolojisi
Türk Tarihine Giriş
Türk Dili II
Osmanlı Türkçesi II
Selçuklular Tarihi
Eski Çağ Tarihi
Batı ve Doğu Roma Tarihi
Osmanlı Tarihi I
Avrupa Tarihi I
Osmanlı Paleografyası I
Tarih Semineri I
Siyasi Düşünceler Tarihi
Osmanlı Tarihi II
Avrupa Tarihi II
Osmanlı Paleografyası II
Türk İdare Tarihi
Toplumsal Tarih Araştırmaları
Kronikler ve Tarih Yazıcılığı
Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi I
Türk Modernleşme Tarihi
Yerel ve Sözlü Tarih Araştırlamaları
Rusya Tarihi
Amerikan Tarihi
Osmanlı Diploması Tarihi
Çağdaş Dünya Tarihi
Arşiv ve Tarih
Osmanlı Tarihçeleri-Seçme Metinleri I
Akdeniz Tarihi
Tarih Semineri II
Lisans Bitirme Çalışması
Çağdaş Dünya
Türk-İslam Medeniyeti Tarihi
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Tarih ve Etik
Balkan Tarihi
Evliya Çelebi Seyahatnamesi Okumaları
Tarihi Coğrafya
Avrasya Tarihi
Medeniyet Tarihi
Osmanlıda Gündelik Hayat
Osmanlı Toplumsal ve Siyasal Yapısı
Türk Kültür Tarihi
Osmanlı Şehircilik Tarihi
Kadın Tarihi Çalışmaları
İngilizce-I
İngilizce-II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Tarihsel Sosyoloji
Mısır Tarihi
İran Tarihi
Endülüs Tarihi
Denizcilik Tarihi
Osmanlı Şehircilik Tarihi
Osmanlı Tarihçeleri-Seçme Metinler II

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"