Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Siyasal İdeolojilerPOL 4052016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ömer TAŞGETİREN
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Ömer TAŞGETİREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı modern dünyanın oluşmasında etkili olmuş ve çağdaş siyaseti yönlendiren ideolojilerin temel fikirlerini öğrencilere aktarmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders çağdaş siyaseti şekillendirmiş başlıca siyasi ideolojileri inceler. Ders liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm, milliyetçilik, feminizm ve başka bazı ideolojileri ele alır. Ders bu ideolojilerin temel fikirlerini ve argümanlarını öğrencilere aktarmayı amaçlar ve aynı zamanda düşünce tarihinde bu ideolojilere getirilmiş eleştirilerden bahseder.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Siyasal ideolojiler hakkında geniş bilgi birikimi1, 2, 3, 8, 10, 14A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş
2. Haftaİdeoloji ve İdeolojilerGiriş: İdeoloji ve İdeolojiler, s 1-23
3. HaftaLiberalizmLiberalizm, s. 24-43
4. HaftaLiberalismLiberalizm, s. 43-64
5. HaftaMuhafazakarlıkMuhafazakarlık, s. 65-96
6. HaftaSosyalizmSosyalizm, s.. 97-139
7. HaftaGenel Değerlendirme
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaMilliyetçilikMilliyetçilik, s. 168-197
10. HaftaFeminizmFeminizm, s. 226-250
11. HaftaDini Siyasi DüşünceDini Fundamentalizm, s. 281-310
12. HaftaÇokkültürcülükÇokkültürcülük, s. 311-336
13. HaftaEkolojizmEkolojizm, s. 251-280
14. HaftaSonculukSonuç: İdeoloji Sonrası bir Dönem mi? s. 337-344
15. HaftaGenel Değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuHeywood, Andrew. 2012. Political Ideologies: An Introduction. 5th ed. New York: Palgrave Macmillan
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Uluslararası sistemin işleyişini, temel kavramlarını ve özelliklerini inceleme ve uluslararası ilişkiler disiplininin alt konuları hakkında temel bilgileri öğrenmeX
PÇ2Dünya siyasi tarihinde meydana gelen gelişmeleri neden-sonuç ilişkisi bağlamında analiz edebilmeX
PÇ3Yabancı dil becerisini geliştirmeX
PÇ4Türkiye´nin dış politikasını neden-sonuç ilişkisi içerisinde kapsamlı şekilde analiz edebilmeX
PÇ5Dış politika analizine ilişkin teorik yaklaşımları ve karar verme sürecinin işleyişini analiz edebilmeX
PÇ6Teorik ve metodolojik düşünmeyi öğrenme ve olgulara bu çerçeveden bakabilmeX
PÇ7Toplumsal gelişmeleri ve koşulları karşılaştırmalı analiz edebilmeX
PÇ8Uluslararası Hukuk´un temel ilkelerini ve konularını öğrenmeX
PÇ9Uluslararası İlişkiler teorilerini irdeleme ve uluslararası gelişmelere teorik çerçeveden bakmayı öğrenmeX
PÇ10Türkiye´nin siyasal yaşamını tarihsel bir pencereden ve kronolojik bir şekilde analiz edebilmeX
PÇ11İç Hukukun işleyişini ve temel ilkelerini öğrenmeX
PÇ12Uluslararası ve bölgesel örgütlerin kuruluşunu, yapısını, işleyişini ve dünya siyasetindeki etkisini analiz edebilmeX
PÇ13Devlet-içi çatışmalarının nedenlerini ve çözüm modellerini örnekleriyle analiz edebilmeX
PÇ14Uluslararası Güvenlik sorunlarını ve bu alana ilişkin teorik yaklaşımlarını incelemeX
PÇ15Uluslararası sistemde ortaya çıkan gelişmeleri teorik açıdan ve karşılaştırmalı bir şekilde irdelemeX
PÇ16Uluslararası gelişmelere ilişkin olarak analitik düşünce becerisini geliştirmeX
PÇ17İktisat, sosyoloji, siyaset bilimi ve kamu maliyesi gibi diğer disiplinlerin temel kavramlarını ve kuramlarını öğrenmeX
PÇ18Siyaset biliminin felsefi temellerini inşa eden filozofların/düşünürlerin fikirlerini kapsamlı şekilde inceleme ve bu felsefi görüşlerin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine katkısını irdelemeX
PÇ19Temel bilgisayar becerilerini edinmeX
PÇ20Bireysel olarak bilimsel bir çalışmayı planlama, yürütme ve yazıya dökme becerisi kazanmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 135
2Ödev 115
3Ders Devam15
4Final35
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)0.000.000.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final0.000.000.0000
Toplam İş Yükü0
Toplam İş Yükü / 25 (s)0 / 25
Dersin AKTS Kredisi0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"