Ders Kategori Listesi


DERS KATEGORİ LİSTESİ
Ders KategorileriAKTS
Uzmanlık / Alan Dersleri
Adli Psikoloji 4.0
Aile Dinamikleri4.0
Aile Psikoterapisine Giriş4.0
Bağımlılık Psikolojisi4.0
Bilişsel-Davranışcı Psikoloji4.0
Çocuk İstismarı ve İhmal 4.0
Çocuk Psikopatolojisine Giriş4.0
Dikkat ve Hafıza4.0
Din Psikolojisi4.0
Eğitim Psikolojisi4.0
Endüstri Psikolojisi Testleri4.0
Ergenlik Psikolojisi4.0
Evrimsel Psikoloji 4.0
Grup Psikoterapisine Giriş4.0
Grup Süreçleri4.0
Heyecan ve Motivasyon 4.0
İnsan Kaynakları Yönetimi4.0
İnsancıl-Varoluşcu Psikoloji4.0
İnsanda Cinsellik4.0
Kişilerarası İletişim4.0
Kişilik Bozuklukları4.0
Kişilik Psikolojisinde Seçme Konular4.0
Klinik Psikolojide Seçme Konular4.0
Kültürlerarası Psikoloji4.0
Liderlik4.0
Nöropsikoloji4.0
Nöropsikolojik Testler4.0
Psikodinamik Psikoloji4.0
Psikodinamik Psikoloji4.0
Psikofarmakoloji 4.0
Psikolinguistik 4.0
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik4.0
Psikolojik Testlerde Uygulama4.0
Psikoteknik Uygulamalar4.0
Psikoterapi Teknikleri I4.0
Psikoterapi Teknikleri II4.0
Sibernetik4.0
Sosyobiyoloji4.0
Spor Psikolojisi4.0
SPSS Uygulamaları4.0
Stres 4.0
Toplumsal Cinsiyet 4.0
Trafik Psikolojisi4.0
Travma Psikolojisi4.0
Uygulamalı İş Psikolojisi: İş Analizi ve Performans Artırımı4.0
Yaşlılık Psikolojisi4.0
Toplam184.0
Temel Mesleki Dersler
Araştırma Yöntemleri I5.0
Araştırma Yöntemleri II5.0
Bilişsel Psikoloji I 5.0
Bilişsel Psikoloji II 5.0
Biyolojik Psikoloji I5.0
Biyolojik Psikoloji II5.0
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi5.0
Gelişim Psikolojisi I 5.0
Gelişim Psikolojisi II 5.0
Görüşme Teknikleri5.0
İstatistik I6.0
İstatistik-II 6.0
Kişilik5.0
Klinik Psikoloji5.0
Lisans Bitirme Çalışması8.0
Modern Psikoloji Tarihi5.0
Nöropsikoloji5.0
Öğrenme Psikolojisi I3.0
Öğrenme Psikolojisi II3.0
Psikolojide Alan Uygulamaları4.0
Psikolojide Etik İlkeler5.0
Psikolojik Testler5.0
Psikolojiye Giriş I 6.0
Psikolojiye Giriş II 6.0
Psikopatoloji I 5.0
Psikopatoloji II 5.0
Sağlık Psikolojisi5.0
Sosyal Psikoloji I4.0
Sosyal Psikoloji II4.0
Sosyolojiye Giriş5.0
Toplam150.0
Destek Dersleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3.0
İngilizce-I 4.0
İngilizce-II 4.0
Türk Dili I 3.0
Türk Dili II 3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Toplam38.0
Tüm Derslerin AKTS Toplamı372.0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"