Ders Kategori Listesi


Ders Kategori ListesiAKTS
Destek Dersleri
Türk Modernleşme Tarihi5.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3.0
Çağdaş Dünya5.0
Eski Çağ Tarihi5.0
Türk Dili I 3.0
Türk Dili II 3.0
Toplam27.0
Uzmanlık / Alan Dersleri
Türk İdare Tarihi5.0
Osmanlı Tarihi I3.0
Osmanlı Tarihi II3.0
Osmanlı Paleografyası I5.0
Osmanlı Paleografyası II5.0
Avrupa Tarihi I5.0
Avrupa Tarihi II5.0
Lisans Bitirme Çalışması5.0
Toplam36.0
Tüm derslerin AKTS Toplamı63.0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"