DERS KATEGORİ LİSTESİ
Ders KategorileriAKTS
Destek Dersleri
Türk Modernleşme Tarihi5.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3.0
Çağdaş Dünya5.0
Eski Çağ Tarihi5.0
Türk Dili I 3.0
Türk Dili II 3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3.0
Evliya Çelebi Seyahatnamesi Okumaları5.0
İngilizce-I 4.0
İngilizce-II 4.0
İran Tarihi5.0
Türk Dili I 3.0
Türk Dili II 3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Toplam75.0
Temel Mesleki Dersler
Arşiv ve Tarih5.0
Çağdaş Dünya5.0
Çağdaş Dünya Tarihi5.0
Eski Çağ Tarihi5.0
İslam Tarihine Giriş5.0
Lisans Bitirme Çalışması6.0
Medeniyet Tarihi5.0
Mısır Tarihi5.0
Osmanlı Diploması Tarihi6.0
Osmanlı Paleografyası I7.0
Osmanlı Paleografyası II7.0
Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi I6.0
Osmanlı Şehircilik Tarihi5.0
Osmanlı Tarihçeleri-Seçme Metinler II5.0
Osmanlı Tarihçeleri-Seçme Metinleri I5.0
Osmanlı Tarihi I5.0
Osmanlı Tarihi II5.0
Osmanlı Toplumsal ve Siyasal Yapısı5.0
Osmanlı Türkçesi I6.0
Osmanlı Türkçesi II6.0
Osmanlıda Gündelik Hayat5.0
Selçuklular Tarihi5.0
Siyasi Düşünceler Tarihi6.0
Tarih Metodolojisi5.0
Tarih Semineri I5.0
Tarih Semineri II5.0
Tarih ve Etik5.0
Tarihi Coğrafya5.0
Tarihsel Sosyoloji5.0
Toplumsal Tarih Araştırmaları5.0
Türk İdare Tarihi5.0
Türk Kültür Tarihi5.0
Türk Modernleşme Tarihi5.0
Türk Tarihine Giriş5.0
Türk-İslam Medeniyeti Tarihi5.0
Yerel ve Sözlü Tarih Araştırlamaları5.0
Toplam190.0
Uzmanlık / Alan Dersleri
Türk İdare Tarihi5.0
Osmanlı Tarihi I3.0
Osmanlı Tarihi II3.0
Osmanlı Paleografyası I5.0
Osmanlı Paleografyası II5.0
Avrupa Tarihi I5.0
Avrupa Tarihi II5.0
Lisans Bitirme Çalışması5.0
Akdeniz Tarihi5.0
Amerikan Tarihi5.0
Avrasya Tarihi5.0
Avrupa Tarihi I6.0
Avrupa Tarihi II7.0
Balkan Tarihi5.0
Batı ve Doğu Roma Tarihi5.0
Denizcilik Tarihi5.0
Endülüs Tarihi5.0
Kadın Tarihi Çalışmaları5.0
Osmanlı Şehircilik Tarihi5.0
Rusya Tarihi6.0
Toplam100.0
Tüm derslerin AKTS Toplamı365.0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"